Středa, 21 října
Shadow

Archiv pro štítek: zpráva

Podle MAAE bude ke splnění klimatických cílů nutný velký nárůst výkonu bezemisních zdrojů

Podle MAAE bude ke splnění klimatických cílů nutný velký nárůst výkonu bezemisních zdrojů

Aktuálně, Ve světě
Pokud chceme naplnit klimatické cíle navržené Pařížskou dohodou bude třeba významně posílit technologie bezemisní výroby elektřiny, včetně jaderných elektráren. Sdělila to ve svém prohlášení Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). Pařížská dohoda, přijatá v roce 2015, poskytuje mezinárodní právní rámec pro boj se změnami klimatu a usiluje o to, aby globální průměrná teplota nevzrostla o více jak 2 °C orpoti předindustriálním dobám. Snaží se toho docílit používáním bezesminích zdrojů energie a omezováním emisí skleníkových plynů. Přibližně 70 % světové produkce elektřiny je zajištěno fosilními zdroji. Pokud mají být naplněny klimatické cíle do roku 2050, bude muset být 80 % energetiky bezemisní, sdělila MAAE ve své zprávě. Zpráva pojmenovaná jako Klimatické změny...
Ředitel MAAE Amano: Samolibost přispěla k havárii JE Fukušima Dajiči

Ředitel MAAE Amano: Samolibost přispěla k havárii JE Fukušima Dajiči

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Yukiya Amano v komplexní zprávě o nehodě jaderné elektrárny Fukušima Dajiči uvedl, že Japonsko považovalo své jaderné elektrárny za bezpečné, a proto nebylo připraveno na havárii elektrárny v březnu roku 2011. Během generální konference MAAE, která se konala v září 2012, oznámil její generální ředitel Amano, že agentura vypracuje zprávu o havárii jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Dále uvedl, že tato zpráva bude „spolehlivým, věcným a vyváženým hodnocením, které bude navrhovat řešení příčin a následků havárie a zároveň bude sloužit i jako poučení.“ Agentura MAAE nyní tuto zprávu zveřejnila. Zpráva popisuje „výsledek rozsáhlého společného mezinárodního úsilí, jež zahrnuje pět pracovních skupin s přibližně 180 odbo...
Společnost Tepco pokročila v pochopení nehody v jaderné elektrárně Fukušima

Společnost Tepco pokročila v pochopení nehody v jaderné elektrárně Fukušima

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima, Ve světě
Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) zveřejnila dne 20. května nejnovější poznatky z probíhajícího vyšetřování o průběhu nehody v JE Fukušima Dajiči. Společnost Tepco uvedla, že nálezy podporují opatření zaváděná v elektrárně Kašiwazaki-Kariwa, u které doufají, že bude opětovně uvedena do provozu. Inženýři ze společnosti Tepco vyšetřovali „některé zbývající důležité technické otázky“ o průběhu nehody z března 2011 na každém zasaženém reaktoru elektrárny Fukušima Dajiči v Japonsku. Jejich poslední dokument - Zpráva o vyšetřování a studiu nepotvrzených/nejasných záležitostí při jaderné nehodě ve Fukušimě: zpráva o pokroku č. 3 (Report on the Investigation and Study of Unconfirmed/Unclear Matters in the Fukushima Nuclear Accident: Progress Report No.3) - následuje dokumenty p...
Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí Turecka schválilo Zprávu o vlivu projektu JE Akkuyu na životní prostředí

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Speciální výbor Ministerstva životního prostředí a územního plánování Turecka koncem listopadu r. 2014 dokončil posuzování zprávy o vlivu projektu první turecké jaderné elektrárny Akkuyu na životní prostředí. Výbor schválil zprávu a předal ji ministrovi k podpisu. Součástí dokumentu, jenž má rozsah 5,5 tisíc stránek, je obecný popis projektu a objasnění jeho cílů, odůvodnění výběru lokality výstavby JE, sociálně-ekonomické dopady projektu, charakteristika fyzického, biologického a sociálně-ekonomického prostředí, v němž je projekt realizován i faktografické údaje o využití přírodních zdrojů. Kromě toho zpráva obsahuje záznamy o seismické aktivitě v oblasti výstavby jaderné elektrárny, teplotě mořské vody, zpracování odpadů, sousedství JE se zemědělsky využívanými plochami, údaje o s...
Dokumentaci k obnovení provozu belgických bloků přezkoumá odborná komise

Dokumentaci k obnovení provozu belgických bloků přezkoumá odborná komise

Aktuálně, Ve světě
Belgický regulační úřad nastínil, jak bude probíhat dvoufázový proces kontroly dokumentace pro obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2. Oba bloky jsou odstaveny od roku 2012 kvůli podezření o defektech v materiálu jejich tlakových nádob. Společnost GDF Suez, mateřská společnost provozovatele těchto dvou bloků, společnosti Electrabel, uvedla, že koncem podzimu podá požadovaný soubor dokumentů úřadu Federal Agency for Nuclear Control (FANC). Úřad FANC řekl, že společně se svou technologickou dceřinou společností Bel V provede dvouetapové hodnocení zprávy o bezpečnosti, kterou mu předloží Electrabel. V první etapě se bude zabývat správností metod použitých společností Electrabel a v druhé fázi přezkoumá samotné závěry zprávy. Bloky Doel-3 a Tihange-2 byly odstaveny v roce 2012 ...
MAAE chválí přístup k likvidaci následků havárie JE Fukušima Dajiči

MAAE chválí přístup k likvidaci následků havárie JE Fukušima Dajiči

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Japonsko zaujalo proaktivnější přístup k složitým úkolům, které vznikly následkem nehody v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. K tomuto závěru dospěla mezinárodní odborná mise. Devatenáctičlenný tým složený z Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) navštívil Japonsko mezi 25. listopadem a 4. prosincem na žádost vlády této země. Hlavním účelem mise bylo zhodnotit postup při plánování a realizaci likvidace jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Tentýž tým Japonsko navštívil již v dubnu. Účelem této poslední mise bylo provést podrobnější zhodnocení japonského plánu vyřazení elektrárny. Byla posuzována také specifická témata, která byla odsouhlasena během první mise, včetně odstranění vyhořelého paliva ze zásobních nádrží a nakládání s kontaminovanou vodou. Tým prezentoval předběžno...