Pátek, 27 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: vady

Belgické reaktorové nádoby nevykazují žádné nové vady

Belgické reaktorové nádoby nevykazují žádné nové vady

Aktuálně, Ve světě
V reaktorových nádobách ve druhém bloku jaderné elektrárny Tihange a třetím bloku JE Doel nacházejících se v Belgii nebyly nalezeny žádné nové tzv. vodíkové „vločky“, ukázalo porovnání nedávných inspekcí s kontrolami, které byly provedeny v roce 2014. Státní regulační orgán uvedl, že nedošlo ani ke zvětšování dříve odhalených vloček. Druhý blok JE Tihange a třetí blok JE Doel byly odstaveny v roce 2012, kdy ultrazvukový test naznačil možnou přítomnost vad v jejich reaktorových nádobách. Další zkoušky prokázaly, že závadami byly vodíkové vločky, jež vznikly během výrobního procesu. Regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC) umožnil společnosti Electrabel obnovit provoz na obou blocích v květnu roku 2013, přičemž požádal o provedení dal...
Jaderná elektrárna Sizewell B není dotčena kauzou společnosti Areva

Jaderná elektrárna Sizewell B není dotčena kauzou společnosti Areva

Aktuálně, Ve světě
Jaderný reaktor v JE Sizewell B vlastněné společností EDF Energy není dotčen žádnými nedostatky zjištěnými v tlakových nádobách reaktorů v Belgii a Francii, oznámil dne 3. června britský úřad Office for Nuclear Regulation (ONR). V JE Sizewell B pracuje jeden tlakovodní reaktor se dvěma turbogenerátory, které byly mimo provoz od dubna letošního roku, a to z důvodu statutární odstávky. Během odstávky společnost EDF Energy zkoumala reaktor, aby se ujistila o jeho technickém stavu. „Společnost dostatečně prokázala zachování strukturální integrity tlakové nádoby reaktoru, a že přítomnost vodíkových vloček, která byla zjištěna v reaktorech ve třetím bloku JE Doel a ve druhém bloku JE Tihange v Belgii, není v JE Sizewell B patrná ", sdělil úřad ve svém prohlášení. Reaktory ve třetím blo...
Regulátor schválil zprávu ohledně tlakové nádoby třetího bloku JE Olkiluoto

Regulátor schválil zprávu ohledně tlakové nádoby třetího bloku JE Olkiluoto

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Ve světě
Finský regulační úřad STUK došel k závěru, že materiál tlakové nádoby reaktoru EPR třetího bloku finské jaderné elektrárny Olkiluoto, který je nyní ve výstavbě, neobsahuje žádné anomálie podobné těm, jaké byly nalezeny v reaktorové nádobě třetího bloku s reaktorem EPR ve francouzské jaderné elektrárně Flamanville. Na počátku dubna letošního roku společnost Areva informovala francouzský regulační úřad o tom, že identifikovala materiálové anomálie na některých místech tlakové nádoby reaktoru EPR, který se staví v jaderné elektrárně Flamanville. Firma uvedla, že chemické a mechanické testy odhalily přítomnost zóny, ve které byla zjištěna zvýšená koncentrace uhlíku, což vede ke snížené mechanické houževnatosti materiálu. V odezvě na tyto informace finský regulační úřad STUK požádal s...