Úterý, 20 října
Shadow

Archiv pro štítek: odvoz

Američané chtějí urychlit likvidaci vysoce obohaceného jaderného paliva, pomáhají jim Češi

Američané chtějí urychlit likvidaci vysoce obohaceného jaderného paliva, pomáhají jim Češi

Aktuálně, V Česku
Navzdory tendenci eliminovat z jaderné energetiky vysoce obohacené jaderné palivo funguje po celém světě 74 reaktorů, které jej dosud používají, anebo to alespoň plánují. Americká instituce National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine proto vydala zprávu, ve které apeluje na proces minimalizace provozu takových reaktorů v celosvětovém měřítku. Za doporučenou bezpečnou hranici, při které nehrozí zneužití štěpitelného uranu, se dnes pokládá obohacení paliva do 20 %. Drtivá většina jaderných elektráren využívá palivo s mnohem nižším podílem (většinou kolem 5 %), některé výzkumné reaktory však mají ve svém palivu uranu 235 mnohem více - až 80 %. Takto vysoce obohacený uran (HEU  - highly enriched uranium) je teoreticky možné zneužít pro výrobu klasické atomové bomby. Z hled...
Čeští odborníci odvezli jaderné palivo z Uzbekistánu

Čeští odborníci odvezli jaderné palivo z Uzbekistánu

Aktuálně, Fotografie, Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, V Česku
V rámci programu RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return) společného projektu USA a Ruské federace, kterého se aktivně účastní za Českou republiku ÚJV Řež, a. s., (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež a.s.) se uskutečnil další úspěšný odvoz vysokoobohaceného jaderného paliva z výzkumného jaderného reaktoru Foton v Uzbekistánu. Na realizaci odvozu se podílely divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady s podporou divize Integrita a technický inženýring společnosti ÚJV Řež. Dlouhodobý projekt vyvrcholil 23. září 2015, kdy byl obalový soubor OS ŠKODA VPVR/M naplněný kapalným palivem přeložen do ruského obalového souboru a naložen do letadla. Následující den v ranních hodinách místního času letadlo odletělo do Ruska, kde bude vysokoobohacené palivo přepracováno. Zvláštností ...
ÚJV Řež, a. s., pomáhá snižovat hrozbu jaderného terorismu

ÚJV Řež, a. s., pomáhá snižovat hrozbu jaderného terorismu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, V Česku
Společnost ÚJV Řež (dříve Ústav jaderného výzkumu Řež) získala zakázku na odvoz použitého jaderného paliva z Afriky a Asie do Číny. Odvozy paliv budou pokračovat až do roku 2020. Od roku 2007 se společnost podílela na odvozech vyhořelého paliva z výzkumných reaktorů ve 13 zemích. Nový kontrakt na odvoz použitého paliva do Číny navazuje na program s komplikovaným názvem RRRFR (The Russian Research Reactor Fuel Return) a je součástí iniciativy pro snížení jaderných hrozeb GTRI americké agentury NNSA (National Nuclear Security Administration). Cílem projektu je celosvětová ochrana důležitých jaderných a radiologických materiálů před krádeží a možným zneužitím. Zjednodušeně řečeno, jde o to zlikvidovat v rámci boje proti světovému terorismu vysokoobohacené jaderné palivo (v současnosti ...
Úspěšná příprava pro převoz paliva z Uzbekistánu

Úspěšná příprava pro převoz paliva z Uzbekistánu

Aktuálně, Palivový cyklus
Za účasti pracovníků divizí Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady a Integrita a technický inženýring společnosti ÚJV Řež, a. s., proběhly v druhé polovině ledna zkoušky zařízení a postupů pro přepravu vysoce obohaceného jaderného paliva z Uzbekistánu. Zkušební instalace zařízení se uskutečnila v Taškentu přímo na místě budoucího nakládání paliva.   Na podzim roku 2014 bylo zařízení pro odvoz vysoce obohaceného paliva s úspěchem otestováno v ÚJV Řež. V rámci zkoušek v Taškentu byli také uzbečtí pracovníci zaškoleni pro manipulaci s obalovým souborem vyrobeným společností Škoda JS. Odvoz vysokoobohaceného paliva z výzkumných reaktorů zpět do země původu probíhá pod záštitou programu RRRFR (Russian Research Reactor Fuel Return), které se účastní i ÚJV Řež. Tato společnos...
Program RRRFR vstupuje v Kazachstánu do své poloviny, pokračuje odvoz vysoce obohaceného paliva

Program RRRFR vstupuje v Kazachstánu do své poloviny, pokračuje odvoz vysoce obohaceného paliva

Aktuálně, Palivový cyklus
V rámci pokračující mezinárodní spolupráce bylo z Kazachstánu odvezeno dalších 36 kg vysoce obohaceného uranu. Toto palivo, které bylo použito ve výzkumném reaktoru, putuje zpět do země původu, kde bude přepracováno na nízko obohacené.   Toto jaderné palivo bylo používáno v reaktoru WWR-K, který je umístěn ve výzkumném ústavu INP (Institut jaděrnoj fiziki) ve městě Alatau, poblíž největšího kazašského města Almaty. Jde o bazénový lehkovodní typ víceúčelového reaktoru o tepelném výkonu 6 MWt. Vysoce obohacené palivo bylo do Ruska přepraveno během dvou leteckých transportů, které byly zrealizovány v rámci spolupráce mezi Kazachstánem, Ruskem, Spojenými státy a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii (MAAE). Zpráva o transportech paliva byla zveřejněna 7. ledna americkou ...
Poslední použité palivo bylo odvezeno ze čtvrtého bloku JE Fukušima Dajiči

