Úterý, 20 října
Shadow

Archiv pro štítek: obnovení

LHC v květnu přistoupí k hledání temné hmoty

LHC v květnu přistoupí k hledání temné hmoty

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
Největší urychlovač částic na světě, Velký hadronový urychlovač (Large Hadron Collider - LHC), v květnu obnoví po dvouleté přestávce svůj experimentální provoz. Po plánované renovaci má nyní téměř dvakrát vyšší výkon - z 8 teraelektronvoltů (TeV) si polepšil na 13 TeV. To nutně povede k novým velkým objevům.   Během oprav bylo na urychlovači vyměněno 18 z celkového počtu 1232 supravodivých bipolárních magnetů, které udržují a korigují směr a zaostření svazku částic prolétavajících urychlovačem. Ostatní magnety byly opatřeny vylepšeným systémem ochrany, což předejde nechtěnému rozptylování energie. Vylepšen byl i kryogenní systém, jenž umožní magnetům pracovat při velmi nízkých teplotách. Celkový výkon srážejících se částic v LHC dosahuje 13 TeV, po 6,5 TeV na svazek. Maxi...
Obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2 bylo odloženo

Obnovení provozu bloků Doel-3 a Tihange-2 bylo odloženo

Aktuálně, Ve světě
Jednání o obnovení provozu jaderných bloků Doel-3 a Tihange-2, které byly odstaveny v souvislosti s potenciálními defekty v materiálu tlakové nádoby, bude prodlouženo do 1. července 2015. Jejich provozovatel, společnost Electrabel, tak získá více času na zodpovězení otázek nezávislé kontrolní komise.   Kontrolní komisi svolal belgický regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC), aby získal nezávislý názor o mechanické odolnosti tlakových nádob. Kontrola pomocí nové ultrazvukové technologie v nich v roce 2012 odhalila možné trhliny, které se ale nakonec ukázaly být tzv. „vodíkové vločky“ pocházející již z výroby, která proběhla v 70. letech min. stol. Od této doby probíhá hodnocení jejich vlivu na bezpečný provoz obou jaderných bloků. Společnost Electrabel pos...
O dlouhodobém provozu JE Dukovany se rokovalo na konferenci NUSIM

O dlouhodobém provozu JE Dukovany se rokovalo na konferenci NUSIM

Aktuálně, Hlavní
Tématem letošního ročníku tradiční odborné konference o jaderné energetice NUSIM 2014 byly technické aspekty dlouhodobého provozu českých jaderných elektráren. Jde o velice aktuální téma, protože prvnímu bloku Jaderné elektrárny Dukovany končí v roce 2015 původní plánovaná doba provozu a nyní se bude jednat o tom, jak dlouho tato jaderná elektrárna zůstane v provozu.   V úvodní přednášce zdůraznil Aleš John, předseda Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany, že dlouhodobý provoz jaderných zařízení (v angličtině LTO – long term operation) je velice komplexní záležitostí. Na jedné straně stojí technika a bezpečnost a na druhé lidé a zkušenosti. Právě zkušenosti a jejich předávání mezi generacemi pracovníků byly na konferenci dlouze diskutovány.   P...
Situace v japonském jaderném průmyslu zůstává bezútěšná

Situace v japonském jaderném průmyslu zůstává bezútěšná

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Pokračující odstávka japonských bloků bude i nadále přispívat k nepříznivému obchodnímu prostředí v jaderném průmyslu, ukázal průzkum společnosti Japan Atomic Industrial Forum (JAIF). Společnost JAIF dělá již od roku 1959 pravidelné průzkumy japonského jaderného průmyslu, aby zjistila, v jakém stavu se tato oblast nachází. V posledním průzkumu pro fiskální rok 2013 (v Japonsku končí v březnu 2014) poslala dotazníky 446 soukromým společnostem, které se věnují jádru. Z oslovených společností zaslalo 263 své odpovědi zpět. Výsledky průzkumu ukázaly, že ve fiskálním roce 2013 mírně vzrostly výdaje japonského jaderného průmyslu a tržby těžebních a výrobních podniků. Počet nevyřízených objednávek, které měly společnosti v zásobě, ale podstatně poklesl, což nevěští nic dobrého pro budou...
Město Sacumasendai podpořilo obnovení provozu JE Sendai

Město Sacumasendai podpořilo obnovení provozu JE Sendai

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Samospráva japonského města Sacumasendai schválila obnovení provozu přilehlé jaderné elektrárny Sendai. Neznamená to, že by nyní mohly být dva bloky této elektrárny spuštěny, ale dává to jejímu provozovateli najevo podporu veřejnosti, která je v Japonsku nezbytnou ke spuštění jaderné elektrárny. Regulační úřad zatím prověřuje podanou dokumentaci a připravuje své rozhodnutí o obnovení povolení k provozu. Podobně se připravuje na rozhodnutí vláda prefektury Kagošima, v níž se nachází JE Sendai. 27. října se konalo hlasování městské samosprávy a 19 z 26 členů hlasovalo pro obnovení provozu. Čtyři zastupitelé byli proti a tři se zdrželi. Tento krok přišel pár dní po předání veškeré dokumentace, požadované k obnovení provozní licence, japonskému regulačnímu úřadu Nuclear Regulation Autho...
Rozhodnutí o obnovení provozu japonských bloků Sendai-1 a 2 se dostává do závěrečné fáze

Rozhodnutí o obnovení provozu japonských bloků Sendai-1 a 2 se dostává do závěrečné fáze

