Středa, 21 října
Shadow

Archiv pro štítek: kvantová fyzika

Významný ruský jaderný fyzik Joffe přednášel v Řeži

Významný ruský jaderný fyzik Joffe přednášel v Řeži

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
V úterý 21. 7. navštívil ÚJF AV ČR jaderný fyzik Boris Lazarevič Joffe, který se kromě teoretické jaderné fyziky zabýval také vývojem sovětské vodíkové bomby a energetických reaktorů. Ve své přednášce, která byla součástí oslav 60. výročí začátků jaderných oborů v Česku, zavzpomínal na své učitele L. D. Landaua a I. J. Pomerančuka a na zajímavé příhody z vývoje vědeckých teorií. Před samotnou Joffeho přednáškou vzpomenul František Hezoučký, spouštěč všech československých jaderných elektráren, na spouštění té první - Jaslovských Bohunic A1. Na zahajování provozu v té době dohlíželo přes 60 sovětských odborníků, kteří měli zkušenosti ze sovětských jaderných elektráren. Šlo většinou o ty nejpovolanější, kteří se zabývali samotným projektem těchto elektráren. Tito odborníci jako profes...

Američtí a ruští vědci dali dohromady postup na použití gama záření v kvantové informatice

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
Vědci ze Spojených států a Ruské federace vynalezli postup pro modulaci vysoce energetických fotonů (rozsah v oblasti gama-paprsků) při pokojové teplotě. Otevírá to možnosti pro rozvoj kvantově mechanických technologií, pomocí kterých lze provádět velmi přesná měření, a kvantově informatické systémy na základě jaderných procesů. Nový přístup může být užitečný i pro základní výzkum v nejrůznějších oblastech, počínaje kvantovými jevy v biologických procesech a konče fundamentálními otázkami kvantové optiky. Tým, který novou metodu vypracoval, vedli Olga Kočarovskaja a Farit Vagizov společně s kolegy z Texaské univerzity (Spojené státy) a Kazaňské státní univerzity (Rusko). Fyzikálním základem pro jejich technologii je princip, analogický známému z fyziky Messbauerovu efektu. Izotop kobalt...

Špičkoví vědci mezi námi: fyzik a člen Evropské rady pro výzkum profesor Pavel Exner

Aktuálně, Hlavní, Rozhovory
Ačkoliv je Pavel Exner jedním z nejcitovanějších, nejuznávanějších ve světě a v jistém smyslu nejvýše postavených českých vědců, nepatří jeho jméno k těm, které se nám vybaví jako první při pomyšlení na český výzkum. Možná je to zčásti jeho oborem - profesor Exner se zabývá teoretickou kvantovou fyzikou, například chováním kvantových částic v neobvyklých podmínkách, což je oblast značně matematicky náročná a málo známá mimo vědeckou obec, obzvlášť v porovnání s fyzikou plazmatu, astrofyzikou nebo chemií, kterým jsou věnovány desítky vynikajících populárních článků. Přitom témata, kterými se kvantoví fyzici zabývají, jsou často velmi zajímavá, mají velký potenciál pro praktické aplikace a není až tak obtížné alespoň zhruba pochopit jejich podstatu. Přinášíme nyní našim čtenářům exklu...

Kvantový seriál III.: Vědci navrhli kvantově-částicovou „ledničku“

Hlavní, Věda a jádro kolem nás
Lednička je v našem světě neodmyslitelnou a nepostradatelnou součástí domácnosti. Je to jeden z nejobyčejnějších vynálezů, a přitom geniální zařízení, které kromě toho, že nádherným způsobem demonstruje oba základní zákony termodynamiky, nám umožňuje obejít se bez podzemních katakomb, ve kterých si skladovali jídlo naši předkové v 16.-18. století. Pokud se trochu zamyslíme nad principem jejího fungování, vypadá trochu jako paradox: chladivo (plynné, dříve to byly neblaze proslavené freony, dnes existuje řada druhů) má v kompresoru teplotu okolí, tedy místnosti (případně jinou, ale rozhodně vyšší, než je v lednici). Před zahájením chladicího cyklu se teplota v lednici pohybuje podle konkrétního zařízení v mínusových hodnotách a okolí ji zahřívá, jakým způsobem jí tedy chladivo dokáže od...