Středa, 28 října
Shadow

Archiv pro štítek: regulátor

Teraz.sk: Postavenie Úradu jadrového dozoru sa posilní

Teraz.sk: Postavenie Úradu jadrového dozoru sa posilní

Aktuálně, Ve světě
Úradu jadrového dozoru bude podľa schválenej novely zákona vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní. Postavenie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) sa posilní. Vyplýva to z vládneho návrhu novely atómového zákona, ktorý dnes parlamentní poslanci schválili. ÚJD má podľa novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mohlo ohroziť jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení v SR. "Medzi najvýznamnejšie zmeny obsiahnuté v návrhu zákona patrí požiadavka na pravidelné partnerské hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení členských štátov Euratomu, a to formou posudzovania spoločnej špecifi...
Projekt reaktoru MBIR byl schválen ruskými regulačními orgány

Projekt reaktoru MBIR byl schválen ruskými regulačními orgány

Aktuálně, Inovativní reaktory
Odborná komise dozoru nad jadernou bezpečností a radiologickou ochranou pro oblast povodí řeky Volhy, která je součástí ruského regulačního úřadu Rostechnadzor, dokončila kontrolu dokumentů předložených v souvislosti s žádostí o stavební licenci pro víceúčelový výzkumný reaktor MBIR. Regulační komise potvrdila, že výzkumný ústav NIIAR (celým názvem Naučno-issledovatelskij institut atomnych reaktorov), který podal žádost o stavební licenci, je „připraven pro výstavbu reaktoru MBIR a předložené informace pro získání licence jsou správné a odpovídají současnému stavu projektu“. Rosprirodnadzor, státní úřad pro dozor nad využíváním přírodních zdrojů spadající pod Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí Ruské federace, schválil závěry odborné komise. Toto rozhodnutí je da...
Ultimátum pro bezpečnostní změny na švédských jaderných elektrárnách

Ultimátum pro bezpečnostní změny na švédských jaderných elektrárnách

Aktuálně, Ve světě
K zajištění chlazení aktivní zóny reaktorů švédských elektráren i za podmínek blízkých těm, které nastaly při havárii na japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči, bude provedena řada bezpečnostních zlepšení, uvedl švédský regulační úřad SSM neobvykle ve formě novinového článku. Vrchní představitelé švédského regulačního úřadu oznámili v článku švédského tisku Dagen Nyheter soubor bezpečnostních vylepšení, která mají být realizována ve dvou vlnách na všech deseti švédských jaderných blocích. Jak bylo v článku dále napsáno, do roku 2017 by všechny reaktory měly mít nezávislé zdroje energie a vody pro nouzové chlazení po dobu minimálně 72 hodin. Zajišťování výše zmíněných nezávislých zdrojů energie a vody je v mnoha zemích obvyklou reakcí na události ve Fukušimě a ve Švédsku probíh...

Asociace WENRA vydala nové předpisy reagující na Fukušimu

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima, V Česku
Asociace Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) vydala nové bezpečnostní návody, které jsou součástí její reakce na fukušimskou havárii. Nové bezpečnostní návody známé jako referenční úrovně byly odsouhlaseny všemi 17 členy asociace WENRA, což jsou nezávislé regulační úřady jednotlivých zemí. Základním cílem asociace je sladění přístupů k jaderné bezpečnosti v členských zemích a stanovení společně uznávaných bezpečnostních norem. První bezpečnostní úrovně byly asociací WENRA vydány v roce 2006 a aktualizovány v letech 2007 a 2008. V letošním roce proběhla jejich rozsáhlejší aktualizace, která zohledňuje poučení z havárie jaderné elektrárny Fukušima Dajiči a na ni navazující zátěžové testy Evropské unie. Dodatky zahrnují mimo jiné nový přístup k ohrožením přírodním...
Vývojáři malých modulárních reaktorů projednávají americko-britskou spolupráci

