Středa, 28 října
Shadow

Archiv pro štítek: Kola

Kolská jaderná elektrárna dokončila druhé hodnocení WANO

Kolská jaderná elektrárna dokončila druhé hodnocení WANO

Aktuálně, Ve světě, Zprávy
Kolská jaderná elektrárna v Rusku dokončila druhé hodnocení World Association of Nuclear Operators (WANO). Mise se konala od 11. do 15. února a byla zajištěna moskevským centrem WANO. Jaderná elektrárna Kola disponuje čtyřmi reaktory VVER-440. První dva bloky jsou návrhu V-230 a zbylé dva jsou modernější V-213. Všechny čtyři bloky již získaly provozní licenci k provozu až do roků 2033, 2029, 2027 a 2039. Ruská státní korporace Rosatom sdělila, že hodnocení chválilo pokrok učiněný v elektrárně v oblastech pro zlepšení doporučených při hodnocení v roce 2017. Tyto oblasti se týkaly organizace práce, administrace, provozu, chemické a inženýrské podpory, havarijní připravenosti, oprav, provozní zkušenosti a radiační ochrany. Hodnotící tým zahrnoval speciali...
Připravuje se projekt na prodloužení provozu Kolské JE

Připravuje se projekt na prodloužení provozu Kolské JE

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Ve světě
Hlavní projektant ruské Kolské jaderné elektrárny, akciová společnost Atomprojekt, rozpracovává materiály, které mají posloužit jako podklady při rozhodování o prodloužení životnosti stávajících bloků. Jednou z možností je i stavba bloků nových. Projektanti připravují dokumentaci týkající se možnosti využití různých technologií, rozsahu hlavních investic a efektivitě uskutečnění jednotlivých scénářů rozvoje Kolské JE. Materiály o možnosti prodloužení doby provozu Kolské JE budou představeny zadavateli - koncernu Rosenergoatom - v roce 2015. Na jejich základě bude rozhodnuto o dalším osudu elektrárny. "Projekt předpokládá zvýšení úrovně bezpečnosti prostřednictvím prevence před širším spektrem možných havárií, dále zahrnuje opodstatnění možného opětovného prodloužení životnosti...

Školení MAAE připravuje JE Kola na misi skupiny OSART

Aktuálně, Ve světě
V prostorách ruské jaderné elektrárny Kola (leží u města Poljarnye Zori, Murmanská oblast) se konal seminář Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE), věnovaný otázkám radiační ochrany. Jeho součástí bylo cvičení, které zorganizovala MAAE, aby připravila personál této jaderné elektrárny na misi skupiny expertů OSART (Operational Safety Review Team). Cvičení se zúčastnili specialisté Oddílu radiační bezpečnosti (ORB) a Oddělení pro manipulaci s radioaktivním odpadem (CORO) jaderné elektrárny Kola. Přípravný kurz vedl specialista MAAE, vedoucí Oddílu radiační bezpečnosti slovenské jaderné elektrárny Bohunice, Lubomír Dobiš, který má bohaté zkušenosti z mnoha misí a seminářů pořádaných MAAE a Světovou asociací operátorů jaderných elektráren (WANO – World Association of Nuclear Opera...