Areva dodala EDF již 4 000 palivových článků MOX

Areva dodala EDF již 4 000 palivových článků MOX

Areva s koncem roku 2014 dodala EDF čtyřtisící palivový článek MOX, a to do závodu Gravelines na severu Francie. Palivové články MOX se vyrábí ve specializovaném závodu Melox společnosti Areva již od roku 1996. Celkem již Areva na výrobu paliva MOX zpracovala více než 13 000 tun použitého, v La Hague zrecyklovaného paliva a více než 130 tun plutonia, zrecyklovaného v Melox.

Zobrazit více