Poslední použité palivo bylo odvezeno ze čtvrtého bloku JE Fukušima Dajiči

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Rok trvající přemisťování použitého jaderného paliva ze skladovacího bazénu čtvrtého bloku jaderné elektrárny Fukušima Dajiči do centrálního bazénu bylo dokončeno. V bazénu zatím zůstává čerstvé palivo, ale i to by mělo být odvezeno do konce roku a není jej potřeba chladit, aby nedošlo k jeho poškození jako v případě použitého jaderného paliva. Poslední kazety z celkového množství 1331 byly přemístěny ze skladovacího bazénu do přepravního obalového souboru a převezeny do nové budovy s centrálním skladovacím bazénem, který bude zajišťovat bezpečné chlazení použitého paliva. Poslední kamion s obalovým souborem naplněným použitým palivem odjel od budovy čtvrtého bloku 5. listopadu, oznámila společnost Tokyo Electric Power Company (TEPCO). Od loňského listopadu proběhlo celkem 63 tra...
Program RRRFR dosáhl dalšího úspěchu: Kazachstán opustilo další vysoce obohacené jaderné palivo pro výzkumný reaktor

Program RRRFR dosáhl dalšího úspěchu: Kazachstán opustilo další vysoce obohacené jaderné palivo pro výzkumný reaktor

Aktuálně, Ve světě
Z Kazachstánu bylo odvezeno čerstvé vysoce obohacené jaderné palivo původně určené pro výzkumný reaktor WWR-K v Almaty, oznámila 2. října Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE). 29. září bylo odesláno čerstvé vysoce obohacené palivo, v němž je obsaženo 10,2 kg uranu, do ruského skladiště. Odvoz tohoto paliva proběhl pod vedením MAAE a vlád Kazachstánu, Ruska a Spojených států amerických podle iniciativy Global Threat Reduction Initiative (GTRI), která si klade za cíl používat v jaderné energetice i jaderném výzkumu palivo obohacené pod 5 %, protože tento materiál je velmi obtížné využít pro vojenský jaderný program. „Dokončení této přepravy znamená pro Kazachstán významný krok ve snižování objemu vysoce obohaceného uranu, který se nachází na jeho území,“ sdělil Sandor T...
Havárie jaderného paliva na JE Pakš

Havárie jaderného paliva na JE Pakš

Články, Hlavní, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Po článku o odvozu poškozeného jaderného paliva z JE Pakš do ruského závodu Majak, přinášíme článek podrobněji se zabývající průběhem havárie a tím, co k ní vedlo. Článek s doprovodnými fotografiemi najdete opět na blogu našeho spolupracovníka. V srpnu informovala média o tom, že z jaderné elektrárny Pakš bylo odvezeno poškozené jaderné palivo do ruského závodu Majak, kde bude dále zpracováno. Bylo poškozeno při události z 10. dubna 2003, která obdržela stupeň INES 3. K čemu vlastně došlo a jaký měla tato havárie vliv na okolní prostředí? Chemické čištění paliva V maďarské jaderné elektrárně Pakš jsou v provozu čtyři bloky s reaktory VVER-440/213 (stejný typ je i na JE Dukovany) a havárie se týkala bloku s číslem 2. Důležité je, že k havárii paliva nedošlo v reaktoru, ale v bazénu...
Poškozené jaderné palivo bylo odvezeno z JE Pakš do Ruska

Poškozené jaderné palivo bylo odvezeno z JE Pakš do Ruska

Aktuálně, Hlavní, Palivový cyklus, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Vedení jaderné elektrárny Pakš informovalo o úspěšném transportu paliva, poškozeného v důsledku havárie v roce 2003, do Ruska k dalšímu zpracování. Na tiskové konferenci, která se uskutečnila 14. srpna 2014 přímo na JE Pakš, to oznámil to generální ředitel maďarské jaderné elektrárny István Hamvas. K havárii došlo 10. dubna 2003 na 2. bloku JE Pakš. Vlivem závady na systému dodávaném a obsluhovaném pracovníky firmy Framatome (dnešní francouzské firmy AREVA) došlo v čistící nádrži mimo reaktor k závažnému poškození 30 palivových článků o celkové hmotnosti 3750 kg. JE Pakš požádala o spolupráci při odstraňování následků havárie ruskou společnost na výrobu jaderného paliva TVEL, se kterou následně uzavřela kontrakt. Ruští specialisté TVELu pak v rekordně krátkém termínu následky havárie...
První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

První várka jaderného paliva byla odvezena z bazénu čtvrtého bloku Fukušimy-1

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Na havárií poničené JE Fukušima-1 bylo úspěšně dokončeno vytažení části vyhořelého jaderného paliva. Operace takových rozměrů byla uskutečněna poprvé v dějinách. Práce na vytažení probíhaly v bazénu čtvrtého jaderného bloku, vážně poškozeného v roce 2011. 26. listopadu byl do vody bazénu čtvrtého bloku atomové elektrárny Fukušima-1 ponořen speciální kontejner. Do něj bylo umístěno 22 kazet nebezpečného radioaktivního paliva o délce 4,5 metru. Každá z nich vážila kolem 300 kg. Hladina radiace na povrchu kazet tisíckrát převyšovala maximální přípustnou normu. 28. listopadu byl hermetický kontejner o váze 910 tun úspěšně vytažen a podroben dekontaminaci. 3. prosince byl odvezen k bezpečnému skladovacímu bazénu vzdálenému 100 metrů od čtvrtého bloku této jaderné elektrárny. Dále má být ko...