Středa, 23 září
Shadow

Archiv pro štítek: poptávka

Růst výroby elektřiny z jaderných elektráren způsobí vyšší poptávku po uranu

Růst výroby elektřiny z jaderných elektráren způsobí vyšší poptávku po uranu

Články, Palivový cyklus, Zprávy
Pokračující růst počtu jaderných elektráren bude v dohledné době následovat zvýšená poptávka po uranu, která je více než přiměřená projektovaným požadavkům, shrnulo posledního vydání „Uran – Zdroje, produkce a poptávky,“ dokument jinak známý jako Červená kniha. Podle Červené knihy, publikované letos mezinárodní agenturou pro atomovou energii (IAEA), se zastoupení jaderné energie snížilo od zastoupení z poslední publikace z roku 2016. Ačkoliv je jaderná energetika projektovaná jako rostoucí s rostoucí poptávkou po elektřině a zejména potřebou po výrobě nízkouhlíkové elektřiny. „Vzhledem k tomu, že jaderné elektrárny produkují konkurenceschopnou a nízkouhlíkovou elektřinu nezávisle na denním cyklu a zvyšování podílu jaderných elektráren vede k jejím bezpečn...

Nabídka a poptávka uranu jsou v současné době v rovnováze

Aktuálně
Celkový světový instalovaný výkon jaderných elektráren bude i nadále růst a dodávky uranu by podle předpovědi obsažené v poslední zprávě World Nuclear Association (WNA) o trhu s jaderným palivem měly být v několika následujících letech dostačující. Zpráva byla vydána 12. září na Ročním sympóziu pořádaném organizací WNA v Londýně. Ve zprávě s názvem Globální trh s jadernými palivy: Nabídka a poptávka 2013 - 2030 (zpráva je k dohledání jako The Global Nuclear Fuel Market: Supply and Demand 2013 - 2030) očekává WNA výrazný růst poptávky po uranu až do roku 2030, což povede k intenzivní potřebě hledat další zdroje jaderného paliva. Podle nejoptimističtějšího scénáře WNA (o kterém mluví jako o horním odhadu) dosáhne do roku 2030 poptávka po uranu 119 000 tU ze současné hodnoty 62 000 tU ...