Středa, 21 října
Shadow

Archiv pro štítek: JINR

Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna

Spojený ústav jaderných výzkumů Dubna

Články, Věda a jádro kolem nás
Přibližně 100 km severně od Moskvy leží městečko Dubna, ve kterém se nachází Spojený ústav jaderných výzkumů (SUJV). Zde probíhá výzkum například srážek těžkých částic, syntéza a objevování nových prvků, zkoumání neutronové difrakce, materiálový výzkum, výroba radiofarmak a mnoho dalšího. Mimo jiné je nyní v provozu urychlovač částic Nuklotron, vystavěný na speciálních supravodivých magnetech, vyvinutých v Dubně, který bude součástí projektu NICA. Projekt NICA je zaměřený na studium horké husté plasmy, jaká je například v neutronových hvězdách. V září tohoto roku proběhlo v Dubně fórum, pořádané českou výzkumnou skupinou, během kterého byli účastníci seznámeni s probíhajícím výzkumem, zaměřeným zejména na výzkumy prováděné českými experty. Kromě výzkumů byli účastníci seznámeni také...

Stavba ruského urychlovače NICA získala pět nových partnerů

Aktuálně, Věda a jádro kolem nás
Na základě předběžné smlouvy podepsané 6. srpna se Německo, Bulharsko a tři státy bývalého Sovětského svazu dohodly s Ruskem na společném úsilí vybudovat poblíž Moskvy urychlovač těžkých iontů. Urychlovač, jehož výstavba je plánována do roku 2017 v areálu stávajícího urychlovače částic nazývaného Nuklotron, který se nachází ve Spojeném ústavu jaderných výzkumů (Joint Institute for Nuclear Research - JINR) v Dubně poblíž Moskvy, bude schopen urychlovat a srážet protony a relativně těžké ionty (např. zlata) a studovat nově objevené skupenství hmoty – kvark-gluonové plazma. Urychlovač, nazývaný NICA (Nuclotron-based Ion Collider fAcility), bude patrně zahrnovat vědce, vybavení a finance Běloruska, Kazachstánu, Ukrajiny, Bulharska a Německa, prohlásil Viktor Matvějev, ředitel JINR, ...