Neděle, 25 října
Shadow

Archiv pro štítek: SSM

Gruzie spouští projekt správy radioaktivního odpadu

Gruzie spouští projekt správy radioaktivního odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Zprávy
Švédský dozorný orgán (SSM) spustil mezinárodní zadávací řízení pro správu původního radioaktivního odpadu v Gruzii. SSM zajišťuje dvouletý evropský projekt, stejně jako poskytování šestiny jeho financování, které je ve výši 1 miliardy eur (25,7 miliardy Kč). Státní vlajka Gruzie (Zdroj: WNN) Jaderné odpady ze sovětské éry jsou ve formě radioaktivních zdrojů, radioaktivních materiálů a kontaminovaných zařízení. V návaznosti na kampaň z roku 2000, která má za cíl identifikovat a sbírat odpady, začala Gruzie v roce 2013 pracovat na dodržování základních mezinárodních požadavků. Mezi ty patří také založení pracovního rámce v oblasti jaderné bezpečnosti a radiační ochrany. Země také vytvořila nezávislou vládní agenturu a organizaci zodpovědnou za nakládání ...
Švédské úložiště získalo kladné stanovisko od švédského regulačního úřadu

Švédské úložiště získalo kladné stanovisko od švédského regulačního úřadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Švédský regulační úřad Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) dne 23. ledna předložil vládě kladné stanovisko k žádosti společnosti Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ohledně vybudování úložiště použitého jaderného paliva – společně se zařízením pro zapouzdření paliva před jeho uložením. Soud Land and Environment Court sídlící ve Stockholmu si však vyžádal další dokumentaci o měděných kapslích, ve kterých bude palivo v úložišti skladováno. Podnik SKB – švédská společnost zabývající se nakládáním s radioaktivními odpady – podal v březnu roku 2011 k regulačnímu úřadu SSM žádosti o vybudování prvního úložiště jaderného paliva a zařízení pro zapouzdření paliva. Integrované zařízení – zařízení pro zapouzdření paliva a dočasné skladovací zaříz...
Agentura MAAE konstatuje zlepšení švédské jaderné bezpečnosti

Agentura MAAE konstatuje zlepšení švédské jaderné bezpečnosti

Aktuálně, Ve světě
Švédský rámec pro fyzickou ochranu a kybernetickou bezpečnost v jaderných elektrárnách, dalších jaderných zařízeních a při přepravě jaderného materiálu nadále vykazuje dobrý pokrok, uzavřela zpráva Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) navazující na misi, které proběhla v loňském roce. Tým v rámci služby International Physical Protection Advisory Service (IPPAS) z agentury MAAE dokončil v říjnu 2016 dvoutýdenní kontrolní misi, která proběhla za účelem přezkoumání legislativního a regulačního rámce pro jadernou bezpečnost ve Švédsku. Předešlá IPPAS mise byla v zemi provedena v květnu roku 2011. Mise IPPASS jsou zaměřeny na pomoc členským státům agentury MAAE v posílení jejich vnitrostátního režimu v oblasti jaderné bezpečnosti pro...
Švédský regulační úřad pozitivně hodnotí projekt zapouzdřovacího závodu

Švédský regulační úřad pozitivně hodnotí projekt zapouzdřovacího závodu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Švédský regulační úřad uvedl, že dle jeho názoru státní společnost pro nakládání s radioaktivním odpadem Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) může splnit se svým plánovaným závodem na zapouzdřování použitého jaderného paliva všechny bezpečnostní požadavky. Zařízení má být postaveno vedle meziskladu použitého jaderného paliva Clab v lokalitě Oskarshamn. V březnu roku 2011 švédská společnost SKB podala k místnímu regulačnímu úřadu Radiation Safety Authority (SSM) žádost o výstavbu prvního trvalého úložiště radioaktivního odpadu ve Švédsku společně se závodem, ve kterém má být palivo před uložením zapouzdřeno. Integrované zařízení – zapouzdřovací závod a mezisklad použitého jaderného paliva Clab – označuje společnost SKB ve své žádosti jako Clink. Společnost SKB musela od podání žádost...
Švédské reaktory čelí vyšším poplatkům za jaderný odpad

