Středa, 28 října
Shadow

Archiv pro štítek: Standardní model

Američané zkoušejí prolomit Standardní model fyziky elementárních částic přesným měřením magnetického momentu mionu

Američané zkoušejí prolomit Standardní model fyziky elementárních částic přesným měřením magnetického momentu mionu

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
V únoru 2018 tým 190 vědců v americkém Fermilabu (stát Illinois) zahájil jedno z nejpřesnějších fyzikálních měření v celé historii vědy: měření magnetického momentu vzácné subatomární částice mionu, na velkém kruhovém magnetu o průměru 15 metrů. Experiment nese název „g mínus 2 (g-2)“. V klidovém stavu může mion existovat přibližně 2,2 miliontiny sekundy. Měření magnetického momentu, tedy síla magnetu, vytvářeného mionem, bylo provedeno s odchylkou v řádu tisícin miliardtin standardních jednotek, což zhruba odpovídá měření vzdálenosti Země a Slunce s přesností na jeden milimetr. Vypočtená velikost podle dnes přijímaného Standardního modelu mikrosvěta se však neshoduje s naměřenou hodnotou, což může být vstupní branou k zákonům fyziky, kte...

První pozorování asymetrických jader hruškovitého tvaru

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
Mezinárodní tým, který pracuje na zařízení pro testy se svazky iontů ISOLDE v laboratoři CERN, ukázal, že některá atomová jádra mohou mít tvar hrušky. Tato pozorování odporují některým dosud přijímaným modelům atomového jádra, jiné teorie pak musí vědci opravit, aby byly s těmito výsledky konzistentní. Závěry z pozorování byly 8. května publikovány v časopise Nature. Většina jader má tvar rugbyového míče. Současné nejlepší teorie předpovídají takový tvar, ale zároveň z nich plyne, že pro speciální kombinace počtu protonů a neutronů, mohou existovat asymetricky tvarovaná jádra, například jádra hruškovitého tvaru. V tomto případě je na jedné straně více hmoty než na druhé. Donedávna bylo velmi obtížné pozorovat taková jádra experimentálně. Ale průkopnická technika měření na experim...