Neděle, 20 září
Shadow

Archiv pro štítek: provozní bezpečnost

Zlepšení provozní bezpečnosti v JE Kashiwazaki-Kariwa

Zlepšení provozní bezpečnosti v JE Kashiwazaki-Kariwa

Aktuálně, Ve světě
Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) se zabývala mnoha doporučeními, která jí poskytla Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v roce 2015, kdy provedla v její jaderné elektrárně Kashiwazaki-Kariwa posouzení provozní bezpečnosti. Agentura MAAE ale i nadále upozorňuje, že práce na zlepšení by v některých oblastech měly nadále pokračovat. Koncem června roku 2015 byla na pozvání japonské vlády poslána do šestého a sedmého bloku JE Kashiwazaki-Kariwa nacházející se v prefektuře Niigata pracovní skupina z agentury MAAE v rámci mise OSART (Operational Safety Review Team). Posouzení bylo zaměřeno na bezpečnostní opatření, která musejí být zavedena bez odhledu na to, zda je elektrárna v provozu. Mise zahrnovala přezkum oblastí zahrnujíc...
MAAE dokončila inspekci jaderné elektrárny Kashiwazaki-Kariwa

MAAE dokončila inspekci jaderné elektrárny Kashiwazaki-Kariwa

Aktuálně, Ve světě
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dne 13. června dokončila posouzení provozní bezpečnosti japonské jaderné elektrárny Kashiwazaki-Kariwa. OSART (Operational Safety Review Team) – tým z agentury MAAE na posuzování provozní bezpečnosti jaderných elektráren – byl poslán na jadernou elektrárnu Kashiwazaki-Kariwa o sedmi blocích společnosti Tokyo Electric Power Company (Tepco) nacházející se v prefektuře Niigata na žádost japonské vlády. Mise OSART mají za úkol zlepšit provozní bezpečnost jaderných elektráren objektivním posouzením bezpečnostních opatření a navrhnutím různých zlepšení kdekoliv je třeba. K posuzování používají odborníci bezpečnostní standardy agentury MAAE. Jaderná elektrárna Kashiwazaki-Kariwa nebyla dotčena zemětřesením ani následnými cunami, které poš...
Peter Tarren z MAAE o provozní bezpečnosti

Peter Tarren z MAAE o provozní bezpečnosti

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Čtyři roky poté, co se stala nehoda v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči v Japonsku, se opět sešlo mezinárodní jaderné společenství, aby prodiskutovalo ponaučení, která jsme nehodou získali. Mimo to se na setkání řešila i témata spojená se zlepšením provozní bezpečnosti jaderných elektráren po celém světě. Bezpečnost provozu jaderných elektráren vyžaduje krom řádného chodu a údržby elektrárny také to, aby bylo zajištěno že, všichni pracovníci a provozovatelé elektrárny dodržují dohodnuté bezpečnostní pokyny a postupy. Formou otázek a odpovědí poskytnul Peter Tarren, šéf sekce provozní bezpečnosti Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), některé postřehy před konferenci International Conference on Operational Safety, která se koná mezi 23. až 26. červnem v sídle agentury ...