Pátek, 4 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: neaktivní zkoušky

Pravda.sk: V Mochovciach úspešne testovali, tretí blok je dokončený na 94 %

Pravda.sk: V Mochovciach úspešne testovali, tretí blok je dokončený na 94 %

Aktuálně, Hlavní, Nové bloky ve světě
Dostavba tretieho a štvrtého bloku Atómovej elektrárne Mochovce má za sebou ďalší významný krok. Slovenské elektrárne, ktoré dostavujú mochovecké jadrové bloky, úspešne vyskúšali šesť parogenerátorov a potrubí spojených s reaktorom tretieho bloku. Program tlakovej skúšky je jednou z kľúčových podmienok pre uvádzanie jadrovej elektrárne do prevádzky. Tretí jadrový blok je podľa aktuálnych údajov dokončený na 94 % a štvrtý na 80 %. "Naplnili sme systém primárneho okruhu vodou a postupne ho tlakovali na požadovanú úroveň. Skúška zahŕňala 208 armatúr, pričom takýto vysoký skúšobný tlak sme dosiahli vďaka ich funkčnému hermetickému uzavretiu. Ukázali sme, že systém a komponenty dokážu bezpečne zvládnuť 1,5-krát vyšší tlak ako v normálnej prevádzke, preverili s...
Energia.sk: Štart neaktívnych skúšok na 3. bloku v Mochovciach je o krok bližšie

Energia.sk: Štart neaktívnych skúšok na 3. bloku v Mochovciach je o krok bližšie

Aktuálně, Nové bloky ve světě
České strojárne Škoda JS hlásia nový míľnik v dostavbe tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach. Spoločnosť Škoda JS, ktorá patrí do ruskej skupiny OMZ, zavŕšila ďalšiu etapu prác na dostavbe tretieho bloku AE Mochovce. Oddeliteľné časti primárneho okruhu sú podľa ich vyjadrenia načas pripravené na tlakové skúšky. Ide o potrubné systémy, ktoré bezprostredne nadväzujú na reaktorovú nádobu. České strojárne sú jedným z hlavných dodávateľov v projekte dostavby AE Mochovce. Podieľajú sa na dodávke časti 'jadrového ostrova' pre oba bloky na kľúč, od vykonávacieho projektu cez montáž, skúšky až po uvedenie do prevádzky. Na základe dodatočných zmlúv majú na starosti aj na koordinácii činností subdodávateľov a celkovom riadení projektu. "Po úspešne ukončenej montáži reaktora ...