Úterý, 24 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: SKB

Společnost Sweco vyhrála zakázku na návrh konečného hlubinného úložiště v lokalitě Forsmark

Společnost Sweco vyhrála zakázku na návrh konečného hlubinného úložiště v lokalitě Forsmark

Články, Palivový cyklus, Zprávy
Švédská inženýrská a konzultační společnost Sweco bude připravovat detailní návrh plánovaného konečného hlubinného úložiště použitého jaderného paliva. Dle zakázky o správě použitého jaderného paliva a radioaktivního materiálu se společností Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) má být úložiště postaveno v lokalitě Forsmark. Společnost Sweco bude navíc dodávat detailní návrh pro rozšíření již existujícího konečného úložiště nízko a středně aktivního odpadu (SFR), které se nachází také v lokalitě Forsmark. Plánované konečné hlubinné úložiště radioaktivního odpadu ve Forsmarku (Zdroj: Lasse Modin/SKB) Dle zakázky v hodnotě přibližně 10 milionů SEK (23,7 milionů Kč) připraví společnost Sweco detailní návrh, výkresy a plány tunelů a komor v podloží. Ty budou dále v...
Švédský dozorný orgán podpořil rozšíření úložiště

Švédský dozorný orgán podpořil rozšíření úložiště

Aktuálně, Palivový cyklus, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Zprávy
Povolení pro rozšíření stávajícího úložiště SFR pro nízko a středně aktivní odpad by mělo být uděleno podle švédského zákona o životním prostředí. Doporučil to úřad pro radiační ochranu (SSM) zemskému environmentálnímu soudu ve Stockholmu. Úložiště SFR v lokalitě Forsmark, poblíž obce Östhammar je lokalizované 50 metrů pod dnem Baltského moře. Zahrnuje 4 160 metrů dlouhé skalní sklepy a komoru v podloží s 50metrovými betonovými silami pro nejvíce radioaktivní materiál. Dva paralelní jeden kilometr dlouhé přístupové tunely spojují zařízení s povrchem. Mnoho krátce žijících odpadů uložených v SFR (v provozu od 1988) přišlo ze Švédských jaderných elektráren, ale radioaktivní odpad z nemocnic, veterinární medicíny, výzkumu a průmyslu je zde uložen také...
Společnost Uniper řídí demolici švédských reaktorů

Společnost Uniper řídí demolici švédských reaktorů

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Zprávy
Společnost Uniper vypracovala dlouhodobou společnou strategii demolice dvou bloků švédské jaderné elektrárny Barsebäck společně s prvním a druhým blokem jaderné elektrárny Oskarshamn. Rozebírací práce nyní probíhají na všech čtyřech blocích. Společnost sdělila, že strategie „má za cíl vytvořit logistickou a ekonomickou koordinaci, pomáhající oběma projekty, které budou realizovány především od roku 2020.“ Podle strategie společnosti Uniper bude dekontaminace čtyř reaktorů (během které bude všechen radioaktivní odpad odvezen z každého bloku) provedena mezi léty 2020 a 2028. Celkové náklady na decommissioning obou elektráren se očekávají v hodnotě 10 miliard SEK (přibližně 25 miliard Kč). „S vybranou strategií společnosti Uniper lze shromáždit, koordinovat a integ...
Švédský regulační úřad pozitivně hodnotí projekt zapouzdřovacího závodu

Švédský regulační úřad pozitivně hodnotí projekt zapouzdřovacího závodu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Švédský regulační úřad uvedl, že dle jeho názoru státní společnost pro nakládání s radioaktivním odpadem Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) může splnit se svým plánovaným závodem na zapouzdřování použitého jaderného paliva všechny bezpečnostní požadavky. Zařízení má být postaveno vedle meziskladu použitého jaderného paliva Clab v lokalitě Oskarshamn. V březnu roku 2011 švédská společnost SKB podala k místnímu regulačnímu úřadu Radiation Safety Authority (SSM) žádost o výstavbu prvního trvalého úložiště radioaktivního odpadu ve Švédsku společně se závodem, ve kterém má být palivo před uložením zapouzdřeno. Integrované zařízení – zapouzdřovací závod a mezisklad použitého jaderného paliva Clab – označuje společnost SKB ve své žádosti jako Clink. Společnost SKB musela od podání žádost...
Švédský regulační úřad SSM potvrzuje vhodnost lokality Forsmark pro hlubinné úložiště

Švédský regulační úřad SSM potvrzuje vhodnost lokality Forsmark pro hlubinné úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Ze všech švédských lokalit, které byly zvažovány pro výstavbu hlubinného úložiště použitého jaderného paliva je podle švédského úřadu Swedish Radiation Safety Authority (SSM) právě lokalita Forsmark nejvhodnější. Společnost Swedish Nuclear Fuel and Waste Management Company (SKB) zvolila místo u města Söderviken jihovýchodně od jaderné elektrárny Forsmark, a to kvůli suchému skalnatému podloží, nízkému počtu zlomů v žulovém podloží a kvůli pomalému pohybu podzemních vod. Regulační úřad SSM oznámil, že dle jeho předběžných posouzení společnost SKB vybrala z uvažovaných lokalit tu nejvhodnější. Dále úřad SSM uvedl, že je ještě příliš brzy na to činit jakékoli konečné závěry. Stále jsou zde zbývající otázky k přezkoumání a zvážení, a to ještě před předložením formálního stanoviska šv...
Švédská společnost SKB chce v roce 2019 začít budovat trvalé úložiště

Švédská společnost SKB chce v roce 2019 začít budovat trvalé úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Švédská společnost Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), která se zaměřuje na nakládání s radioaktivním odpadem a jeho ukládání, plánuje dokončit licenční program pro hlubinné úložiště použitého jaderného paliva ve Forsmarku, aby mohla v roce 2019 začít jeho stavba, uvedl švédský regulační úřad Swedish Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM). Do té doby musí společnost SKB získat přezkumy své žádosti od regulačního úřadu SSM a soudu pro životní prostředí ve Stockholmu. Do začátku výstavby je pak ještě potřeba získat rozhodnutí švédské vlády a dokončit předběžnou bezpečnostní analýzu projektu. Pokud by vše šlo podle plánů, výstavba úložiště by mohla být dokončena do roku 2028, přičemž následně by začal zkušební provoz. Komerční provoz úložiště je pak plánován od roku 203...
Švédský regulační úřad vydal předběžné hodnocení žádosti na výstavbu trvalého úložiště

Švédský regulační úřad vydal předběžné hodnocení žádosti na výstavbu trvalého úložiště

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Podle svého prohlášení se švédský regulační úřad domnívá, že společnost SKB, která se zabývá nakládáním s radioaktivním materiálem, může splnit všechny bezpečnostní požadavky i požadavky na radiační ochranu pro své plánované uložiště použitého jaderného paliva. Společnost Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) předložila svoji žádost na projekt výstavby prvního švédského hlubinného úložiště použitého jaderného paliva společně se závodem na zapouzdření použitého paliva před uložením ke švédskému regulačnímu úřadu Sweden’s Radiation Safety Authority (Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM) v březnu roku 2011. Regulační úřad SSM nyní nastínil předběžné závěry probíhajícího přezkumu žádosti. Ředitelka sekce radiační ochrany regulačního úřadu SSM Ansi Gerhardssonová uvedla: „Předběžný závěr pos...