Sobota, 28 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: znalosti

TNK 2017: Jaderní veteráni chtějí své znalosti předat mladé generaci

TNK 2017: Jaderní veteráni chtějí své znalosti předat mladé generaci

Aktuálně, V Česku
Jakým způsobem předat know-how z oblasti jaderné energetiky nové generaci, aby se po desetiletí sbírané znalosti z české společnosti nevytratily, to bylo hlavním tématem konference pořádané spolkem Jaderní veteráni ve spolupráci s Mezinárodní unií veteránů jaderné energetiky a průmyslu (IUVNEI) a Mezinárodním kongresem jaderné mládeže (IYNC). Hlavním cílem konference „Transfer znalostí – závazek jaderných veteránů vůči mladé generaci“ bylo probrat možnosti a způsoby předání jaderných znalostí, tedy unikátního know-how a dovedností, kterými disponuje silná generace jaderníků podílející se na výstavbě jaderných projektů v druhé polovině minulého století, nastupující mladé generaci. „Bohužel začíná vznikat „příkop“ v kontinuitě know-know, které si Č...