Pátek, 30 října
Shadow

Archiv pro štítek: regulační úřad

Dokumentaci k obnovení provozu belgických bloků přezkoumá odborná komise

Dokumentaci k obnovení provozu belgických bloků přezkoumá odborná komise

Aktuálně, Ve světě
Belgický regulační úřad nastínil, jak bude probíhat dvoufázový proces kontroly dokumentace pro obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2. Oba bloky jsou odstaveny od roku 2012 kvůli podezření o defektech v materiálu jejich tlakových nádob. Společnost GDF Suez, mateřská společnost provozovatele těchto dvou bloků, společnosti Electrabel, uvedla, že koncem podzimu podá požadovaný soubor dokumentů úřadu Federal Agency for Nuclear Control (FANC). Úřad FANC řekl, že společně se svou technologickou dceřinou společností Bel V provede dvouetapové hodnocení zprávy o bezpečnosti, kterou mu předloží Electrabel. V první etapě se bude zabývat správností metod použitých společností Electrabel a v druhé fázi přezkoumá samotné závěry zprávy. Bloky Doel-3 a Tihange-2 byly odstaveny v roce 2012 ...
Projekt reaktoru MBIR byl schválen ruskými regulačními orgány

Projekt reaktoru MBIR byl schválen ruskými regulačními orgány

Aktuálně, Inovativní reaktory
Odborná komise dozoru nad jadernou bezpečností a radiologickou ochranou pro oblast povodí řeky Volhy, která je součástí ruského regulačního úřadu Rostechnadzor, dokončila kontrolu dokumentů předložených v souvislosti s žádostí o stavební licenci pro víceúčelový výzkumný reaktor MBIR. Regulační komise potvrdila, že výzkumný ústav NIIAR (celým názvem Naučno-issledovatelskij institut atomnych reaktorov), který podal žádost o stavební licenci, je „připraven pro výstavbu reaktoru MBIR a předložené informace pro získání licence jsou správné a odpovídají současnému stavu projektu“. Rosprirodnadzor, státní úřad pro dozor nad využíváním přírodních zdrojů spadající pod Ministerstvo přírodních zdrojů a životního prostředí Ruské federace, schválil závěry odborné komise. Toto rozhodnutí je da...
Rozhodnutí o obnovení provozu japonských bloků Sendai-1 a 2 se dostává do závěrečné fáze

Rozhodnutí o obnovení provozu japonských bloků Sendai-1 a 2 se dostává do závěrečné fáze

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Obnovování provozní licence pro první dva japonské bloky se přesouvá do závěrečné fáze. Společnost Kyushu Electric Power Company předala japonskému regulačnímu úřadu New Regulation Authority (NRA) veškerou dokumentaci, která je požadována pro obnovení provozu bloků Sendai-1 a 2, a konečné rozhodnutí tak spočívá již jen na regulačním úřadu. Po nehodě v JE Fukušima Dajiči z března 2011 byl vytvořen nový japonský regulační úřad, který se zabýval úpravou regulačních předpisů a bezpečnostních standardů. Ty byly vydány v polovině roku 2013 a energetické společnosti začaly připravovat své jaderné bloky, aby jim odpovídaly a mohly podat žádost o obnovení jejich provozu. Mezi dvaceti bloky, které žádají o schválení dalšího provozu, byla upřednostňována jaderná elektrárna Sendai, která má výr...

Asociace WENRA vydala nové předpisy reagující na Fukušimu

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima, V Česku
Asociace Western European Nuclear Regulators Association (WENRA) vydala nové bezpečnostní návody, které jsou součástí její reakce na fukušimskou havárii. Nové bezpečnostní návody známé jako referenční úrovně byly odsouhlaseny všemi 17 členy asociace WENRA, což jsou nezávislé regulační úřady jednotlivých zemí. Základním cílem asociace je sladění přístupů k jaderné bezpečnosti v členských zemích a stanovení společně uznávaných bezpečnostních norem. První bezpečnostní úrovně byly asociací WENRA vydány v roce 2006 a aktualizovány v letech 2007 a 2008. V letošním roce proběhla jejich rozsáhlejší aktualizace, která zohledňuje poučení z havárie jaderné elektrárny Fukušima Dajiči a na ni navazující zátěžové testy Evropské unie. Dodatky zahrnují mimo jiné nový přístup k ohrožením přírodním...
Plán obnovení provozu JE Garoña byl vydán

Plán obnovení provozu JE Garoña byl vydán

Aktuálně, Ve světě
Provozovatel španělské jaderné elektrárny Garoña, společnost Nuclenor, předala zdejšímu regulačnímu úřady podklady k tomu, jak plánuje splnit požadavky k obnovení provozu této elektrárny. Během jednání španělského úřadu pro jadernou bezpečnost Consejo de Sequridad Nuclear (CSN) hlasoval pro obnovení licence pro JE Garoña, pokud společnost Nuclenor doloží, že tento blok splňuje technické požadavky a dodatečné podmínky, což má být obsaženo v podrobné technické zprávě. Detailní požadavky regulačního úřadu jsou rozděleny do osmi kategorií podle typu. Najdeme mezi nimi situaci spojenou s přerušením provozu as dlouhodobým provozem a kontrolu a testování tlakové nádoby. K požadavkům se řadí i úpravy konstrukce bloku založené na poučeních z Fukušimy a závěrech evropských zátěžových testů...
ESBWR – nový hráč na jaderném trhu – získal schválení úřadu NRC

ESBWR – nový hráč na jaderném trhu – získal schválení úřadu NRC

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnost GE Hitachi Nuclear Energy (GEH) předevčírem oznámila, že její varný reaktor ESBWR (Economic Simplified Boiling Water Reactor) získal schválení amerického regulačního úřadu Nuclear Regulatory Commission (NRC). „Díky dosažení schválení návrhu se reaktor ESBWR může stát skutečností,“ řekla Caroline Redová, výkonná ředitelka společnosti GEH. „Schválení návrhu reaktoru ESBWR nepřinese užitek jen našim americkým zákazníkům, ale jde o důležitý krok pro celosvětovém rozšíření tohoto typu reaktoru.“ Rozhodnutí úřadu NRC potvrzuje, že reaktor ESBWR splňuje všechny americké bezpečnostní a regulační požadavky. Při projektování reaktoru ESBWR byly použity výhradně pasivní bezpečnostní systémy a zjednodušená konstrukce primárního okruhu, v němž bude docházet k dostatečné přirozen...
Největší jaderná elektrárna světa bude v provozu minimálně o sedm měsíců déle

Největší jaderná elektrárna světa bude v provozu minimálně o sedm měsíců déle

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Kanadský regulační úřad Canadian Nuclear Safety Commission (CNSC) prodloužil jaderné elektrárně Bruce povolení k provozu o sedm měsíců, aby její provozovatel měl více času na přípravu veřejných slyšení o pětiletém prodloužení provozní licence. Povolení k provozu měla oběma elektrárnám Bruce A a B vypršet v říjnu 2014 a během minulého roku zažádal jejich provozovatel o prodloužení do roku 2019. V dubnu ale požádal o vydání krátkodobého prodloužení, aby „byl schopen zajistit přípravu veškeré potřebné dokumentace pro významnější zapojení veřejnosti během veřejných slyšení, která byla naplánována na září 2014. Po zvážení informací podaných společností Bruce Power se pracovníci úřadu CNSC rozhodli, že dodatečné prodloužení licence „nepříznivě neovlivní bezpečnost provozu elektráren Br...