Projekt vědců Státní univerzity v Tomsku umožní snížit dávku ozáření při rentgenovém vyšetření

Vědci Tomské státní univerzity (Tomskij Gosudarstvenyj Universitet - TGU) vyvinuli technologii tvorby arsenid-galliových senzorových struktur a na jejich principu založených detektorů rentgenového záření, které umožňují snížit dávku ozáření, získaného pacientem při rentgenovém vyšetření, oznámil v pátek agentuře RIA Novosti generální ředitel podniku Arsenid-gallijevyje sensory, s. r. o., Maxim Čepezubov.

Zobrazit více

Výpočetní tomografie neboli CT: jak fungují zobrazovací metody v medicíně

Zobrazování v medicíně je staré skoro jako medicína sama. Už v dobách Sokratových uvažovali učenci a léčitelé, jak by bylo možné nahlédnout do těla pacienta. V těchto dobách to však bez újmy na těle pacienta příliš nešlo. Od pravěku jsou sice dokumentovány úspěšně (i neúspěšně) prováděné trepanace lebky, ale ty jsou považovány spíše za postup léčebný než examinační.

Zobrazit více
 Sievert, becquerel, rentgen….Jak měříme radioaktivitu

Sievert, becquerel, rentgen….Jak měříme radioaktivitu

Radiace a ionizující záření jsou neoddělitelnou součástí našeho života, ačkoliv je většinou nemůžeme vnímat smysly. Příroda okolo nás je doslova protkána neviditelnými paprsky, které velmi výrazně ovlivňují celou řadu procesů v ní probíhajících. Například dýchání kyslíku podle jedné z biologických teorií vzniklo jako obranný mechanismus proti účinkům volných radikálů, vytvářených působením radiace. Kromě záření přírodního dnes známe rovněž záření umělé, jehož využití přišlo ve 20. století po známých objevech manželů Curieových, Henriho Becquerela, Williama Roentgena a dalších. Jeho využití představuje podstatnou část dnešní medicíny a je nenahraditelné i v řadě dalších odvětví vědy a techniky. Radiační fyzika a jednotky v ní používané i přes jejích nesporný význam nejsou běžnou součástí našeho vzdělání, ačkoliv úplné základy nejsou nijak složité. Přinášíme proto čtenářům Atominfo.cz přehled základních veličin a jednotek v dozimetrii a radiační fyzice, se kterými se lze dnes běžně setkat.

Zobrazit více