Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Dvoustranné česko-slovenské jednání mezi SÚJB a ÚJD ve dnech 20. – 21. 3. 2018 v Bratislavě

Pravidelné bilaterální jednání mezi dozorovými orgány ČR a SR, organizované na základě Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály, se uskutečnilo ve dnech 20. a 21. března 2018 v Bratislavě.

Zobrazit více
 Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Podobně jako v Česku, kde od počátku letošního roku platí nový Atomový zákon, dochází ke změně i na Slovensku. Více o novele píše Energia.sk: Novelou zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) sa posilní aj postavenie národného orgánu s vecnou pôsobnosťou pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ktorým je v podmienkach SR Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý by v stredu (11. 1.) mal schváliť vládny kabinet. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. augusta 2017.

Zobrazit více