Pondělí, 19 října
Shadow

Archiv pro štítek: slovinsko

KHNP dodavatelem jaderného zařízení pro Slovinsko

KHNP dodavatelem jaderného zařízení pro Slovinsko

Články, Ve světě, Zprávy
Společnost Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) oznámila, že začne dodávat jaderná zařízení pro společnost Nuklearna Elektrarna Krško (NEK) ve Slovinsku. Jaderná elektrárna Krško (Zdroj: WNN) Jihokorejská KHNP uspěla v mezinárodním tendru na dodavatele zařízení k zachytávání magnetických částic pro kondenzátor jaderné elektrárny Krško. Výběrové řízení vypsal provozovatel elektrárny NEK. Rozpočet projektu činí 700 tisíc eur. Pro zvýšení bezpečnosti parního generátoru slovinské jaderné elektrárny Krško bude uvnitř kondenzátoru instalováno zařízení na zachytávání magnetických částic. Kondenzátor mění chlazením vodní páru na vodu. Dodávané zařízení vytvořila v roce 2010 KHNP spolu s malou korejskou společností Daedong PI. Významně se osvědčilo u reaktorů 1 a 2 elektrárny...
Zmodernizovaný simulátor JE Krško je opět v provozu

Zmodernizovaný simulátor JE Krško je opět v provozu

Aktuálně, Ve světě
Kanadská společnost L3 MAPPS dokončila modernizaci plnorozsahového simulátoru na slovinské jednoblokové jaderné elektrárně Krško. Modernizace byla provedena jako součást programu pro vylepšení bezpečnosti v rámci modernizace elektrárny. V rámci této úpravy byl současný operační systém simulátoru založený na UNIXu nahrazen za vizualizovanou platformou založenou na Windows běžící v simulačním prostředí Orchid společnosti L-3 MAPPS. Dále byl nainstalován nový kompaktní input/output systém, který bude využíván k řízení nové simulační nouzové blokové dozorny, která nahradí vzdálené vypínací panely rozložené v celé elektrárně. Jaderný ostrov a jeho konvenční modely byly přepracovány pro systém Orchid. Modely byly také upraveny, aby odpovídaly změnám na bloku, které byly pro...
Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 12. – 13. 6. 2017 v na Slovensku

Čtyřstranné jednání dozorných orgánů Slovinska, Slovenska, Maďarska a ČR ve dnech 12. – 13. 6. 2017 v na Slovensku

Aktuálně, V Česku
Pravidelné čtyřstranné jednání (tzv. Quadrilaterála) mezi dozornými orgány ČR, SR, MR a Slovinska, vycházející ze spolupráce v oblasti státního dozoru nad bezpečností jaderných zařízení a nad jadernými materiály, se uskutečnilo ve dnech 12. – 13. června 2017 v Bratislavě.  V průběhu setkání, jež řídila předsedkyně ÚJD Marta Žiaková, delegace čtyř středoevropských zemí prezentovaly aktuální situaci ve svých dozorných orgánech. Intenzivně se věnovaly otázkám provozu jaderných elektráren na území svých států s důrazem na bezpečnost a na proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) v případě výstavby nového jaderného zařízení, či vydání licence pro prodloužení životnosti jaderných bloků.  Předmětem diskuse byly rovněž otázky ukládání vyhořelého paliva a budování a provozován...
Siemens vytiskl pomocí 3D tisku součást pro JE Krško

Siemens vytiskl pomocí 3D tisku součást pro JE Krško

Aktuálně, Ve světě
Oběžné kolo vyrobené pomocí 3D tisku pracuje v jednom z čerpadel na slovinské jaderné elektrárně Krško už od ledna letošního roku. Podle společnosti Siemens, která komponentu vyrobila, se jedná o první úspěšné komerční nasazení součásti vyrobené v 3D tiskárně na jaderné elektrárně. Provozovatel elektrárny – společnost Nuklearna Elektrarna Krško (NEK) – potřebovala nahradit kovové oběžné kolo o průměru 108 milimetrů, které nepřetržitě pracovalo v jednom protipožárním čerpadle. Původní součást byla v provozu nepřetržitě od zprovoznění elektrárny v roce 1981. Původní výrobce součásti ale již není na trhu. Zakázku tak dostala společnost Siemens, jejíž tým za pomoci reverzního inženýrství vytvořil digitální kopii součásti. Komponentu následně za pomocí 3D...
Prodloužení provozu slovinské JE Krško

Prodloužení provozu slovinské JE Krško

Aktuálně, Ve světě
Energetické firmy GEN energija a HEP, jež jsou ve státním vlastnictví Slovinska a Chorvatska a spravují slovinskou jadernou elektrárnu Krško, se rozhodly, že prodlouží o 20 let provoz této elektrárny, tj. do roku 2043, uvedl provozovatel elektrárny společnost Nuklearna Elektrarna Krško (NEK). Elektřina vyrobená v JE Krško, ve které pracuje tlakovodní reaktor od společnosti Westighouse s instalovaným výkonem 696 MWe, se rovnoměrně dělí mezi Slovinsko a Chorvatsko. Elektrárna zahájila svůj provoz v roce 1983, přičemž podle původních plánů měla být provozována do roku 2023. V současné době pokrývá přibližně 25 % slovinské a 20 % chorvatské spotřeby elektrické energie. Mluvčí společnosti NEK Ida Novak Jerele uvedla: „Provoz JE Krško byl prodloužen za předpokladu, že elektrárna podstoupí...
Společnost L-3 MAPPS vylepší slovinský simulátor

