Systém dálkové manipulace pro ITER

Systém dálkové manipulace pro ITER

Pro dodávku systému dálkové manipulace mezinárodního projektu ITER (International Thermonuclear Experimental Reaktor) – mezinárodní výzkumný projekt jaderné fúze, založené na konceptu tokamaku – byl zadán kontrakt na instalaci, údržbu a obnovu komponentů systému pro celou dobu jeho životnosti.

Zobrazit více

Nové centrum Rosatomu na zpracování radioaktivních odpadů

Představitel ruské společnosti Rosatom pro Agenturu RIA Novosti oznámil, že společnost má v úmyslu vynaložit značné finanční zdroje na rekultivaci zálivů Sysojeva a Čažma v Přímořském kraji, které byly vystaveny radiačnímu znečištění za dob Sovětského svazu a plánuje vystavět v tomto regionu centrum na zpracování radioaktivních odpadů.

Zobrazit více