Čtvrtek, 29 října
Shadow

Archiv pro štítek: SEK

Regiony Dukovanska a Horního Jiřetína spojí síly. Budou tlačit na vládu, aby dodržela plnění energetické koncepce

Regiony Dukovanska a Horního Jiřetína spojí síly. Budou tlačit na vládu, aby dodržela plnění energetické koncepce

Aktuálně, Nové bloky v ČR
V úterý 5. června jednala starostka Koněšína Hana Žáková, předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš, starostka Číměře Lenka Hůlková a starosta Horního Jiřetína ze severu Čech Vladimír Buřt o energetické koncepci státu s dopadem na region v okolí Horního Jiřetína a na region Jaderné elektrárny Dukovany. Chtějí spojit síly v tlaku na Vládu ČR. Dukovansko usiluje o výstavbu nových jaderných bloků a region Horního Jiřetína odmítá prolomení těžebních limitů.  Zástupci obou regionů poukazují na nutnost zachování energetické soběstačnosti České republiky a odkazují se na schválenou energetickou koncepci státu. S myšlenkou vzájemné spolupráci přišla starostka Koněšína Hana Žáková a pozvala starostu Vladimíra Buřta na Třebíčsko.   Regiony ch...
AfP: Bohdan Zronek: Velmi intenzivně pracujeme na novém nastavení vztahů s dodavateli

AfP: Bohdan Zronek: Velmi intenzivně pracujeme na novém nastavení vztahů s dodavateli

Aktuálně, V Česku
„Velmi intenzivně pracujeme na novém nastavení vztahů s dodavateli, začali jsme se sjednocováním činností na obou jaderných elektrárnách tam, kde to dává smysl,“ uvedl v rozhovoru pro časopis ALL FOR POWER Ing. Bohdan Zronek, ředitel nově vytvořené Divize Jaderná energetika a člen představenstva ČEZ, a. s. Od 1. června vznikla divize Jaderná energetika. Jak proběhlo spojení jednotlivých útvarů do jedné divize? Nová divize sice vznikla už prvního června, ale reálně začala fungovat od prvního září. Příprava a realizace organizační změny totiž musí splňovat vnitřní pravidla společnosti ČEZ i požadavky legislativy, proto bylo třeba několik týdnů na přípravu a realizaci. Ty jsme také využili pro nastavení organizace i personálního obsazení....
Svět průmyslu: V roce 2035 budou vedle sebe v Dukovanech stát dvě jaderné elektrárny

Svět průmyslu: V roce 2035 budou vedle sebe v Dukovanech stát dvě jaderné elektrárny

Aktuálně, Nové bloky v ČR
Podle společnosti ČEZ umožňuje stav jaderných bloků dukovanské elektrárny dalších 20 až 30 let provozu. Co ale bude dál? „Pokrýváme více než 20 procent tuzemské spotřeby elektřiny,“ uvedl v interview pro Svět průmyslu Ing. Miloš Štěpanovský, ředitel ČEZ, Jaderná elektrárna Dukovany (dále jen EDU). EDU byla první provozovanou jadernou elektrárnou na území ČR, blok číslo jedna byl uveden do provozu v roce 1985. Instalovaný výkon je 2 040 megawattů a zaměstnává cca 1 200 lidí. Má čtyři jaderné bloky, jejichž projektová životnost byla původně plánována na 30 let, což je lhůta, která pro první z bloků uplynula minulý rok. ČEZ, a.s., coby vlastník ale dokladuje stav zařízení, který umožňuje provozovat tyto bloky dalších 20 až 30 let. V&nbs...
Zásoby jaderného paliva v Česku se postupně téměř ztrojnásobí

Zásoby jaderného paliva v Česku se postupně téměř ztrojnásobí

Aktuálně, Palivový cyklus, V Česku
Jedním z opatření ve vládou schválené aktualizaci Státní energetické koncepce (ASEK) je zvýšení energetické bezpečnosti cestou postupného navýšení zásob jaderného paliva. Za splnění tohoto cíle, který je součástí Národního akčního plánu pro rozvoj jaderné energetiky (NAP), zodpovídá Skupina ČEZ. Vláda s premiérem Bohuslavem Sobotkou v čele si od navýšení zásob jaderného paliva slibuje především posílení energetické bezpečnosti České republiky. V případě nenadálého výpadku dodávek od monopolního dodavatele z Ruska tak země nebude v hledání náhrady pod přílišným časovým tlakem. Postupný nárůst objemu zásob je vázán na předpokládané zvýšení podílu jaderné energie na celkové výrobě elektřiny v ČR ze současných cca 30 % až na 55 % energetického mixu. Koncepce počítá se skladováním již ho...
MSV: Nová energetická koncepce by měla skloubit strategický i tržní přístup k energii

MSV: Nová energetická koncepce by měla skloubit strategický i tržní přístup k energii

Aktuálně, V Česku
Česká energetika a teplárenství versus cíle Evropské komise pro energetiku do roku 2030 byl název odborné konference, která se konala v rámci odborného doprovodného programu při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Hlavním tématem byla přednáška týkající se Státní energetická koncepce ČR. Státní energetická koncepce je základním dokumentem, který určuje směry vývoje a snaží se poskytnout jakýsi manuál, podle kterého by se měla energetika v ČR řídit nehledě na aktuální rozložení politických sil. Nyní je ve schvalovacím procesu aktualizace této koncepce, která má po letech nejistoty ustanovit směr vývoje české energetiky do roku 2040. Ve stejném roce, kdy byla ustanovena současná podoba státní energetické koncepce, se ČR stala členem EU (2004). Vliv této organizace je patrný i ...
Starostové a odborníci na energetiku řešili v Třebíči budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany

Starostové a odborníci na energetiku řešili v Třebíči budoucnost Jaderné elektrárny Dukovany

Aktuálně, V Česku
Středeční (11. prosinec) zahajovací seminář k socio-ekonomické studii o budoucím vývoji regionu v okolí Jaderné elektrárny Dukovany zasáhla zpráva o koaliční dohodě politických stran, kde je zmíněna nutnost výstavby Temelína a přitom o Dukovanech se nehovoří. Energetické Třebíčsko, vedení města Třebíče, starostové Rouchovan, Dukovan a další představitelé regionu jsou touto informací rozhořčeni. „V aktualizaci státní energetické koncepci se počítá s výstavbou nového jaderného zdroje v některých jaderných lokalitách. Proč tedy budoucí vládní koalice nedává šanci Dukovanům a upřednostňuje Temelín? Je pro nás nepochopitelné, že budoucí koalice ve své koaliční dohodě nerespektuje aktualizaci energetické koncepce,“ prohlásil předseda Energetického Třebíčska Vítězslav Jonáš. Přítomní členové E...