Středa, 25 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: voda

Tepco zdůrazňuje možnosti ukládání zbytkové vody ve Fukušimě

Tepco zdůrazňuje možnosti ukládání zbytkové vody ve Fukušimě

Články, Jaderná elektrárna Fukušima, Zprávy
Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) vydala zprávu obsahující dvě potenciální metody pro ukládání vody, která je nyní skladována v lokalitě zničené jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Zpráva zvažuje její vylití do oceánu, či odpaření. Nádrže s vyčištěnou vodou v lokalitě Fukušima Dajiči (Zdroj: Tepco) Do 12. března bylo v areálu elektrárny uskladněno 1,19 milionů krychlových metrů vyčištěné vody, která je skladována v 979 nádržích. Tyto zásoby obsahují kontaminovanou vodu, která byla vyčištěna pokročilým procesem čištění kapalin (ALPS), díky kterému je z vody odstraněna většina radioaktivních kontaminantů s výjimkou tritia. Mezi zásobami je také voda, ze které bylo separováno stroncium Průměrná aktivita tritia ve skladované vodě je 730 kBq na ...
Radiace u JE Fukušima může být snížena na bezpečnou úroveň do dubna příštího roku

Radiace u JE Fukušima může být snížena na bezpečnou úroveň do dubna příštího roku

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Provozovatel havarované JE Fukušima Dajiči chce do konce března příštího roku snížit intenzitu radioaktivního záření v okolí elektrárny. Konkrétně u hranice areálu elektrárny hodlá snížit zamoření na zcela bezpečnou úroveň pod 1 milisievert za rok. Informoval o tom vlastník elektrárny - Tokyo Electric Power Company (TEPCO). V současné době se v areálu elektrárny nachází v nádržích přibližně 600 000 tun radioaktivní vody odčerpané z poškozených bloků. Hladina ozáření od této vody na okraji areálu činí okolo 3,5 milisievertu za rok. Bezpečná hladina pro člověka je přitom od 1 do 2,4 milisievertu. V souvislosti s tím vláda země požádala TEPCO, aby snížila úroveň ozáření na hodnotu pod 1 milisievert během probíhajícího finančního roku, který končí 31. března příštího kalendářního...
Odborníci MAAE opět na kontrole ve Fukušimě

Odborníci MAAE opět na kontrole ve Fukušimě

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Skupina odborníků Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přistoupila v pondělí 9. února k zhodnocení snah Japonska zacílených na likvidaci následků havárie na JE Fukušima Dajiči. Informuje o tom japonská informační agentura Kyodo.   Naposledy se podobná kontrola uskutečnila v roce 2013. Podle dat agentury Kyodo skupina patnácti odborníků prověřuje opatření, která japonská vláda a tokijská elektro-energetická společnost TEPCO přijaly pro dekontaminaci radioaktivní vody hromadící se v reaktorových budovách této jaderné elektrárny. Přitom se jedná jen o část problémů, jejichž řešení, jak poukazuje agentura, může trvat až čtyři desetiletí. Delegaci vedl Španěl Juan Carlos Lentiho, šéf oddělení MAAE pro otázky jaderného palivového cyklu. Kyodo uvádí jeho slova o tom,...
Japonsko vypisuje grant na technologii pro odstraňování tritia z vody

Japonsko vypisuje grant na technologii pro odstraňování tritia z vody

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Japonské Ministerstvo hospodářství, obchodu a průmyslu (METI) udělilo americké společnosti Kurion specializující se na nakládání s odpadem grant v hodnotě jedné miliardy jenů (zhruba 194 milionů korun) na předvedení technologie odstraňování tritia z kontaminované vody, které by byly použitelné na jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. Technologie společnosti Kurion je jednou ze tří, které ministerstvo METI vybralo pro postoupení do demonstrační fáze. Další dvě technologie jsou od kanadského výrobce jaderného paliva GE Hitachi Nuclear Energy Canada a ruské společnosti RosRAO zabývající se radioaktivním odpadem. Prezident společnosti Kurion, John Raymond, řekl, že předvádění jejich projektu bude vzápětí zahájeno v závodu této společnosti na odstraňování tritia, který se nachází v Hous...
TEPCO spouští další zařízení na dekontaminaci vody

TEPCO spouští další zařízení na dekontaminaci vody

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na jaderné elektrárně Fukušima Dajiči byl zahájen zkušební provoz nového zařízení na dekontaminaci vody. Po jeho uvedení do plného provozu dojde k podstatnému navýšení výkonu dekontaminačních zařízení a k výraznému poklesu objemu produkovaného odpadu. Testování nového zařízení začalo 18. října, oznámila společnost Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Dvě zařízení ALPS starší verze jsou na JE Fukušima Dajiči v provozu od října 2012. Prozatím poběží nové zařízení ALPS šest hodině denně, ale po prvním týdnu již bude čistit vodu nepřetržitě. Pak bude schopno zpracovat až 500 tun vody každý den. Po uvedení zařízení do plného provozu očekává společnost TEPCO navýšení objemu dekontaminované vody na 2000 tun denně. Společnost uvedla, že nová verze zařízení ALPS jí pomůže splnit závaz...

