Středa, 2 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: zásoby

Jak dlouho lidstvu vydrží současné energetické zdroje?

Jak dlouho lidstvu vydrží současné energetické zdroje?

Články, V Česku, Zprávy
Diskuse o tom, jak by mělo lidstvo uspokojovat svou rostoucí energetickou spotřebu, se v poslední době vyostřuje. Zastánci jednotlivých zdrojů energie se trumfují v argumentech o dostupnosti, ekonomičnosti a udržitelnosti. Ve skutečnosti se ale ukazuje, že žádný z existujících energetických zdrojů není sám o sobě schopný fungovat dlouhodobě. Všechny jsou totiž více nebo méně závislé na omezených surovinových zdrojích Země. JE Temelín (zdroj: idnes.cz) Celý svět spotřebuje podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) za rok 13 700 Mtoe energie, Evropská unie přes 1 600 Mtoe a Česká republika přes 40 Mtoe. Jednotka Mtoe představuje množství energie, jež se uvolní při spálení jednoho milion tun ropy. IEA ve své nejnovější zprávě uvádí, že světová spotřeba energie ...
Temelín dokončil návoz jaderného paliva pro druhý blok

Temelín dokončil návoz jaderného paliva pro druhý blok

Aktuálně, V Česku
Přesně 43 palivových souborů vymění Temelín během odstávky druhého bloku. Ta začne ve druhé polovině května a v těchto dnech dokončili energetici návoz čerstvého paliva. Energetici palivo naváželi od začátku roku. Transportů proběhlo hned několik. Z výrobního závodu ruské korporace TVEL palivo urazilo několik tisíc kilometrů. Částečně letecky, částečně po silnici. Vše pod přísným dozorem. O trase a termínech věděl omezený okruh prověřených lidí. Zvýšená radiační opatření nebyla potřeba. Radioaktivita čerstvého paliva je totiž srovnatelná s přírodním pozadím. „Konkrétní termíny, trasa nebo způsob zajištění nejsou z taktických důvodů veřejnou informací. Z hlediska radioaktivity není čerstvé palivo nebezpečné, jde ale o velmi drahý a strategický materiál,“ poznamenal temelíns...
V JE Temelín byl ukončen návoz jaderného paliva v hodnotě miliard korun

V JE Temelín byl ukončen návoz jaderného paliva v hodnotě miliard korun

Aktuálně, Palivový cyklus, V Česku
V těchto dnech byl energetiky Skupiny ČEZ ukončen návoz jaderného paliva, které je třeba pro provoz obou temelínských výrobních bloků. Nynější zásoby paliva vystačí do poloviny roku 2017. Osmdesát palivových souborů – původem z Ruska – bylo do JE Temelín naváženo tajně během měsíce dubna a května. ČTK tuto informaci sdělil tiskový mluvčí elektrárny Marek Sviták. Mluvčí elektrárny uvedl: „Palivo se naváží i do naší druhé jaderné elektrárny v Dukovanech. Investice do zásob paliva se pro obě elektrárny ročně pohybuje v jednotkách miliard korun.“ Dále Sviták uvedl, že transporty byly organizovány za zvýšených bezpečnostních opatření. Trasa i termíny přepravy nebyly nikde uveřejněny. Mluvčí prohlásil: „Na rozdíl od bezpečnostních nebyla radiační opatření nutná.“ Vysvětlil, že radioakt...
Zásoby jaderného paliva v Česku se postupně téměř ztrojnásobí

Zásoby jaderného paliva v Česku se postupně téměř ztrojnásobí

Aktuálně, Palivový cyklus, V Česku
Jedním z opatření ve vládou schválené aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) je zvýšení energetické bezpečnosti cestou postupného navýšení zásob jaderného paliva. Za splnění tohoto cíle, který je součástí Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky (NAP), zodpovídá Skupina ČEZ. Vláda s premiérem Bohuslavem Sobotkou v čele si od navýšení zásob jaderného paliva slibuje především posílení energetické bezpečnosti České republiky. V případě nenadálého výpadku dodávek od monopolního dodavatele z Ruska tak země nebude v hledání náhrady pod přílišným časovým tlakem. Postupný nárůst objemu zásob je vázán na předpokládané zvýšení podílu jaderné energie na celkové výrobě elektřiny v ČR ze současných cca 30 % až na 55 % energetického mixu. Koncepce počítá se skladováním již ho...
Odborníci se shodli na tom, že by Česko mělo zvýšit zásoby jaderného paliva

Odborníci se shodli na tom, že by Česko mělo zvýšit zásoby jaderného paliva

Aktuálně, V Česku
Česko by mělo zvýšit zásoby paliva pro jaderné elektrárny, které bude skladovat na svém území. Na tomto názoru se shodli účastníci konference o surovinové bezpečnosti, která se konala dne 18. listopadu. Zatím má Česká republika zásoby na 1-1,5 roku. Schválená energetická koncepce počítá do budoucnosti s navýšením zásob až na čtyři roky. Také premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který se diskuze zúčastnil, označil navýšení zásob za jeden z úkolů pro skupinu ČEZ. Generální ředitel skupiny ČEZ Daniel Beneš se vyjádřil tak, že navýšení zásob je nutností. ČTK konkrétně sdělil: „Rádi bychom o tom vedli jednání a naplnili to nějakým slovním ujednáním tak, aby to palivo bylo na našem území a v naší moci.“ Poradce ministra průmyslu Pavel Šolc připomněl, že Státní energetická koncepce počítá s...