Úterý, 22 září
Shadow

Archiv pro štítek: radioizotopy

Výzkumný reaktor JEEP-II čelí nejisté budoucnosti

Výzkumný reaktor JEEP-II čelí nejisté budoucnosti

Články, Věda a jádro kolem nás, Zprávy
Norský institut technologií energetiky (IFE) pozastavil spouštění výzkumného reaktoru JEEP-II v Kjeller poté, co byla zjištěna koroze na několika komponentech během bezpečnostní odstávky. Pokud má být reaktor spuštěn, bude vyžadovat „rozsáhlé a nákladné“ opravy. Výzkumný reaktor JEEP-II v Kjeller (Zdroj: IFE) JEEP-II je součástí národní norské výzkumné infrastruktury NcNeutron pro základní výzkum ve fyzice a materiálových technologiích. Mezi partnery NcNeutron patří univerzita v Oslu, univerzita Stavanger, norskou univerzitu výzkumu a technologií a nezávislou výzkumnou organizaci SINTEF. JEEP-II je také součástí norského příspěvku k vývoji a výstavbě evropského zdroje spalační reakce výzkumného centra ve švédském Lundu. Jeho dokončení se předpokládá do roku 2023. ...
Palivo pro nigerijský výzkumný reaktor je na cestě

Palivo pro nigerijský výzkumný reaktor je na cestě

Aktuálně, Palivový cyklus, Zprávy
Čína zahájila dodávku nízko obohaceného uranu (LEU) do nigerijského výzkumného reaktoru Reactor-1 (NIRR-1). NIRR-1 je výzkumný reaktor nízkého výkonu. Jeho maximální tepelný výkon je přibližně 30 kW. Jedná se o komerční typ Miniature Neutron Source Reactor (MNSR), navržený a vyráběný čínským institutem atomové energie. Původním palivem byl uran obohacený na 90,2 %. Reaktor byl navržen pro provoz na univerzitách, v nemocnicích a ve výzkumných ústavech pro provádění neutronové aktivační analýzy, produkci krátkodobých radioizotopů a vzdělávání. NIRR-1, umístěný v univerzitním centru výzkumu a výuky Ahmadu Bello, je provozovaný od roku 2004, kde je využíván pro analýzy materiálů a trénink personálu.  V roce 2006 bylo vynaloženo úsilí změnit návrh tohoto rea...

Rusko a Brazílie rozšiřují spolupráci v oblasti nukleární medicíny

Aktuálně, Jaderná medicína, Ve světě
Společnost JSC Isotope dodává Brazílii izotopové produkty v rámci pětileté dohody podepsané s komisí National Nuclear Energy Commission (CNEN). Podle zmíněné dohody, která doplňuje současné ruské týdenní dodávky molybdenu 99 (Mo-99) a jodu 131 (I-131) pro Brazílii, bude společnosti JSC Isotope dodávat také lutecium 177, yttrium 90, kobalt 57 a zdroje ionizujícího záření založené na zdrojích iridia 192 a germania 68/gallia 68. Součást ruské státní jaderné korporace Rosatom – společnost JSC Isotope – vyrábí izotopové produkty, ozařovací přístroje a zdravotnické vybavení. Komise CNEN je vládní agenturou, která je zodpovědná za plánování brazilského jaderného programu. Korporace Rosatom uvedla, že dohoda je důležitou fází rozvoje rusko-brazilské spolupráce v oblasti nukleární medicí...
Námořní trasu už neohrožuje stroncium z generátorů

Námořní trasu už neohrožuje stroncium z generátorů

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Čtrnáct radioizotopových termoelektrických generátorů (RTG), z nichž některé pracovaly v arktických majácích, bylo vyzvednuto ze severního pobřeží Ruska v rámci mezinárodního programu likvidace nezabezpečených jaderných materiálů. Zmíněné RTG se používaly k výrobě elektrické energie v majácích a jiných navigačních vysílačích v odlehlých oblastech. Podle oznámení amerického Národního úřadu pro jadernou bezpečnost (NNSA) obsahovalo 14 jednotek množství stroncia 90, jehož aktivita odpovídá 37 PBq (biliard Becquerelů – rozpadů za vteřinu). Tým ruských specialistů odvezl tyto generátory z oblastí za severním polárním kruhem a transportoval je helikoptérou, po moři i po souši do zabezpečeného zařízení, kde budou rozmontovány a jejich jaderné součásti odvezeny k dlouhodobému uskladnění....
Austrálie staví novou výrobnu radiofarmak a demonstrační závod na zpracování aktivního odpadu, využívající originální domácí technologie

Austrálie staví novou výrobnu radiofarmak a demonstrační závod na zpracování aktivního odpadu, využívající originální domácí technologie

Aktuálně, Jaderná medicína
13.10.2012 - Australská vláda zvyšuje domácí produkci radioizotopů pro použití v lékařství a staví demonstrační závod na uložení a zpracování radioaktivních vedlejších produktů, vzniknuvších při jejich výrobě. Australský ministr pro vědu a výzkum Chris Evans nedávno oznámil, že vláda země schvália investiční plán v hodnotě 168 mil. australských dolarů (172 mil. USD) na postavení továrny pro výrobu radiofarmak na pozemku Australské organizace pro vědu a technologie (ANSTO) v Lucas Heights poblíž Sydney. V této lokalitě se nachází výzkumný reaktor Opal (Open Pool Australian Lighwater), fungující na palivu s nízko obohaceným uranem. Tento závod bude vyrábět především molybden-99, jenž je zdrojem technecia-99, které je používáno při diagnóze srdečních poruch, různých druhů rakoviny, ...
Finové spouštějí další experimentální urychlovač na výrobu radioizotopů ruské výroby

Finové spouštějí další experimentální urychlovač na výrobu radioizotopů ruské výroby

Aktuálně, Jaderná medicína
Ruští jaderní vědci spustili ve finském městě Jyväskylä experimentální komplex na výrobu radioaktivních izotopů pro diagnostiku a léčení srdečních a nádorových onemocnění. Základem nového zařízení je kruhový urychlovač částic (cyklotron) MCC-30/15, který navrhli a sestrojili výzkumníci z petrohradského Vědecko-technického institutu elektrofyzikálních aparatur D. V. Jefremova. Jeho konstrukce je obdobná konstrukci cyklotronů, vyrábějících radiofarmaka pro pozitronovou emisní tomografii. Celý projekt probíhal pod taktovkou ruské státní korporace Rosatom. Jeho ředitel pro strategické plánování Denis Kovalevič okomentoval úspěšné dovršení takto: „[Tento urychlovač] vyrábí dost izotopů pro diagnostikování několika desítek tisíc pacientů. (...) Je velmi kompaktní a při ceně, srovnatelné s...