Čtvrtek, 22 října
Shadow

Archiv pro štítek: ÚJD

spravy.pravda.sk: Elektrárne musia na Mochovciach odstrániť nedorobky

spravy.pravda.sk: Elektrárne musia na Mochovciach odstrániť nedorobky

Aktuálně, Ve světě, Zprávy
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) totiž pri kontrole horúcej hydroskúšky, ktorá je poslednou veľkou skúškou pred samotným zavádzaním jadrového paliva do reaktora, viacero nedostatkov. JE Mochovce (zdroj: novinky.cz) „Momentálne prebieha na treťom bloku rozšírená revízia zariadení. Súčasťou rozšírenej revízie je aj odstraňovanie veľkého počtu nedorobkov a nedostatkov z montáže zariadení tretieho bloku a z ich skúšok. Práve táto činnosť je spolu s opakovaným náhrevom a dochladzovaním bloku limitujúca z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie,“ informoval kontrolný orgán na svojej internetovej stránke. ÚJD opakovane vyjadroval nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na treťom mochoveckom bloku. „Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergic...
vEnergetike: Termíny dostavby Mochoviec asi dodržia. S riadením prác však dozor nie je spokojný.

vEnergetike: Termíny dostavby Mochoviec asi dodržia. S riadením prác však dozor nie je spokojný.

Aktuálně, Hlavní, Nové bloky ve světě
ÚJD upozorňuje, že pri tak veľkom a komplexnom projekte vznikajú problémy, ktoré nie je možné predvídať, a ktoré môžu mať dopad aj na celkový harmonogram výstavby jadrových blokov. Koncom tohto roka by mal tretí blok Atómovej elektrárne Mochovce (EMO) vyrobiť prvé kilowatthodiny elektriny. Jej štvrtý blok o rok neskôr. Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú tretí a štvrtý mochovecký jadrový blok, už dlhšie avizujú, že termíny dostavby budú dodržané. Podobné informácie má aj Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD), ktorý dozoruje celú dostavbu nových jadrových blokov. „Podľa vyjadrení staviteľa, Slovenské elektrárne neuvažujú so žiadnou časovou rezervou, je to najlepší odhad pri bezproblémovom pokračovaní ukončovacích prác,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ÚJD Zuzana Hosť...
Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Aktuálně, V Česku
Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály, se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. března 2018 v Bratislavě. Českou delegaci vedla předsedkyně SÚJB D. Drábová, slovenskou pak předsedkyně ÚJD M. Žiaková. V průběhu jednání se zúčastněné strany navzájem informovaly o vývoji v legislativní oblasti a o významných událostech, k nimž došlo v provozovaných jaderných elektrárnách za období od poslední schůzky. Velmi obsáhlá, otevřená a oboustranně užitečná diskuse byla věnována otázkám provozu jaderných elektráren, včetně problematiky vyřazování slovenského jaderné...
Energia.sk: ÚJD: Konanie o povolení na uvádzanie EMO34 do prevádzky je stále prerušené

Energia.sk: ÚJD: Konanie o povolení na uvádzanie EMO34 do prevádzky je stále prerušené

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Správne konanie vo veci vydania povolenia na uvádzanie tretieho a štvrtého bloku Mochovce (EMO34) do prevádzky je stále prerušené. Pokračovať bude až po dokladovaní požadovanej pripravenosti zariadenia EMO34 na uvádzanie do prevádzky. Informoval o tom 22. februára Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. ÚJD SR prerušil správne konanie vo veci žiadosti Slovenských elektrární (SE) o vydanie povolenia na uvádzanie EMO34 do prevádzky a súvisiacich povolení a zároveň stanovil podmienky pre pokračovanie konania – odstránenie presne špecifikovaných nedostatkov z dokumentácie. Pre odstránenie týchto nedostatkov stanovil úrad termín najneskôr do 15. februára 2018. ÚJD zároveň informoval, že SE postupne predkladali na úrad dokumentáciu správneho konania s odstránenými nedostatkami a úrad pri...
Energia.sk: ÚJD: Dbáme o jadrovú bezpečnosť, nie termíny dostavby

