Neděle, 29 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: nedostatky

spravy.pravda.sk: Elektrárne musia na Mochovciach odstrániť nedorobky

spravy.pravda.sk: Elektrárne musia na Mochovciach odstrániť nedorobky

Aktuálně, Ve světě, Zprávy
Úrad jadrového dozoru SR (ÚJD) totiž pri kontrole horúcej hydroskúšky, ktorá je poslednou veľkou skúškou pred samotným zavádzaním jadrového paliva do reaktora, viacero nedostatkov. JE Mochovce (zdroj: novinky.cz) „Momentálne prebieha na treťom bloku rozšírená revízia zariadení. Súčasťou rozšírenej revízie je aj odstraňovanie veľkého počtu nedorobkov a nedostatkov z montáže zariadení tretieho bloku a z ich skúšok. Práve táto činnosť je spolu s opakovaným náhrevom a dochladzovaním bloku limitujúca z hľadiska termínu dokončenia rozšírenej revízie,“ informoval kontrolný orgán na svojej internetovej stránke. ÚJD opakovane vyjadroval nespokojnosť s veľkým počtom nedorobkov a nedostatkov na treťom mochoveckom bloku. „Vzhľadom k tomu, že by sa mohol prejaviť synergic...