Pondělí, 26 října
Shadow

Archiv pro štítek: řetězová reakce

V prvním ve světě reaktoru generace III+ bylo dosaženo řetězové štěpné reakce

V prvním ve světě reaktoru generace III+ bylo dosaženo řetězové štěpné reakce

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Šestý blok Novovoroněžské jaderné elektrárny je nejpokročilejším projektem výstavby jaderných reaktorů generace III+ na světě. V pátek 20. května v 16:11 místního času v něm bylo poprvé dosaženo minimálního kontrolovatelného výkonu, což je významný mezník ve spouštěcích pracích. Generace III+ posouvá opět dále bezpečnost, spolehlivost a účinnost provozu jaderných elektráren. Minimální kontrolovatelný výkon (MKV) je nejnižší úroveň výkonu dostatečná k provedení testů elektrárny za samostatně se udržující kontrolovatelné řetězové štěpné reakce. Pomocí přístrojů byl ustálen neutronový tok v aktivní zóně reaktoru na požadované hodnotě. Jaderní inženýři obvykle říkají, že reaktor po dosažení MKV „začal žít“. Jde o zásadní krok v přípravě nového bloku v produkci elektřiny. Nyní odborní...
Bělojarská JE spustila štěpnou řízenou reakci v reaktoru IV. generace BN-800

Bělojarská JE spustila štěpnou řízenou reakci v reaktoru IV. generace BN-800

Aktuálně, Nové bloky ve světě
27. června, kolem 13. hodiny moskevského času, byly z aktivní zóny reaktoru BN-800 4. bloku Bělojarské jaderné elektrárny vytaženy regulační tyče, a byla tak spuštěna řízená štěpná jaderná reakce. Reaktor byl vyveden na tzv. minimální kontrolovanou úroveň výkonu (přibližně desetina procenta úrovně nominální). Probíhající jadernou reakci v reaktoru BN-800 na blokové dozorně potvrzují zvukové signály (cvakání) aparatury, která monitoruje tok neutronů v aktivní zóně reaktoru. Frekvence cvakání se postupně zvyšuje v závislosti na jeho rostoucí intenzitě. „Je to pro nás dlouho očekávaný svátek. Fyzikální spuštění potvrdilo, že jaderné srdce nového bloku je životaschopné. Už nyní vidíme, že vše probíhá v souladu s předem vypočítanými projektovými hodnotami, takže jsme přesvědčeni, že B...
Před 55 lety byl spuštěn první jaderný reaktor v Československu

Před 55 lety byl spuštěn první jaderný reaktor v Československu

Aktuálně, V Česku, Věda a jádro kolem nás
Před 55 lety, 24. září 1957, se v Řeži u Prahy rozběhl pokusný jaderný reaktor VVR-S. Šlo o první řetězovou štěpnou reakci v tehdejším Československu, které se díky tomu dostalo do první desítky zemí provozujících podobné zařízení. Výstavba a spuštění reaktoru měly kromě technologické a vědecké i politickou dimenzi. V dubnu 1955 byla s Ruskem uzavřena mezistátní smlouva, na jejímž základě měl být do Československa dodán pokusný reaktor. Kvůli tomu byl nařízením vlády založen Ústav jaderné fyziky, později přejmenovaný na Ústav jaderného výzkumu. Jeho základem byla Laboratoř nukleární fyziky Československé akademie věd. Pro výstavbu reaktoru VVR-S a s ním spojených obslužných a vědeckých pracovišť byla vybrána lokalita na pravém břehu Vltavy v Řeži u Prahy. Se stavbou se začalo v polo...