Energia.sk: ÚJD: Dbáme o jadrovú bezpečnosť, nie termíny dostavby

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Úlohou jadrového dozoru nemá byť sledovať ciele Slovenských elektrární, ale dohliadnuť na bezpečnosť v procese dostavby atómovej elektrárne v Mochovciach. Skúšobná prevádzka tretieho bloku sa očakáva na jeseň 2018. Úrad jadrového dozoru (ÚJD) v auguste prerušil správne konanie ohľadom vydania povolenia na uvádzanie nových blokov AE Mochovce do prevádzky. Hlavným dôvodom boli zistené nedostatky v dokumentácii. Konanie zatiaľ obnovené nebolo. Slovenským elektrárňam ako prevádzkovateľovi plynie lehota na nápravu, v opačnom prípade sa konanie zastaví. „Nedostatky sú postupne odstraňované,“ informoval nás podpredseda ÚJD Eduard Metke. Termín, kedy odštartuje tretí blok s výrobou elektriny, sa v minulosti posúval. S prvým zavezením paliva do reaktora počítajú ...
vEnergetike: ÚJD: Dostavba Mochoviec pokračuje podľa harmonogramu

vEnergetike: ÚJD: Dostavba Mochoviec pokračuje podľa harmonogramu

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Úrad však upozorňuje, že pri tak veľkom a zložitom projekte môžu vzniknúť problémy, ktoré nie je možné predvídať. Plánované termíny dostavby tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce už vyzerajú aj podľa Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD) reálne. „Slovenské elektrárne nás pravidelne v mesačných intervaloch informujú o progrese procesu dostavby. Vo všetkých posledných správach sa opakuje rovnaký predpokladaný termín zavážania prvej palivovej kazety do reaktora v polovici júla 2018. Podľa Atómového zákona okamihom zavezenia prvej palivovej kazety začína proces fyzikálneho spúšťania jadrovej elektrárne,“ uviedla pre portál vEnergetike.sk hovorkyňa ÚJD Zuzana Hosťovecká. Úrad však upozorňuje, že pri tak veľkom a zložitom projekte, ako je výstavba jadrovej elektrárne, môžu v...
Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 12. – 13. 6. 2017 v na Slovensku

Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 12. – 13. 6. 2017 v na Slovensku

Aktuálně, V Česku
Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály, se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. června 2017 v Bratislavě.  V průběhu setkání, jež řídila předsedkyně ÚJD Marta Žiaková, delegace čtyř středoevropských zemí prezentovaly aktuální situaci ve svých dozorných orgánech. Intenzivně se věnovaly otázkám provozu jaderných elektráren na území svých států s důrazem na bezpečnost a na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v případě výstavby nového jaderného zařízení, či vydání licence pro prodloužení životnosti jaderných bloků.  Předmětem diskuse byly rovněž otázky ukládání vyhořelého paliva a budování a provozován...
vEnergetike.sk: ÚJD: Slovenské atómky sú spoľahlivé a bezpečné

vEnergetike.sk: ÚJD: Slovenské atómky sú spoľahlivé a bezpečné

Aktuálně, Ve světě
Slovenské jadrové elektrárne boli v minulom roku prevádzkované bezpečne a spoľahlivo. Na základe svojich kontrol to konštatuje Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD). „Na základe výsledkov kontrolnej a hodnotiacej činnosti môžeme konštatovať, že jadrové zariadenia v Slovenskej republike boli v roku 2016 prevádzkované bezpečne a spoľahlivo, bez závažných udalostí, ktoré by viedli k tomu, že by sme museli vydať príkaz na zníženie výkonu alebo na odstavenie reaktora respektíve zastavenie prevádzky jadrovej elektrárne,“ uviedol úrad. Ten vlani vykonal na jadrových zariadeniach 189 inšpekcií, z toho 16 skončilo formou protokolu, ostatné ako záznam. Menšie udalosti Aj napriek bezpečnej a spoľahlivej prevádzke jadrových blokov zistil ÚJD menšie udalosti bez osobitnej význ...
Teraz.sk: Postavenie Úradu jadrového dozoru sa posilní

Teraz.sk: Postavenie Úradu jadrového dozoru sa posilní

Aktuálně, Ve světě
Úradu jadrového dozoru bude podľa schválenej novely zákona vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní. Postavenie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) sa posilní. Vyplýva to z vládneho návrhu novely atómového zákona, ktorý dnes parlamentní poslanci schválili. ÚJD má podľa novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mohlo ohroziť jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení v SR. "Medzi najvýznamnejšie zmeny obsiahnuté v návrhu zákona patrí požiadavka na pravidelné partnerské hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení členských štátov Euratomu, a to formou posudzovania spoločnej špecifi...
Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Aktuálně, Ve světě
Podobně jako v Česku, kde od počátku letošního roku platí nový Atomový zákon, dochází ke změně i na Slovensku. Více o novele píše Energia.sk: Novelou zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) sa posilní aj postavenie národného orgánu s vecnou pôsobnosťou pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ktorým je v podmienkach SR Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý by v stredu (11. 1.) mal schváliť vládny kabinet. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. augusta 2017. ÚJD má podľa návrhu novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mo...