Hospodářské noviny: UHLÍ KONČÍ. CESTOU JE JÁDRO I ZELENÉ ZDROJE

Hospodářské noviny: UHLÍ KONČÍ. CESTOU JE JÁDRO I ZELENÉ ZDROJE

Stejně jako každá oblast ve veřejném prostoru je i energetika zasažena nemocí doby - vyhraněností extrémních názorů, okolo kterých se rekrutují bijci opačných táborů. I energetika volá po záchvěvu zdravého rozumu, který uklidní vášně, odsune ideologismy a nastaví koncepci toho, co naše země potřebuje - efektivního, soběstačného a ekologického energetického mixu.

Zobrazit více

Pohled významného akcionáře ČEZ: Proč je dostavba Temelína nesmysl

Stavba jaderné elektrárny je obecně nesmírně technicky, technologicky komplikovanou, finančně a časově náročnou investicí. Obrovské riziko je spojené s každou, v předešlé větě vyjmenovanou, charakteristikou jednotlivě i dohromady. Doba výstavby se odhaduje minimálně na deset let a v dalších několika letech se musí počítat se zkušebním provozem. K tomu je nutné si uvědomit, že plného výkonu dosáhne nová jaderná elektrárna až po dlouhých letech dolaďování. Z finančního pohledu (cash flow) je po uvedení do provozu jaderná elektrárna “stroj na peníze” charakterizovaný vysokými odpisy a nízkými provozními náklady. Nicméně vzhledem k výši investice je pro rozumnou návratnost požadována poměrně vysoká prodejní cena elektřiny. Odhad prodejní ceny elektřiny při investici mírně převyšující 200 miliard Kč činí přibližně 65-70 EUR/MWh proti dnešní tržní ceně 42 EUR/MWh.

Zobrazit více