Japonsko si vybralo ruské technologie pro očistu vody od radioaktivního zamoření

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Ruský podnik RosRAO, dceřiná společnost Státní korporace pro jadernou energii Rosatom, se stal jednou ze třech mezinárodních firem, které se zúčastní vývoje nových efektivních technologií pro čištění zamořených tekutých radioaktivních odpadů v oblasti havarované JE Fukušima-1, konkrétně pro očistu vody od radioaktivního tritia. Japonská vláda dala mezi 29 zájemci přednost ruské firmě RosRAO, americké společnosti Kurion Inc a americko-japonské GE Hitachi Nuclear Energy Canada Inc. Každý z vítězů tendru získá státní grant ve výši jedné miliardy jenů (více než 9,5 milionu amerických dolarů) na vývoj maximálně efektivní technologie pro očistu vody od tritia. To má malou energii poločasu rozpadu, ale může být potencionálně nebezpečné pro zdraví člověka, pokud se ze zamořené vody dostane do pli...
Další opatření týkající se vody v areálu JE Fukušima Dajiči

Další opatření týkající se vody v areálu JE Fukušima Dajiči

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na poškozené jaderné elektrárně Fukušima Dajiči jsou momentálně zaváděny dvě technologie, které významně zlepší práci s kontaminovanou vodou. Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) čeká na schválení provozu nepropustné stěny umístěné v moři a do provozu je uváděn odvodňovací systém podzemních prostor. Společnost Tepco uvedla, že opravila systém odvodňující podzemní prostory a že dokončila ocelovou stěnu lemující valy chránící areál JE Fukušima Dajiči před vlnami. Uvedla, že stěna je připravena ke schválení regulačním úřadem a významnými akcionáři tohoto podniku. Odvodňovací systém byl poškozen při úderu zemětřesení a vlny cunami v březnu 2011. Nyní je opraven a přestavěn, takže až bude uveden do provozu, bude schopen zachytit denně mezi 500 a 700 tunami podzemní vody, kt...
Opět o fukušimské kontaminované vodě: Nové postupy zmrazování vody v podzemních tunelech

Opět o fukušimské kontaminované vodě: Nové postupy zmrazování vody v podzemních tunelech

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na Fukušimě jsou projednávány nové postupy pro odstranění kontaminované vody z podzemních tunelů druhého a třetího bloku. V těchto tunelech vedla kabeláž a potrubí vedoucí vodu mezi mořem strojovnou. Původní plán zmrazit tuto vodu neuspěl. Tunely jsou naplněny kontaminovanou vodou, která je tvořena směsí vody chladicí zvnějšku poškozené reaktory a podzemní vody prosakující do podzemních částí reaktorové budovy. Tato voda je opouští stěnou reaktorové budovy a shromažďuje se v těchto podzemních tunelech. V dubnu se společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) pokusila vytvořit ledovou stěnu v tunelech druhého bloku, aby usnadnila její odstraňování. Slibovala si od ní zastavení přítoku kontaminované vody z podzemních prostor reaktorové budovy, která opět doplňuje odčerpanou vodu ...
Nový únik radioaktivní vody na Fukušimě

Nový únik radioaktivní vody na Fukušimě

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Provozovatel havarované JE Fukušima-1, společnost TEPCO, oznámila zjištění dalšího úniku radioaktivní vody. Tentokrát na pátém bloku této elektrárny nacházející se na severovýchodě Japonska. Informuje o tom v sobotu uveřejněná tisková zpráva společnosti. Podle údajů firmy byl únik vody z pátého poschodí bloku zjištěn v sobotu kolem půldruhé hodiny ranní místního času. Předběžné odhady hovoří o přibližně 100 litrech uniklé radioaktivní vody. K úniku došlo v místě hydrotechnického uzávěru trubky, kterou teče kapalina pro chlazení bazénu s vyhořelým palivem. V současné době teplota v bazénu činí 25,2 stupňů Celsia. V nouzovém režimu zapojuje společnost do ochlazování bazénu tytéž systémy, které mají na starosti i chlazení samotného reaktoru. Reaktor i bazén tak budou chlazeny jed...
TEPCO vytvoří více nádrží pro skladování radioaktivní vody

TEPCO vytvoří více nádrží pro skladování radioaktivní vody

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
V pondělí společnost TEPCO, provozovatel havarované JE Fukušima 1, oznámila, že na elektrárně vybuduje další nádrže pro skladování sta tisíce tun radioaktivní vody. Podle slov představitelů společnosti mají být dodatečné rezervoáry připraveny pro případ, kdyby se ukázalo, že stávající kapacity nejsou dostatečné pro uskladnění veškeré kontaminované vody v elektrárně. Společnost plánuje uvézt do provozu nové nádrže o celkové kapacitě 830 tun do konce aktuálního finančního roku, který v Japonsku končí 31. března roku 2015. Jak bylo již dříve řečeno, nádrže nemusejí dostačovat, pokud se preventivní opatření včetně podzemní ledové stěny ukážou jako ne tak účinná, jak se předpokládalo. Zdroj: atomic-energy.ru...