Úterý, 20 října
Shadow

Archiv pro štítek: vodíkové vločky

Belgické reaktorové nádoby nevykazují žádné nové vady

Belgické reaktorové nádoby nevykazují žádné nové vady

Aktuálně, Ve světě
V reaktorových nádobách ve druhém bloku jaderné elektrárny Tihange a třetím bloku JE Doel nacházejících se v Belgii nebyly nalezeny žádné nové tzv. vodíkové „vločky“, ukázalo porovnání nedávných inspekcí s kontrolami, které byly provedeny v roce 2014. Státní regulační orgán uvedl, že nedošlo ani ke zvětšování dříve odhalených vloček. Druhý blok JE Tihange a třetí blok JE Doel byly odstaveny v roce 2012, kdy ultrazvukový test naznačil možnou přítomnost vad v jejich reaktorových nádobách. Další zkoušky prokázaly, že závadami byly vodíkové vločky, jež vznikly během výrobního procesu. Regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC) umožnil společnosti Electrabel obnovit provoz na obou blocích v květnu roku 2013, přičemž požádal o provedení dal...
Jaderná elektrárna Sizewell B není dotčena kauzou společnosti Areva

Jaderná elektrárna Sizewell B není dotčena kauzou společnosti Areva

Aktuálně, Ve světě
Jaderný reaktor v JE Sizewell B vlastněné společností EDF Energy není dotčen žádnými nedostatky zjištěnými v tlakových nádobách reaktorů v Belgii a Francii, oznámil dne 3. června britský úřad Office for Nuclear Regulation (ONR). V JE Sizewell B pracuje jeden tlakovodní reaktor se dvěma turbogenerátory, které byly mimo provoz od dubna letošního roku, a to z důvodu statutární odstávky. Během odstávky společnost EDF Energy zkoumala reaktor, aby se ujistila o jeho technickém stavu. „Společnost dostatečně prokázala zachování strukturální integrity tlakové nádoby reaktoru, a že přítomnost vodíkových vloček, která byla zjištěna v reaktorech ve třetím bloku JE Doel a ve druhém bloku JE Tihange v Belgii, není v JE Sizewell B patrná ", sdělil úřad ve svém prohlášení. Reaktory ve třetím blo...
Skupina expertů projednává výsledky testů belgických reaktorů

Skupina expertů projednává výsledky testů belgických reaktorů

Aktuálně, Ve světě
Mezinárodní skupina expertů nedávno projednávala výsledky nejnovějších materiálových zkoušek tlakové nádoby reaktoru třetího bloku JE Doel a druhého bloku JE Tihang, oba vlastní společnost Electrabel. Skupina brzy vydá stanovisko k metodice, která bude muset být použita v bezpečnostní žádosti pro restartování bloků. Třetí blok JE Doel a druhý blok JE Tihange byly odstaveny v roce 2012 poté, co ultrazvukové testy naznačily možnou přítomnost trhlin v reaktorové nádobě. Další šetření ukázalo, že vady jsou takzvané vodíkové vločky, které vznikly už při výrobním procesu. Belgický regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC) povolil společnosti Electrabel restart reaktorů v květnu 2013 s tím, že budou provedeny ještě další testy k vyhodnocení dlouhodobého efektu těchto vloček....
Obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2 bylo odloženo

Obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2 bylo odloženo

Aktuálně, Ve světě
Jednání o obnovení provozu jaderných bloků Doel-3 a Tihange-2, které byly odstaveny v souvislosti s potenciálními defekty v materiálu tlakové nádoby, bude prodlouženo do 1. července 2015. Jejich provozovatel, společnost Electrabel, tak získá více času na zodpovězení otázek nezávislé kontrolní komise.   Kontrolní komisi svolal belgický regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC), aby získal nezávislý názor o mechanické odolnosti tlakových nádob. Kontrola pomocí nové ultrazvukové technologie v nich v roce 2012 odhalila možné trhliny, které se ale nakonec ukázaly být tzv. „vodíkové vločky“ pocházející již z výroby, která proběhla v 70. letech min. stol. Od této doby probíhá hodnocení jejich vlivu na bezpečný provoz obou jaderných bloků. Společnost Electrabel pos...
Dokumentaci k obnovení provozu belgických bloků přezkoumá odborná komise

Dokumentaci k obnovení provozu belgických bloků přezkoumá odborná komise

Aktuálně, Ve světě
Belgický regulační úřad nastínil, jak bude probíhat dvoufázový proces kontroly dokumentace pro obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2. Oba bloky jsou odstaveny od roku 2012 kvůli podezření o defektech v materiálu jejich tlakových nádob. Společnost GDF Suez, mateřská společnost provozovatele těchto dvou bloků, společnosti Electrabel, uvedla, že koncem podzimu podá požadovaný soubor dokumentů úřadu Federal Agency for Nuclear Control (FANC). Úřad FANC řekl, že společně se svou technologickou dceřinou společností Bel V provede dvouetapové hodnocení zprávy o bezpečnosti, kterou mu předloží Electrabel. V první etapě se bude zabývat správností metod použitých společností Electrabel a v druhé fázi přezkoumá samotné závěry zprávy. Bloky Doel-3 a Tihange-2 byly odstaveny v roce 2012 ...