Úterý, 27 října
Shadow

Archiv pro štítek: Leningrad

Reaktory RBMK v Leningradské elektrárně

Reaktory RBMK v Leningradské elektrárně

Fotografie
Reaktory RMBK jsou varné, grafitem moderované lehkovodní kanálové reaktory, které byly zkoumány v Rusku v 60. letech souběžně s tlakovodními reaktory VVER. Kanálové varné reaktory RBMK mají některé parametry odlišné od tlakovodních VVER reaktorů, mezi tyto vlastností patří například schopnost produkovat plutonium, kterou mají RBMK reaktory nepopsatelně vyšší, než klasické VVER reaktory. Dalšími vlastnostmi je kladný teplotní koeficient reaktivity u RBMK reaktorů, který  způsobuje nárůst výkonu v případě zvýšení teploty v reaktoru. RBMK reaktory mají také nižší účinnost, než reaktory VVER. Dalším skutkem, který vedl k úpadku RBMK reaktorů byla nehoda v černobylské jaderné elektrárně, ve které byl použit reaktor RBMK-1000. Z těchto několika hledisek tedy není divu, že se Rusko přeorientovalo...
Leningradská JE oslavila konec roku o několik týdnů dříve

Leningradská JE oslavila konec roku o několik týdnů dříve

Aktuálně, Ve světě
Leningradská jaderná elektrárna je příkladem, že i bloky staré konstrukce jsou schopny dosahovat dobrých výsledků při výrobě energie. Pracovníkům na této JE se daří modernizovat zařízení a zkracovat dobu odstávek, takže plánovanou výrobu energie za rok 2014 splnila už 10. prosince. Zaměstnanci to oslavili rozsvícením vánočního stromku před elektrárnou. Roční plán pro tuto elektrárnu byl stanoven na 23,4 TWh elektřiny, což je přibližně o polovinu více, než vyrobí temelínské bloky. Zdejší dva tlakovodní reaktory typu VVER-1000 o instalovaném výkonu 981 MWe každý vyrobily v loňském roce 15 TWh elektřiny. V Leningradské JE stojí čtyři reaktory o instalovaném výkonu 925 MWe každý, z čehož je vidět, že tyto reaktory starší konstrukce vyžadují delší odstávky a údržbu než o několik desítek ...
Reaktory RBMK-1000 pokračují ve výrobě elektřiny

Reaktory RBMK-1000 pokračují ve výrobě elektřiny

Aktuálně, Ve světě
Jaderné reaktory RBMK-1000 jsou stále provozovány v několika ruských jaderných elektrárnách, takže mohou i nadále zásobovat elektřinou domácnosti a průmyslové podniky. Při výrobě elektřiny dokonce překračují původní plány. Tento typ reaktorů je nechvalně známý z Černobylské jaderné elektrárny, kde došlo k havárii vlivem špatného provozování. Jde o grafitem moderovaný a vodou chlazený reaktor, kde voda proudí kanály s jaderným palivem. Výhodou tohoto reaktoru řadícího se k druhé generaci jaderných reaktorů je, že může používat jako palivo přírodní uran. I jeho konstrukce je jednodušší a bylo možno stavět reaktory s vyšším výkonem než měly v té době tlakovodní reaktory. První blok Leningradské jaderné elektrárny byl spuštěn v roce 1974 a měl instalovaný výkon 925 MWe. V roce 1972 byl ...

Hlavní institut VNIPIET a EGP Invest podepsaly dohodu o spolupráci

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, V Česku
Zkušenosti české společnosti EGP Invest z Uherského Brodu, získané během prací spojených s projektováním strojovny víceúčelového výzkumného reaktoru MBIR, přinesly první plody. Společnost EGP Invest a Hlavní institut VNIPIET uzavřely dohodu o spolupráci při řešení problémů v oblasti zacházení s vyhořelým jaderným palivem a radioaktivním odpadem, jejich transportem, skladováním a uložením. „Máme bohaté zkušenosti se spoluprací s českými kolegy ze společnosti EGP Invest: vypracovali jsme společně s petrohradskými odborníky projekt strojovny pro výzkumný reaktor MBIR,“ říká projektový ředitel akciové společnosti Hlavní institut VNIPIET pro projektování Alexandr Kuzin a dodává: „Úspěšně provedená práce nám umožňuje uvažovat o možnostech rozšíření spolupráce v oblasti projektování objektů...

Dokončení montáže kondenzátoru turbíny v leningradské jaderné elektrárně

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Ve strojovně druhého bloku leningradské elektrárny byla dokončena montáž nejvýznamnějšího uzlu turbosoustrojí, a to kondenzátoru turbíny. Následujícím krokem bude montáž izolátorů vibrací a zařízení základu turboagregátu. Mezitím specialisté přistoupí k montáži samotné turbíny, podpůrných zařízení a míst obsluhy. Kondenzační zařízení náleží k tepelně-technickému zařízení jaderného bloku a probíhá v něm kondenzace páry po průchodu turbínou. Kondenzát se po potřebné regeneraci znovu vrací do parogenerátoru. Celková hmotnost zařízení, spolu se čtyřmi kondenzátory, systémem potrubí a čtyřmi zabudovanými nízkotlakými předehřívači, obnáší 2060 tun. Montáž obdobného zařízení na prvním bloku leningradské jaderné elektrárny byla završena na konci roku 2012. Zdroj: Atominfo.ru...
Čtvrtý blok Leningradské JE pracuje na 50 procent

