Neděle, 6 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: vyjmutí

Přesun paliva z poškozeného bazénu 4. bloku JE Fukušima je za polovinou

Přesun paliva z poškozeného bazénu 4. bloku JE Fukušima je za polovinou

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Již přes polovinu množství jaderného paliva bylo přesunuto ze skladovacího bazénu čtvrtého bloku jaderné elektrárny Fukušima Dajiči do centrálního skladovacího bazénu v areálu této elektrárny. Zbývající jaderné palivo bude z poškozené budovy odvezeno do konce tohoto roku. Během procesu započatého v loňském listopadu se společnosti Tepco podařilo převézt 792 použitých palivových kazet a 22 nepoužitých. Aktuálně zbývá přemístit ještě 539 použitých palivových sestav a 180 kazet s čerstvým palivem, aby byl splněn plán společnosti Tepco. Palivové kazety jsou jedna po druhé vyjmuty z držáků na dně skladovacího bazénu a zasunuty do přepravního obalového souboru. Po svém zaplnění je uzavřen, pomocí hlavního jeřábu v hale vyzvednut z vody a postaven na podlahu, kde projde dekontaminací sv...
První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na havárií poničené JE Fukušima-1 bylo úspěšně dokončeno vytažení části vyhořelého jaderného paliva. Operace takových rozměrů byla uskutečněna poprvé v dějinách. Práce na vytažení probíhaly v bazénu čtvrtého jaderného bloku, vážně poškozeného v roce 2011. 26. listopadu byl do vody bazénu čtvrtého bloku atomové elektrárny Fukušima-1 ponořen speciální kontejner. Do něj bylo umístěno 22 kazet nebezpečného radioaktivního paliva o délce 4,5 metru. Každá z nich vážila kolem 300 kg. Hladina radiace na povrchu kazet tisíckrát převyšovala maximální přípustnou normu. 28. listopadu byl hermetický kontejner o váze 910 tun úspěšně vytažen a podroben dekontaminaci. 3. prosince byl odvezen k bezpečnému skladovacímu bazénu vzdálenému 100 metrů od čtvrtého bloku této jaderné elektrárny. Dále má být ko...
Ve Fukušimě začal přesun paliva z poškozené budovy 4. bloku

Ve Fukušimě začal přesun paliva z poškozené budovy 4. bloku

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Z úložného bazénu čtvrtého bloku jaderné elektrárny v japonské Fukušimě byly přemístěny první čtyři palivové kazety, což znamená začátek dlouho očekávané operace, jejíž dokončení je očekáváno na konci příštího roku. Po ukončení zkoušek za použití maket palivových kazet oznámila společnost Tepco, že dne 18. listopadu v 9:50 hod začaly přípravy na přemístění první skutečné kazety. Za použití hlavního jeřábu byl přemístěn přepravní kontejner z dočasného skladu v 5. podlaží budovy reaktoru do úložného bazénu. Do 12:30 hod byl tento kontejner ponořen do bazénu a připraven přijmout první palivovou kazetu. V 15:18 hod začal proces přemisťování paliva pomocí menšího jeřábu. V 15:25 hod se uskutečnilo přemístění první kazetydo kontejneru a během dvou minut byla tato operace dokončena. Tři další...
Fukušimská jaderná elektrárna se připravuje na důležitou, ale riskantní operaci

Fukušimská jaderná elektrárna se připravuje na důležitou, ale riskantní operaci

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
V jaderné elektrárně Fukušima Daijči se v současné době začali chystat na nebezpečný úkol vyžadující mimořádnou pečlivost. Inženýři se připravují na vyzvednutí prvních palivových tyčí z tisíce, které se nacházejí v jedné z poškozených reaktorových hal. To je považováno za základní, ale riskantní krok na dlouhé cestě ke stabilizaci elektrárny. Palivové tyče jsou v současné době umístěny ve skladovacím bazénu na 4. bloku jaderné elektrárny v nestabilním stavu. Tato budova byla těžce poškozena při výbuchu v březnu roku 2013, který následoval po velkém zemětřesení Tohoku a vlně cunami. Přesun palivových tyčí do bezpečného umístění je hlavní prioritou operace, která je možná až po několika měsících práce na opravách a plánování. „Bude to velmi obtížné, ale musí se to udělat,“ řekl vysoce po...