Středa, 2 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: změny klimatu

Tom Blees: Fosilní zdroje bychom měli co nejrychleji nahradit

Tom Blees: Fosilní zdroje bychom měli co nejrychleji nahradit

Aktuálně
Vědec v oboru životního prostřední a expert na globální energetiku Tom Blees tvrdí, že v zájmu ochrany životního prostředí a minimalizace změn klimatu musíme co nejdříve podniknout kroky k eliminaci fosilních zdrojů z energetických mixů jednotlivých zemí. Uvádí, že k nahrazení uhelných elektráren musíme nasadit celou řadu elektrických zdrojů - včetně těch jaderných. Jenom tak je reálně možné uspokojit zvyšující se poptávku po energii na celém světě. Blees při svém projevu na meetingu jihoafrické jaderné asociace Nuclear Industry Association of South Africa (NIASA) v Johannesburgu uvedl: „Potřeba zreformovat energetiku je nejvíce patrná na státech, jako je Jihoafrická republika, kde je pozornost zaměřena na rozvoj infrastruktury a zvyšování životní úrovně obyvatel.“ Blees navštívi...
IPCC požaduje nulové emise do roku 2100

IPCC požaduje nulové emise do roku 2100

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Svět potřebuje přijmout radikální kroky, kterými přejde do konce století k nízkouhlíkatému hospodářství a vyhne se závažným dopadům na životní prostředí způsobeným globálním oteplováním, říká zpráva Synthesis Report připravená Mezivládním panelem pro klimatické změny (IPCC). Hodnotící zpráva Synthesis Report vydaná 2. listopadu shrnuje závěry páté hodnotící zprávy, která byla zveřejňována postupně v minulých 13 měsících. Zpráva je nejkomplexnějším posudkem klimatických změn, jaký kdy byl proveden, protože se na něm podílelo přes 800 autorů z více jak 80 zemí, kteří vycházeli z 30 000 vědeckých prací. Zpráva uvádí, že lidstvo má k dispozici několik různých cest na snížení globálního oteplení za toto století pod 2 °C, což je srovnatelné s mírou oteplování před průmyslovou revolucí. Vše...
Mezivládní panel pro klimatické změny volá po kompletní proměně energetiky

Mezivládní panel pro klimatické změny volá po kompletní proměně energetiky

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Jen úplný a včasný přechod na nízkouhlíkovou energetiku může být účinný pro zvládání následků klimatických změn. Tento závěr vyplývá ze zprávy Mezivládního panelu pro klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), který je součástí organizace OSN. Zvyšování účinnosti fosilních elektráren nebo spalování zemního plynu namísto uhlí nebude mít dostatečný účinek na to, aby sám o sobě zvrátil klimatické změny. Celosvětově emise skleníkových plynů pokračují v růstu a v roce 2010 dosáhly 49,5 miliard tun ekvivalentních emisí CO2 (CO2eq). Právě energetický sektor je v tomto ohledu největším „hříšníkem“: produkuje přibližně 35 % procent všech antropogenních skleníkových emisí. Pokud proti tomu nebudou přijata žádná opatření, vzrostou podle očekávání emise mající původ v en...

IPCC nepovažuje energetiku za připravenou na klimatické změny

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Svět není dostatečně připraven na rizika, spojená se změnami klimatu. Uvádí to poslední zpráva Mezivládního panelu pro klimatické změny (IPCC). Energetický sektor je přitom podle ní jen jednou z mnoha oblastí, které se nové výzvy týkají a který se musí přizpůsobit, pokud je chce zvládnout. Druhá pracovní skupina IPCC, která vyhodnocuje vliv klimatických změn, adaptaci k nim a zranitelnost vůči nim, uvádí, že jejich dopad svět pociťuje už dnes. Nová zpráva skupiny popisuje v detailech možné následky dlouhodobých změn počasí, které se projevují již v současné době, potenciální budoucí rizika a naše možnosti k jejich zmírnění. „Ty dopady klimatických změn, které můžeme pozorovat už nyní, již dokázaly ovlivnit zemědělství, zdraví lidí, půdní a oceánské ekosystémy, zdroje vody a živobytí ...