Bazénové reaktory – větší plány, lepší vybavení

Bazénové reaktory – větší plány, lepší vybavení

V předchozím článku byly představeny obecně bazénové reaktory a jejich nejstarší představitelé, u kterých byly ovládací prvky přímo nad aktivní zónou. Jak se ale reaktory zvětšovaly, zvětšoval se i jejich výkon a míra ozáření personálu, takže musely být ovládací prvky vzdáleny od aktivní zóny. Později byly ovládací prvky přesunuty do samostatných místností – velínů (jak je vidět na fotografii výše). Velíny bývaly umístěny jak na podlaží reaktoru s výhledem na něj, tak i mimo podlaží bez přístupu k reaktoru.

Zobrazit více
 Výstavba AP1000 Sanmnen

Výstavba AP1000 Sanmnen

Firma Westinghouse patří ke světovým leadrům v jaderném průmyslu. Má za sebou dlouholetou zkušenost s výstavbami tlakovodních jaderných elektráren. Nejnovějším a také technologicky nejpropracovanějším modelem je reaktor AP1000, jehož výstavba probíhá v několika lokalitách.

Zobrazit více