Neděle, 29 listopadu
Shadow

Archiv pro štítek: migrace uranu

Přírodní analogy jako příspěvek k bezpečnému ukládání radioaktivních odpadů

Přírodní analogy jako příspěvek k bezpečnému ukládání radioaktivních odpadů

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Jak využít znalosti o přírodním analogu ve vztahu k prokázání bezpečnosti úložišť vyhořelého jaderného paliva a vysokoaktivních odpadů. Prezentace současných přístupů, metod a poznatků na workshopu v Řeži. Ve dnech 23. – 26. května 2017 se sešly v areálu ÚJV Řež, a. s., téměř čtyři desítky specialistů ze tří kontinentů na workshopu Pracovní skupiny pro přírodní analogy (Natural Analogue Working Group) NAWG-15. Jeho program byl zaměřen na význam přírodních analogů (natural analogues, NA) při prokazování bezpečnosti hlubinného úložiště radioaktivních odpadů. Setkání organizovala za společnost ÚJV Řež Václava Havlová z divize Chemie palivového cyklu a nakládání s odpady, dále spolupracovali Russell Alexander, předseda platformy Natural Analogue Working Group...