Čtvrtý blok Leningradské JE pracuje na 50 procent

Aktuálně, Ve světě
Z 25. na 26. prosince byl výkon čtvrtého bloku Leningradské JE snížen o 50 %. Důvodem byla omezení dispečingu v operativně-technologickém řídícím oddělení společnosti MRSK Severo-Zapad. V současné době činí výkon čtvrtého bloku 556 MW. V provozu jsou všechny čtyři bloky elektrárny o celkové kapacitě 3100 MW. Radiační pozadí v elektrárně a v přilehlé oblasti je na úrovni odpovídající normálnímu provozu bloků a nepřevyšuje hladinu přírodního pozadí. Leningradská JE spadá pod koncern Rosenergoatom. Elektrárna se nachází ve městě Sosnovyj Bor, 80 km západně od Petrohradu na břehu Finského zálivu. Jedná se o první elektrárnu v Rusku vybavenou reaktory RBMK-1000 (uran-grafitové jaderné reaktory kanálového typu s tepelnými neutrony). V elektrárně pracují čtyři bloky, každý produkující 1000 M...

Sigma Group dodá čerpadla na stavbu leningradské jaderné elektrárny

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Podpis kontraktu mezi společností Sigma Group, a.s., a akciovou společností Atomenergomaš na dodávku čerpadlových zařízení pro druhou fázi výstavby Leningradské JE se uskutečnil 3. prosince v Moskvě v rámci mezinárodního fóra dodavatelů pro jadernou energetiku АTOMEX 2013. Celková hodnota kontraktu přesahuje 1,8 milionu euro. Dodávku bude tvořit průmyslový blok čtyř hlavních cirkulačních čerpadel chladících systémů a čtyři síťová čerpací zařízení s pomocným zařízením. „Rosatom je jedním z hlavních partnerů společnosti Sigma. Nesmírně náročné bezpečnostní parametry pro zařízení jaderných elektráren, které jsou vyžadovány v Rusku, představují pro naše konstruktéry a projektanty nový impuls pro vývoj stále efektivnějších a bezpečnějších čerpadel. Spolupráce s Rosatomem je navíc pro naši fir...

Vyhořelé jaderné palivo bude z Leningradské JE odvezeno do roku 2018

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad
Odvezení vyhořelého jaderného paliva z Leningradské atomové elektrárny by mělo být podle plánů dokončeno v roce 2018. Řekl to šéf společnosti Rosatom, Sergej Kirijenko, během šestého regionálního veřejného fóra v Petrohradě. "K dnešnímu dni bylo z Leningradské JE odvezeno 2088 kazet vyhořelého paliva," řekl Kirijenko a dále upřesnil, že plán odvážení palivových kazet na rok 2014 tvoří 1914 položek, během následujících tří let se každoročně plánuje odvézt po 1700 položek. Kirijenko poznamenal, že úložiště v Krasnojarském kraji, kam je nyní odváženo vyhořelé palivo z Leningradské JE, odpovídá moderním požadavkům radiační ochrany. Podle jeho slov náklady na zbudování tohoto objektu přesahovaly 15 miliard rublů. Šéf Rosatomu také připomenul, že v současnosti se v závěrečném stádiu...

Ve srovnání s loňských rokem je produkce energie Leningradské JE nižší o 31 %

Aktuálně, Ve světě
Leningradská jaderná elektrárna, nacházející se v Leningradské oblasti Ruska, v období mezi měsíci leden a září letošního roku snížila výrobu elektřiny ve srovnání se stejným mezidobím loňského roku o 31,2 %, což odpovídá 12,573 mld. kilowatthodin. Vyplývá to z materiálů elektrárny, zveřejněných 15. října tohoto roku. Objem produkce elektřiny mezi lednem a zářím roku 2012 činil 18,287 mld. kilowatthodin. Dodávka elektrické energie do přenosové soustavy představuje za devět měsíců roku 2013 celkem 11,465 mld. kilowatthodin oproti 16,786 mld. kWh za stejné období minulého roku. Pokles objemu produkce je spojen s probíhající rekonstrukcí grafitového obložení prvního bloku elektrárny, která začala vloni v květnu. Zahájení spouštěcích prací je naplánováno na listopad. V současné do...

Provoz prvního bloku Lenigradské JE může být obnoven již v prosinci

Aktuálně, Ve světě
Společnosti Rosenergoatom a Rostechnadzor projednávají dokumentaci týkající se opětovného spuštění prvního bloku Leningradské jaderné elektrárny, který byl v květnu loňského roku odstaven kvůli opravě. Podle plánů by měl být blok znovu spuštěn do prosince letošního roku, oznámil generální ředitel Rosenergoatomu, Jevgenij Romanov. "Skutečně jsme už přistoupili k montáži reaktoru. Spustit ho musíme do začátku listopadu. Nyní s Rostechnadzorem pracujeme na získání povolení k provozu. Jsme přesvědčeni, že blok může začít pracovat a ještě o tom musíme přesvědčit i Rostechnadzor. Spuštění tohoto bloku však bude doprovázet velký konzervatizmus, takže bude provedeno mnoho zkoušek. Celkově by nebylo špatné, kdybychom v prosinci dokončili všechny operace a blok spustili," řekl. Romanov dál...