Neděle, 29 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: novela

Teraz.sk: Postavenie Úradu jadrového dozoru sa posilní

Teraz.sk: Postavenie Úradu jadrového dozoru sa posilní

Aktuálně, Ve světě
Úradu jadrového dozoru bude podľa schválenej novely zákona vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní. Postavenie Úradu jadrového dozoru (ÚJD) sa posilní. Vyplýva to z vládneho návrhu novely atómového zákona, ktorý dnes parlamentní poslanci schválili. ÚJD má podľa novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mohlo ohroziť jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení v SR. "Medzi najvýznamnejšie zmeny obsiahnuté v návrhu zákona patrí požiadavka na pravidelné partnerské hodnotenia jadrovej bezpečnosti jadrových zariadení členských štátov Euratomu, a to formou posudzovania spoločnej špecifi...
Horácké noviny: Vláda předloží novelu stavebního zákona pro zjednodušení přípravy nových bloků

Horácké noviny: Vláda předloží novelu stavebního zákona pro zjednodušení přípravy nových bloků

Aktuálně, Hlavní, Nové bloky v ČR
Vláda předloží novelu stavebního zákona, která by měla umožnit územní řízení tzv. obalovou metodou, což by mohlo až o pět roků urychlit přípravu výstavby nového(vých) bloku(ů) Jaderné elektrárny Dukovany.   Dceřiná společnost EDU II, která má připravit výstavbu nového bloku, má tak před sebou jasnější vizi. Náš stát také požádá Evropskou komisi o tzv. sektorovou výjimku, aby nemuselo probíhat výběrové řízení na stavbu „nové jaderné elektrárny“. Mělo by se tak zabránit opakování minulého fiaska z tendru na dostavbu Temelína.Jednání stálého výboru pro jadernou energetiku o těchto tématech se konalo ve čtvrtek 19. ledna dopoledne za účasti premiéra Sobotky, ministra financí Babiše a dalších ministrů, včetně generálního ředitele Skupiny ČEZ Daniela Beneše. Celou zpráv...
Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Energia.sk: Novelou atómového zákona sa posilní aj postavenie ÚJD SR

Aktuálně, Ve světě
Podobně jako v Česku, kde od počátku letošního roku platí nový Atomový zákon, dochází ke změně i na Slovensku. Více o novele píše Energia.sk: Novelou zákona o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) sa posilní aj postavenie národného orgánu s vecnou pôsobnosťou pre výkon dozoru nad jadrovou bezpečnosťou jadrových zariadení, ktorým je v podmienkach SR Úrad jadrového dozoru (ÚJD) SR. Vyplýva to z legislatívneho návrhu, ktorý by v stredu (11. 1.) mal schváliť vládny kabinet. Účinnosť novely sa navrhuje na 1. augusta 2017. ÚJD má podľa návrhu novely vystupovať ako nezávislý orgán pri regulačnom rozhodovaní, čo sa pri zaisťovaní vysokej úrovne jadrovej bezpečnosti pretavuje do požiadavky nestranného a transparentného rozhodovania bez náležitého ovplyvňovania, ktoré by mo...

Nový atomový zákon míří ke schvalování

Aktuálně, V Česku
Sněmovna dne 12. dubna propustila do třetího čtení vládní návrh nového atomového zákona, jenž má nahradit stávající zastaralý zákon z roku 1997. Úkolem nové úpravy je přizpůsobit zákon současnému právu a transponovat nové směrnice. V novém zákonu jsou upřesněny technické požadavky a procesní pravidla pro provoz stávajících bloků v jaderných elektrárnách i pro spouštění bloků nových. Schvalování nového zákona poslanci by mohlo proběhnout ještě na jejich současné schůzi. Ministr průmysl Jan Mládek (ČSSD) poslancům vysvětlil, že nový zákon byl předložen, neboť je potřeba přizpůsobit český právní řád aktuálním požadavkům mezinárodního práva. Mimo to je nutné zavést nové předpisy Evropského společenství pro atomovou energii a překonat věcnou i legislativní zastaralost současné právní úpravy....

V pondělí budou ministři jednat o novele atomového zákona

Aktuálně, V Česku
Na pondělním jednání budou ministři jednat o nové verzi atomového zákona, kterou připravil Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Dokument má kromě dalšího upřesnit procesní pravidla a technické požadavky pro spuštění nových jaderných bloků i pro provoz těch současných. Současnou verzi atomového zákona z roku 1997 považuje samotný úřad SÚJB za zastaralou. "Nový atomový zákon napomůže státní správě daleko efektivněji usměrňovat kroky při výstavbě, uvádění do provozu a provozu nových bloků jaderných elektráren," uvádí SÚJB v důvodové zprávě materiálu. Do připomínkového řízení se novela atomového zákona dostala již před dvěma lety. Po konci Rusnokovy úřednické vlády se ale už k vládnímu projednání nedostala. Podle plánu legislativních prací současné vlády byl materiál znovu předlož...
Evropská unie novelizuje direktivu pro jadernou bezpečnost

Evropská unie novelizuje direktivu pro jadernou bezpečnost

Aktuálně, V Česku
Jaderné regulační úřady jednotlivých členských zemí Evropské unie budou mít větší nezávislost a nově budou používat i vzájemné odborné hodnocení. Říká to novelizovaná direktiva Evropské unie Nuclear Safety Directive, která byla schválena v úterý 8. července. Novelizovaná direktiva byla schválena Evropskou radou a nyní musí být do tří let zahrnuta do právního řádu členských zemí. Představuje novelu direktivy navržené a schválené v roce 2009, tedy ještě před fukušimskou havárií. Nové znění přináší soubor směrnic, které podpoří nezávislost regulačních orgánů jednotlivých států. Asociace společností jaderného průmyslu Foratom jej uvítala slovy: „Jde o úspěšné vyvrcholení 18měsíční práce a hledání shody zástupců jednotlivých členských států. Posílí to roli a nezávislost evropských regulač...

Země V4 odmítají posílení harmonizace jaderné bezpečnosti

Aktuálně, Životní prostředí a přeměny energetiky
Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko nesouhlasí s návrhem na změnu směrnice Evropské komise (EK), která se týká jaderné bezpečnosti. Oznámil to dnes v Budapešti na summitu premiérů těchto zemí, takzvané visegrádské čtyřky (V4), slovenský premiér Robert Fico. Cílem směrnice je posílit harmonizaci bezpečnostního rámce jaderné bezpečnosti a rozšířit úroveň vzájemného posuzování bezpečnosti jaderných zařízení. Podle maďarského premiéra Viktora Orbána by ale měla EU projekty týkající se jaderné energetiky podporovat, a nikoli tuto oblast "nadměrně regulovat". "Vítám společný postup V4. Nejsme nadšení a nesouhlasíme s touto změnou v takovém tempu a obsahu, jak je připravena," prohlásil Fico. "Neumíme si představit, že by EK převzala významnější pravomoci v oblasti jaderné bezpečnosti, toto pat...