Pátek, 27 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: NUKEM Technologies

V Litvě začínají horké zkoušky centra pro zpracování radioaktivního odpadu

V Litvě začínají horké zkoušky centra pro zpracování radioaktivního odpadu

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Vlastníkovi litevské Ignalinské jaderné elektrárny předala 9. června 2017 společnost NUKEM Technologies centrum pro zpracování a skladování pevných radioaktivních odpadů k provedení horkých zkoušek. Krátce před tím vydal litevský regulační úřad povolení k provozu tohoto zařízení a nakládání s radioaktivními odpady. Německá společnost NUKEM Technologies vystupuje v roli generálního dodavatele projektu výstavby dočasného skladiště použitého jaderného paliva a centra pro zpracování a skladování pevného radioaktivního odpadu. Podle generálního ředitele společnosti, Thomase Seipolta je zahájení horké fáze zkoušek a práce s radioaktivními materiály jedním z klíčových kroků při vyřazování Ignalinské jaderné elektrárny z provozu. Centrum (objekty B2/3/4) bud...

Německá dceřiná společnost Rosatomu vypracuje technicko-ekonomické studie projektu likvidace následků v JE Fukušima

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Koncem ledna 2016 uzavřely japonská společnost Mitsubishi Heavy Industries a německá společnost NUKEM Technologies (dceřiná společnost Atomstrojexportu, která patří do ruské Státní korporace pro atomovou energii Rosatom) smlouvu na přípravu čtyř technicko-ekonomických studií pro projekt likvidace poškozených bloků jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Vypracování studií bude probíhat v následujících sedmi měsících a společnosti NUKEM Technologies otevře dveře i k dalším aktivitám v poškozené japonské jaderné elektrárně. Studie jsou součástí výzkumného projektu japonské vlády, jehož cílem je příprava technologií vhodných pro demontáž poškozených reaktorů v jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. Hlavním dodavatelem prací při realizaci připravovaného projektu bude společnost Mitsubishi Heavy In...
Slovenští odborníci se budou podílet na projektu iráckého úložiště radioaktivních odpadů

Slovenští odborníci se budou podílet na projektu iráckého úložiště radioaktivních odpadů

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Vítězem mezinárodního tendru na první projekt zajištění jaderné bezpečnosti a podporu bezpečného zacházení s nízce a středně aktivními odpady v Iráku se stalo konsorcium pod vedením společnosti NUKEM Technologies. Ta je dceřinou společností ruské společnosti NIAEP-ASE, která patří do ruské Státní korporace pro jadernou energii Rosatom. Součástí vítězného konsorcia byli kromě jiných i slovenští odborníci z Jaderné a vyřazovací společnosti (JAVYS). Konsorcium ve složení NUKEM Technologies, DBE TECHNOLOGY a JAVYS, podporované společnostmi MCM, Healvita Group a MUE Group, bude zodpovědné za přípravu dokumentů potřebných pro výběr vhodné lokality iráckého přípovrchového úložiště, pro licenční řízení a posléze také pro jeho výstavbu. Do úložiště bude ukládán veškerý nízce a středně aktivn...