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Obnovování provozní licence pro první dva japonské bloky se přesouvá do závěrečné fáze. Společnost Kyushu Electric Power Company předala japonskému regulačnímu úřadu New Regulation Authority (NRA) veškerou dokumentaci, která je požadována pro obnovení provozu bloků Sendai-1 a 2, a konečné rozhodnutí tak spočívá již jen na regulačním úřadu. Po nehodě v JE Fukušima Dajiči z března 2011 byl vytvořen nový japonský regulační úřad, který se zabýval úpravou regulačních předpisů a bezpečnostních standardů. Ty byly vydány v polovině roku 2013 a energetické společnosti začaly připravovat své jaderné bloky, aby jim odpovídaly a mohly podat žádost o obnovení jejich provozu. Mezi dvaceti bloky, které žádají o schválení dalšího provozu, byla upřednostňována jaderná elektrárna Sendai, která má výr...
Podklady pro prodloužení licence prvního bloku JE Balakovo budou hotovy v prosinci

Podklady pro prodloužení licence prvního bloku JE Balakovo budou hotovy v prosinci

Aktuálně, Ve světě
Ruská stavební a projekční společnost Atomenergoprojekt (AEP) očekává, že v prosinci dokončí práce na přípravě návrhu dokumentu, který podpoří udělení prodloužené licence k provozu prvního bloku jaderné elektrárny Balakovo v Saratovské oblasti Ruské federace. Jaderný blok s reaktorem VVER-1000 typu V-320 o instalovaném výkonu 950 MWe zahájil komerční provoz v květnu 1986 a původní 30leté povolení k provozu vyprší v prosinci 2015. V roce 2009 schválil Rosatom finanční investice do prodloužení provozu tohoto bloku, kterě by měly dosahovat 9,8 miliardy rublů (přibližně 5,2 miliardy korun). Společnost Atomenergoprojekt provedla komplexní průzkum stavu vybavení tohoto bloku a hloubkovou bezpečnostní analýzu. Ruský regulační úřad Rostechnadzor požaduje tuto bezpečnostní analýzu před...
Zdechovský: Pátý blok v Dukovanech je pro region i Českou republiku zásadní

Zdechovský: Pátý blok v Dukovanech je pro region i Českou republiku zásadní

Aktuálně, Nové bloky v ČR, V Česku
Europoslanec Tomáš Zdechovský se v pátek 3. října setkal s vedením Jaderné elektrárny Dukovany a předsedou Energetického Třebíčska Vítězslavem Jonášem. Řešili současný stav jaderné energetiky v Evropě a také otázku budoucnosti Dukovan a především výstavby pátého bloku.   „Jaderná elektrárna Dukovany zaměstnává tisíce lidí, region se maximálně přizpůsobil provozu elektrárny. Je nemyslitelné, aby tito lidé a firmy přišli o práci. Považuji za logické prodloužení životnosti stávajících bloků současně se zahájením výstavby pátého bloku,“ prohlásil europoslanec Zdechovský a dodává, že Jaderná elektrárna Dukovany patří k nejbezpečněji provozovaným elektrárnám na světě, což si Evropská unie dobře uvědomuje. Do elektrárny má vstup 4 054 zaměstnanců, z toho je 2 921 zaměstnanců dod...
Plán obnovení provozu JE Garoña byl vydán

Plán obnovení provozu JE Garoña byl vydán

Aktuálně, Ve světě
Provozovatel španělské jaderné elektrárny Garoña, společnost Nuclenor, předala zdejšímu regulačnímu úřady podklady k tomu, jak plánuje splnit požadavky k obnovení provozu této elektrárny. Během jednání španělského úřadu pro jadernou bezpečnost Consejo de Sequridad Nuclear (CSN) hlasoval pro obnovení licence pro JE Garoña, pokud společnost Nuclenor doloží, že tento blok splňuje technické požadavky a dodatečné podmínky, což má být obsaženo v podrobné technické zprávě. Detailní požadavky regulačního úřadu jsou rozděleny do osmi kategorií podle typu. Najdeme mezi nimi situaci spojenou s přerušením provozu as dlouhodobým provozem a kontrolu a testování tlakové nádoby. K požadavkům se řadí i úpravy konstrukce bloku založené na poučeních z Fukušimy a závěrech evropských zátěžových testů...
OBK sbírala zkušenosti s prodlužováním licence reaktorům VVER-440 v Maďarsku a na Slovensku

OBK sbírala zkušenosti s prodlužováním licence reaktorům VVER-440 v Maďarsku a na Slovensku

Aktuálně, V Česku
Ve dnech 16. až 19. září proběhla cesta zástupců Občanské bezpečnostní komise při Jaderné elektrárně Dukovany (OBK EDU) na slovenskou jadernou elektrárnu Jaslovské Bohunice V2 a na maďarskou JE Pakš. Cílem cesty, k níž se připojili i představitelé Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina a Jihomoravského kraje a novináři, bylo získávání zkušeností v problematice dlouhodobého provozu jaderných elektráren a diskutování vztahů mezi provozovateli jaderných zařízení a okolními obcemi. První blok jaderné elektrárny Pakš byl přifázován k síti v roce 1982 a čtvrtý o 5 let později, takže proces obnovení povolení k provozu po 30 letech má již za sebou. Podobně si tímto procesem prošla i JE Jaslovské Bohunice V2, jejíž dva bloky byly spuštěny v letech 1984 a 1985. Jaderná elektrárna Dukovan...