Použití jaderné energie při průzkumu Marsu

Použití jaderné energie při průzkumu Marsu

V první části dokončíme cesty mířící kolem plynných obrů do mezihvězdných prostorů a potom se plně zaměříme na průzkum Marsu a jeho povrchu. I když je tato planeta poměrně blízko Slunci, hrály jaderné zdroje energie zásadní roli při jeho zkoumání, jinak by totiž vědecké přístroje neměly dostatečnou teplotu ke svému provozu.

Zobrazit více
 Vesmírné průzkumné mise napájené jádrem

Vesmírné průzkumné mise napájené jádrem

V prvním díle jsme se zaměřili na energetické zdroje používané na kosmických sondách, které míří daleko od Slunce, kde by solární panely byly málo účinné. Radioizotopové termoelektrické generátory napájejí celou řadu vesmírných plavidel, která zkoumala či zkoumají vnější části sluneční soustavy a která se vydávají až za její hranice. O těchto plavidel si nyní něco řekneme.

Zobrazit více