Společnost L-3 MAPPS vylepší slovinský simulátor

Aktuálně, Ve světě
Společnost L-3 MAPPS upraví plnorozsahový simulátor na slovinské jednoblokové jaderné elektrárně Krško. Úprava proběhne v rámci kontraktu mezi provozovatelem elektrárny, společností Nuklearna Elektrarna Krško (NEK), a kanadskou společností L-3 MAPPS. V rámci úpravy bude současný operační systém simulátoru založený na UNIXu nahrazen za vizualizovanou platformou založenou na Windows běžící v simulačním prostředí Orchid společnosti L-3 MAPPS. Konvenční model jaderného ostrova elektrárny pak bude rovněž přepracován do systému Orchid. Model elektrárny bude v rámci kontraktu upraven, aby odpovídal změnám na bloku, které byly provedeny v rámci pofukušimských bezpečnostních opatření. Na elektrárně bude instalován také nový Input/Output Systém, který bude využíván k řízení nové simulační ...
Jaderná elektrárna Krško opět zaměstnává rakouské odpůrce jádra

Jaderná elektrárna Krško opět zaměstnává rakouské odpůrce jádra

Aktuálně, Ve světě
Provoz jaderné elektrárny Krško u vesnice Vrbina ve Slovinsku může být prodloužen o 20 let do roku 2043. Oznámili to slovinský ministr infrastruktury Peter Gašperšič a chorvatský ministr hospodářství Ivan Vrdoljak. Oznámení vyvolalo bouřlivé reakce v Rakousku, zejména v Korutanech. Původně měl být provoz JE Krško ukončen v roce 2023. Kromě změny provozní životnosti ze 40 na 60 let odsouhlasila slovinsko-chorvatská mezivládní komise pro regulaci životnosti, investic, využití a likvidace JE Krško, že ve Vrbině bude vybudován suchý sklad vyhořelého paliva s kapacitou odpovídající prodlouženému provozu. Podle správní rady JE Krško bylo za uplynulých pět let dosaženo velmi dobrých výsledků v oblasti provozu, bezpečnosti, investic a hospodaření. V roce 2014 neproběhla žádná odstávka a vyu...
Provoz slovinské JE Krško byl prodloužen na 60 let

Provoz slovinské JE Krško byl prodloužen na 60 let

Aktuálně, Ve světě
Provozní licence jaderné elektrárny Krško ve Slovinsku bude prodloužena o 20 let na základě dohody mezi Slovinskem a sousedním Chorvatskem, které je spoluvlastníkem elektrárny. Dále bylo rozhodnuto o postavení suchého skladu vyhořelého paliva v lokalitě elektrárny. Mezivládní komise „upravující status a ostatní právní záležitosti týkající se investic, využívání a vyřazování JE Krško z provozu“ měla dne 20. července setkání v areálu elektrárny. Již desáté setkání komise bylo vedeno slovinským ministrem infrastruktury Peterem Gašperšičem a chorvatským ministrem hospodářství Ivanem Vrdoljakem. Na jednání komise přijala zprávu od správní rady elektrárny, načež bylo zjištěno, že od posledního setkání před pěti lety „dosáhla elektrárna Krško velmi dobrých provozních, bezpečnostních, ek...
Byl oznámen investiční program pro projekt Slovinského úložiště RAO

Byl oznámen investiční program pro projekt Slovinského úložiště RAO

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Slovinská vláda schválila investiční program státního úložiště nízko a středně aktivního odpadu. Celková výše nákladů závisí na tom, jestli se sousední Chorvatsko rozhodne projektu účastnit. Slovinský ministr infrastruktury a územního plánování, Samo Omerzel, oznámil 9. července, že podepsal investiční program pro plánované úložiště. Program odhaduje celkové náklady na výstavbu, provozování a konečně uzavření a zapečetění úložiště na 157 milionů euro (zhruba 4,3 miliardy korun). Tato hodnota je založena na předpokladu, že do úložiště bude mířit veškerý nízko a středně aktivní odpad, který vyprodukují slovinská lékařská a výzkumná centra a průmyslové podniky a navíc polovina těchto druhů odpadu pocházejícího z jaderné elektrárny Krško. Investiční program počítá i s možností účasti...
Slovinská jaderná elektrárna Krško má nový ventilační systém

Slovinská jaderná elektrárna Krško má nový ventilační systém

Aktuálně, Ve světě
Americká firma Westinghouse dokončila instalaci pasivního filtrovaného ventilačního systému kontejnmentu (CFVS) na slovinské jaderné elektrárně Krško. Nově nainstalovaný systém CFVS sestává z pěti aerosolových filtrů uvnitř budovy kontejnmentu a jodový filtr s řadou pomocných komponent. Jednou z jeho výhod je vyšší odolnost proti událostem, při kterých dochází k přetlakování kontejnmentu, jak tomu bylo v březnu 2011 na japonské Fukušima Dajiči. V takových případech CFVS umožňuje snížit tlak, zatímco únik radioaktivních látek do okolí je minimální. Při snižování tlaku filtry z kovových vláken, zachytávající aerosoly, odfiltrují ze vzduchu radioaktivní aerosolové částečky, zatímco radioaktivní izotopy jódu a jejich organické sloučeniny zachytí jódový filtr. Ten má strukturu molekulové...