Pátek, 27 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: naleziště

Rusko prozkoumává nová naleziště uranu

Rusko prozkoumává nová naleziště uranu

Aktuálně, Palivový cyklus
Od roku 2012 probíhají na jednom z největších ložisek uranové rudy na světě dodatečné průzkumné práce. Jako další krok plánují geologové obnažit nová místa s vysokým obsahem uranu. Otevření naleziště umožní zabezpečit Priargunské výrobní hornicko-chemické sdružení (PPGChO) rentabilními zásobami uranu na mnoho desetiletí dopředu. Tento spolek firem je největším těžařem uranu v Rusku a jedním z největším na světě.   Rozsah financování projektu dosahuje hodnoty 1 miliardy rublů. Hlavním zhotovitelem je státem vlastněný Ruský ústav minerálních surovin N. M. Fjodorovského. K pracem byly přizvány vůdčí vědecko-výzkumné a výrobní organizace Ruska - Ústav geologie rudných ložisek Ruské akademie věd a společnosti jako Urangeo, Sosnovgeologia, NPC Geoněftěgaz, NTP VIRG-Rudgeofizika, R...