Vývojáři malých modulárních reaktorů projednávají americko-britskou spolupráci

Aktuálně, Inovativní reaktory
Tři společnosti zabývající se vývojem malých modulárních reaktorů diskutovaly nad tím, jestli by měli američtí a angličtí regulátoři - Nuclear Regulatory Commission (NRC) a Office for Nuclear Regulation (ONR) – pracovat společně, aby usnadnili budoucí proces licencování nových reaktorů. Bill Fox, generální ředitel společnosti mPower LLC, Thomas Mundy, viceprezident programové kanceláře společnosti NuScale Power LLC a Eric Loewen, hlavní konzultační inženýr společnosti GE-Hitachi Nuclear Energy (GEH) promluvili na zasedání o malých jaderných zdrojích pořádaném britským parlamentním výborem pro energetiku a klimatické změny 8. června. Výbor publikoval přepis zasedání 14. července. Na otázku, kterou položil předseda výboru Tim Yeo, jak by mohly obě země spolupracovat, Thomas Mundy o...
Evropská unie novelizuje direktivu pro jadernou bezpečnost

Evropská unie novelizuje direktivu pro jadernou bezpečnost

Aktuálně, V Česku
Jaderné regulační úřady jednotlivých členských zemí Evropské unie budou mít větší nezávislost a nově budou používat i vzájemné odborné hodnocení. Říká to novelizovaná direktiva Evropské unie Nuclear Safety Directive, která byla schválena v úterý 8. července. Novelizovaná direktiva byla schválena Evropskou radou a nyní musí být do tří let zahrnuta do právního řádu členských zemí. Představuje novelu direktivy navržené a schválené v roce 2009, tedy ještě před fukušimskou havárií. Nové znění přináší soubor směrnic, které podpoří nezávislost regulačních orgánů jednotlivých států. Asociace společností jaderného průmyslu Foratom jej uvítala slovy: „Jde o úspěšné vyvrcholení 18měsíční práce a hledání shody zástupců jednotlivých členských států. Posílí to roli a nezávislost evropských regulač...
Exportuje v budoucnu Čína další Černobyl?

Exportuje v budoucnu Čína další Černobyl?

Aktuálně, Hlavní, Nové bloky ve světě
Nadpis článku je mírně nadnesený a článek samotný se věnuje rozvoji čínského jádra. Nedávno jsme vás informovali, že Čína plánuje do roku 2020 zvýšit celkový instalovaný výkon svých jaderných elektráren na 60 GWe a do roku 2050 dokonce na 150 GWe. Otázka, zda je na to tato země připravena, se přímo nabízí. Představitel francouzského regulačního úřadu se poměrně nehezky vyjádřil o výstavbě jaderné elektrárny Tchaj-šan (pinyin: Taishan) v čínské provincii Kuang-tung (pinyin: Guangdong). Zde čínská státní společnost China General Nuclear Power Corp. (CGN) brzy dostaví a spustí dva 1750MWe reaktory vyvinuté společností Areva. Společnost Electricite de France (EDF) dohlíží na tento projekt, který probíhá asi 128 km západně od Hongkongu, a drží v něm 30% podíl. Každý z tchaj-šanských b...
Největší jaderná elektrárna světa bude v provozu minimálně o sedm měsíců déle

Největší jaderná elektrárna světa bude v provozu minimálně o sedm měsíců déle

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Kanadský regulační úřad Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) prodloužil jaderné elektrárně Bruce povolení k provozu o sedm měsíců, aby její provozovatel měl více času na přípravu veřejných slyšení o pětiletém prodloužení provozní licence. Povolení k provozu měla oběma elektrárnám Bruce A a B vypršet v říjnu 2014 a během minulého roku zažádal jejich provozovatel o prodloužení do roku 2019. V dubnu ale požádal o vydání krátkodobého prodloužení, aby „byl schopen zajistit přípravu veškeré potřebné dokumentace pro významnější zapojení veřejnosti během veřejných slyšení, která byla naplánována na září 2014. Po zvážení informací podaných společností Bruce Power se pracovníci úřadu CNSC rozhodli, že dodatečné prodloužení licence „nepříznivě neovlivní bezpečnost provozu elektráren Br...