Pondělí, 23 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: vysoká

Bývalý pracovník ve Fukušimě podal žalobu na TEPCO

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Bývalý zaměstnanec atomové elektrárny Fukušima-1, jehož jméno nebylo prozrazeno, podal žalobu na Tokijskou elektroenergetickou společnost (TEPCO) a přidružené firmy s požadavkem na kompenzaci újmy na svém zdraví. V žalobě se hovoří o tom, že po atomové havárii, k níž došlo 11. března roku 2011, byl pracovník vystaven vysoké dávce ozáření. Poškozený, obyvatel města Ivaki, stanovil cenu svého zranění na 11 milionů jenů (okolo 2,2 milionu korun). V minulosti byl najat na práci jedním ze subdodavatelů společnosti TEPCO. 24. března roku 2011 zapojoval přívod elektřiny pod strojovým sálem třetího bloku elektrárny. Na podlaží byly louže vody znečištěné radioaktivními částicemi a radioaktivní pozadí vzduchu činilo 400 milisievertů za hodinu. Během 90 minut práce tak poškozený obdržel dávku záře...