Pátek, 25 září
Shadow

Archiv pro štítek: podzemní voda

Další opatření týkající se vody v areálu JE Fukušima Dajiči

Další opatření týkající se vody v areálu JE Fukušima Dajiči

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na poškozené jaderné elektrárně Fukušima Dajiči jsou momentálně zaváděny dvě technologie, které významně zlepší práci s kontaminovanou vodou. Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) čeká na schválení provozu nepropustné stěny umístěné v moři a do provozu je uváděn odvodňovací systém podzemních prostor. Společnost Tepco uvedla, že opravila systém odvodňující podzemní prostory a že dokončila ocelovou stěnu lemující valy chránící areál JE Fukušima Dajiči před vlnami. Uvedla, že stěna je připravena ke schválení regulačním úřadem a významnými akcionáři tohoto podniku. Odvodňovací systém byl poškozen při úderu zemětřesení a vlny cunami v březnu 2011. Nyní je opraven a přestavěn, takže až bude uveden do provozu, bude schopen zachytit denně mezi 500 a 700 tunami podzemní vody, kt...
Opět o fukušimské kontaminované vodě: Nové postupy zmrazování vody v podzemních tunelech

Opět o fukušimské kontaminované vodě: Nové postupy zmrazování vody v podzemních tunelech

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na Fukušimě jsou projednávány nové postupy pro odstranění kontaminované vody z podzemních tunelů druhého a třetího bloku. V těchto tunelech vedla kabeláž a potrubí vedoucí vodu mezi mořem strojovnou. Původní plán zmrazit tuto vodu neuspěl. Tunely jsou naplněny kontaminovanou vodou, která je tvořena směsí vody chladicí zvnějšku poškozené reaktory a podzemní vody prosakující do podzemních částí reaktorové budovy. Tato voda je opouští stěnou reaktorové budovy a shromažďuje se v těchto podzemních tunelech. V dubnu se společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) pokusila vytvořit ledovou stěnu v tunelech druhého bloku, aby usnadnila její odstraňování. Slibovala si od ní zastavení přítoku kontaminované vody z podzemních prostor reaktorové budovy, která opět doplňuje odčerpanou vodu ...
TEPCO zveřejnila informace o loňském úniku radioaktivních látek

TEPCO zveřejnila informace o loňském úniku radioaktivních látek

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Provozovatel havarované JE Fukušima-1, Tokijská elektroenergetická společnost (TEPCO) v pondělí zveřejnila zprávu, ve které se hovoří, že po rozsáhlém úniku, ke kterému došlo v srpnu loňského roku, kdy ze skladiště vyteklo okolo 300 tun radioaktivní vody, se společnosti podařilo zachytit 80 % radioaktivních látek. V dokumentu je dále uvedeno, že se ve vodě nacházelo stroncium v koncentraci o intenzitě 45 trilionů becquerelů. Pracovníci společnosti vybrali zeminu, nasáklou vodou kontaminovanou radionuklidy. Podle odhadů společnosti bylo zachyceno okolo 80 % stroncia, které se drželo v kapalině vyteklé z rezervoáru. Zbylých 20 % stroncia nejspíš prosáklo do zeminy pod rezervoáry a dalšími objekty, kde se dosud drží. Společnost považuje za málo pravděpodobné, že by podzemní vody odnesl...
Ve Fukušimě vzniká podzemní ledová stěna

Ve Fukušimě vzniká podzemní ledová stěna

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
V areálu jaderné elektrárny Fukušima Dajiči byla zahájena stavba stěny zmrazené půdy, která má zabránit podzemní vodě v pronikání do fukušimských budov, kde dochází k její kontaminaci. Dokončení stěny má trvat devět měsíců. Společnost Tokyo Electric Power Company (Tepco) začala se stavbou podzemní ledové stěny 2. června, povolení od japonského regulačního úřadu Nuclear Regulation Authority obdržela minulý týden. Ledové stěny jsou poměrně běžně používány v civilním stavebnictví, například při stavbě tunelů poblíž vodních cest. Testy v malém měřítku již byly v areálu fukušimské elektrárny provedeny, ale stavba v plném rozsahu bude největší operací zmrazování půdy na světě. Společnost Tepco plánuje vyvrtat do země díry hluboké 30 až 35 metrů, do nichž vloží potrubí, kterým bude d...
Na japonské Fukušimě začalo odčerpávání podzemních vod

Na japonské Fukušimě začalo odčerpávání podzemních vod

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Správci japonské jaderné elektrárny Fukušima, na které po hrůzném zemětřesení v roce 2011 došlo k rozsáhlé havárii, zahájili odčerpávání podzemních vod z blízkých území, aby se nedostaly do areálu elektrárny, kde by hrozila kontaminace radioaktivními prvky. Účelem operace je zmenšit objem radioaktivní vody, která se dostává do oceánu. Proces bude probíhat následujícím způsobem: na úbočích vyvýšenin okolo elektrárny byly vykopány technické studny, vodu z nich odčerpají čerpadla a přesunou ji do speciálních cisteren. Po kontrole nezávadnosti hodlají Japonci tuto vodu vypouštět do oceánu. 25. května japonské rybářské odbory oznámily, že toto rozhodnutí podpoří, což je velká změna, neboť dříve průmyslové rybářské firmy z prefektury Fukušima vylévání podzemních vod do oceánu kategoric...

Těžba břidlicového plynu kontaminovala podzemní vody v Pensylvánii

Aktuálně, Ve světě
Těžba břidlicového plynu na území amerického státu Pensylvánie způsobila kontaminaci podzemních vod v okruhu do jednoho kilometru od místa těžby, což znamená velké riziko pro okolní obce a jejich obyvatele. S tímto prohlášením přišli američtí vědci, jejichž článek uveřejnil časopis Proceedings of the National Academy of Sciences. Břidlicová ložiska vznikla podle geologů v paleozoiku (542 mil. let př. n. l. - 251 mil. let. př. n. l.). Sestávají z velké části z nehořlavých materiálů, což komplikuje extrakci organických látek a jejich zpracování. Největší břidlicová ložiska byla zatím nalezena ve Spojených státech, kde jsou nyní využívána jako zdroj zemního plynu. Těžba břidlicového plynu v posledních letech rychle roste, a to i přes její relativně vysokou cenu. Tým Roberta Jacksona...