Sobota, 19 září
Shadow

Archiv pro štítek: stellarátor

ITER – zařízení v hodnotě 14 miliard dolarů má zahájit novou éru výzkumu jaderné fúze

ITER – zařízení v hodnotě 14 miliard dolarů má zahájit novou éru výzkumu jaderné fúze

Aktuálně, Inovativní reaktory, Věda a jádro kolem nás
Tokamak ITER, který je největším zařízením svého druhu na světě, se staví ve francouzském výzkumném centru v Cadarache, jenž se specializuje na jaderný výzkum. ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor - mezinárodní termojaderný experimentální reaktor) v překladu z latiny znamená příznačně cesta. Od zařízení se očekává, že nás přenese do nové éry fúzní energetiky, na čemž vědci z celého světa tvrdě pracují již několik desítek let. Fúzí dvou izotopů vodíku – deuteria a tritia – má zařízení generovat až 500 MW fúzní energie v podobě tepla a vyzařovaných neutronů, což je desetkrát více energie, než zařízení spotřebuje pro svůj provoz. Po dokončení bude ITER měřit v průměru kolem 30 metrů, čímž se stane dosud největším fúzním reaktorem na světě. Pokud se reaktoru poda...
Stellarátor Wendelstein 7-X vyprodukoval první vodíkové plazma

Stellarátor Wendelstein 7-X vyprodukoval první vodíkové plazma

Aktuálně, Inovativní reaktory, Věda a jádro kolem nás
Wendelstein 7-X – největší stellarátor na světě – začal dne 3. února svůj vědecký provoz, když vyprodukoval první vodíkové plazma, jenž má být hlavním předmětem jeho experimentů. Poprvé byl stellarátor Wendelstein 7-X spuštěn 10. prosince minulého roku. Od té doby zařízení, které je umístěné v Institutu fyziky plazmatu Maxe Plancka (IPP) v německém Greifswaldu, vyprodukovalo více než 300 plazmových héliových výbojů. Tyto výboje sloužily především k vyčištění vakuové nádoby, což umožní výrazně zvýšit teplotu plazmových výbojů. První plazmový výboj měl trvání asi jedné desetiny sekundy a plazma při něm vyprodukované dosáhlo teploty kolem jednoho milionu stupně Celsia. Při následných výbojích pak bylo vyprodukováno plazma o teplotě 6 milionů °C. V rámci ceremonie pořádané 3. února n...
Německý fúzní reaktor vyrobil první plazma

Německý fúzní reaktor vyrobil první plazma

Aktuálně, Inovativní reaktory, Věda a jádro kolem nás
Po více jak dvanácti měsících technických příprav a testů vytvořil německý stellarátor Wendelstein 7-X první héliové plazma. Výstavba stellarátoru Wendelstein 7-X – což je německý fúzní reaktor nacházející se v Institutu plazmové fyziky Maxe Plancka v Greifswaldu, započala v dubnu roku 2005. Zařízení bylo dokončeno o devět let později – v dubnu roku 2014. Od té doby na tomto největším stellarátoru na světě probíhaly provozní přípravy. V průběhu příprav na provoz byly otestovány všechny technické systémy včetně: vakuové komory, chladícího systému, supravodivých cívek a magnetického pole, které indukují, řídicích systémů, systémů ohřevu a měřících systémů. Dne 10. prosince provozní personál v řídicí místnosti spustil supravodivé cívky a zahájil počítačem řízenou zkoušku kontroln...
Největší stellarátor na světě může změnit pohled na fúzi

Největší stellarátor na světě může změnit pohled na fúzi

Aktuálně, Inovativní reaktory, Věda a jádro kolem nás
Po 19 letech, 1,1 milionů pracovních hodin a více než 1 miliardě euro vědci z Max Planckova institutu v Německu dokončili práce na fúzním reaktoru, který se nepodobá žádnému jinému na světě. Toto zařízení má v sobě potenciál zcela převrátit současnou jadernou energetiku na hlavu. Fúzní reaktor Wendelstein 7-X, který byl navržen za pomocí superpočítače, je největším stellarátorem, jaký byl kdy na světě postaven. Podobně jako u tokamaků – fúzních reaktorů, které vědci v současné době pro výzkum fúze požívají nejčastěji – i stellarátory udržují extrémně horké plazma v prstenci tvořeném magnetickými poli. Avšak toroidní tvar magnetického pole představuje problém, neboť siločáry magnetického pole jsou na vnitřní straně prstence u sebe blíže než na vnější straně a tudíž je i na vnitřní st...