Švédské reaktory čelí vyšším poplatkům za jaderný odpad

Aktuálně, Ve světě
Švédský regulační úřad doporučil vládě, že provozovatelé čtyř jaderných bloků, které budou předčasné odstaveny – první dva bloky JE Oskarshamn a první dva bloky JE Ringhals – by měly platit vyšší poplatky za jaderný odpad, aby bylo zajištěno, že státní fond pro naložení s jaderným odpadem bude dostačující. V dopisu švédské vládě z 1. prosince letošního roku švédský regulační úřad Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten - SSM) uvedl, že letošní rozhodnutí společností OKG a Ringhals AB o předčasném uzavření jaderných bloků negativně ovlivnilo financování budoucích likvidací jaderných elektráren. Společnost Vattenfall, která v jaderné elektrárně Ringhals vlastní 70,4% podíl, dříve v tomto roce oznámila, že zamýšlí předložit návrh na vyřazení prvních dvou bloků ...
Švédský regulační úřad SSM potvrzuje vhodnost lokality Forsmark pro hlubinné úložiště

Švédský regulační úřad SSM potvrzuje vhodnost lokality Forsmark pro hlubinné úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ze všech švédských lokalit, které byly zvažovány pro výstavbu hlubinného úložiště použitého jaderného paliva je podle švédského úřadu Swedish Radiation Safety Authority (SSM) právě lokalita Forsmark nejvhodnější. Společnost Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) zvolila místo u města Söderviken jihovýchodně od jaderné elektrárny Forsmark, a to kvůli suchému skalnatému podloží, nízkému počtu zlomů v žulovém podloží a kvůli pomalému pohybu podzemních vod. Regulační úřad SSM oznámil, že dle jeho předběžných posouzení společnost SKB vybrala z uvažovaných lokalit tu nejvhodnější. Dále úřad SSM uvedl, že je ještě příliš brzy na to činit jakékoli konečné závěry. Stále jsou zde zbývající otázky k přezkoumání a zvážení, a to ještě před předložením formálního stanoviska šv...
Švédská společnost SKB chce v roce 2019 začít budovat trvalé úložiště

Švédská společnost SKB chce v roce 2019 začít budovat trvalé úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Švédská společnost Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), která se zaměřuje na nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, plánuje dokončit licenční program pro hlubinné úložiště použitého jaderného paliva ve Forsmarku, aby mohla v roce 2019 začít jeho stavba, uvedl švédský regulační úřad Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM). Do té doby musí společnost SKB získat přezkumy své žádosti od regulačního úřadu SSM a soudu pro životní prostředí ve Stockholmu. Do začátku výstavby je pak ještě potřeba získat rozhodnutí švédské vlády a dokončit předběžnou bezpečnostní analýzu projektu. Pokud by vše šlo podle plánů, výstavba úložiště by mohla být dokončena do roku 2028, přičemž následně by začal zkušební provoz. Komerční provoz úložiště je pak plánován od roku 203...
Švédský regulační úřad vydal předběžné hodnocení žádosti na výstavbu trvalého úložiště

Švédský regulační úřad vydal předběžné hodnocení žádosti na výstavbu trvalého úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Podle svého prohlášení se švédský regulační úřad domnívá, že společnost SKB, která se zabývá nakládáním s radioaktivním materiálem, může splnit všechny bezpečnostní požadavky i požadavky na radiační ochranu pro své plánované uložiště použitého jaderného paliva. Společnost Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) předložila svoji žádost na projekt výstavby prvního švédského hlubinného úložiště použitého jaderného paliva společně se závodem na zapouzdření použitého paliva před uložením ke švédskému regulačnímu úřadu Sweden’s Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) v březnu roku 2011. Regulační úřad SSM nyní nastínil předběžné závěry probíhajícího přezkumu žádosti. Ředitelka sekce radiační ochrany regulačního úřadu SSM Ansi Gerhardssonová uvedla: „Předběžný závěr pos...
Ultimátum pro bezpečnostní změny na švédských jaderných elektrárnách

Ultimátum pro bezpečnostní změny na švédských jaderných elektrárnách

Aktuálně, Ve světě
K zajištění chlazení aktivní zóny reaktorů švédských elektráren i za podmínek blízkých těm, které nastaly při havárii na japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči, bude provedena řada bezpečnostních zlepšení, uvedl švédský regulační úřad SSM neobvykle ve formě novinového článku. Vrchní představitelé švédského regulačního úřadu oznámili v článku švédského tisku Dagen Nyheter soubor bezpečnostních vylepšení, která mají být realizována ve dvou vlnách na všech deseti švédských jaderných blocích. Jak bylo v článku dále napsáno, do roku 2017 by všechny reaktory měly mít nezávislé zdroje energie a vody pro nouzové chlazení po dobu minimálně 72 hodin. Zajišťování výše zmíněných nezávislých zdrojů energie a vody je v mnoha zemích obvyklou reakcí na události ve Fukušimě a ve Švédsku probíh...