Pátek, 30 října
Shadow

Archiv pro štítek: JE Tihange

Belgie trvá na politice postupného odchodu od jaderné energie

Belgie trvá na politice postupného odchodu od jaderné energie

Aktuálně, Ve světě
Belgická vláda schválila novou „energetickou dohodu“, která trvá na předchozí politice postupného odchodu od jaderné energie v zemi, a to do roku 2025. Návrh zákona o nové federální energetické strategii bude předložen vládě do konce května. Energetická dohoda byla schválena v prosinci loňského roku čtyřmi belgickými ministry energetiky – na federální i regionální (bruselské, valonské a vlámské) úrovni. Nová strategie zachovává státní plán odstavit sedm provozovaných jaderných reaktorů do roku 2025. Rovněž vyzývá k tomu, aby investice do zemního plynu a obnovitelných zdrojů energie, zejména větrných turbín v blízkosti pobřeží, nahradily kapacitu, která bude ztracena v důsledku postupného odchodu od jaderné energetiky. Rada ministrů schválila novou energetickou stra...
Evropská komise schválila belgickou podporu jaderné energie

Evropská komise schválila belgickou podporu jaderné energie

Aktuálně, Ve světě
Evropská komise schválila belgické plány na podporu dlouhodobého provozu tří jaderných reaktorů poté, co rozhodla, že opatření ke kompenzaci provozovatelů těchto jaderných bloků – společností Engie-Electrabel a EDF Belgium – jsou v souladu s evropskými pravidly v oblasti poskytování státní podpory. Dohoda uzavřená mezi belgickou vládou a provozovateli belgických jaderných bloků z roku 2014 a 2015 umožňuje pokračující provoz prvních dvou bloků jaderné elektrárny Doel a prvního bloku jaderné elektrárny Tihange až do roku 2025. Na oplátku se společnosti Electrabel a EDF zavázaly k tomu, že do pokračujícího provozu elektráren investují 1,3 miliardy euro. V případě, že by se Belgie rozhodla bloky odstavit dříve, obdrží společnosti odškodnění ve formě finančn...
Belgie podle studie potřebuje jaderné elektrárny i obnovitelné zdroje

Belgie podle studie potřebuje jaderné elektrárny i obnovitelné zdroje

Aktuálně, Ve světě
Belgie bude schopna naplnit své klimatické cíle se současným zachováním stability cen a spolehlivosti dodávek pouze v případě, pokud bude využívat kombinaci jaderných elektráren a obnovitelných zdrojů, uvedla společnost  PwC Enterprise Advisory ve své energetické studii. Studie byla zadána a publikována státní organizací Forum Nucléaire. Studie zkoumá tři možné scénáře vývoje energetiky do roku 2050, přičemž u každého scénáře zkoumá kritéria jako spolehlivost dodávek, cenová konkurenceschopnost, cenová stabilita a plnění klimatických cílů. První scénář se zabývá situací, kdy budou všechny belgické jaderné elektrárny do roku 2025 odstaveny. V rámci druhého scénáře se zkoumá situace, kdy by zůstala kapacita belgické jaderné energetiky na 6 GWe, což odpovídá dnešní situaci, třetí scéná...
Simulátor prvního bloku JE Tihange byl oficiálně spuštěn

Simulátor prvního bloku JE Tihange byl oficiálně spuštěn

Aktuálně, Ve světě
Dne 21. září letošního roku se konala ceremonie k příležitosti spuštění plnorozsahového simulátoru prvního bloku belgické jaderné elektrárny Tihange. Simulátor dodala kanadská společnost L-3 MAPPS. Firma L-3 MAPPS získala kontrakt v prosinci roku 2013. Veřejnou soutěž na dodávku simulátoru tehdy vypsala firma Electrabel, která je dceřinou firmou francouzské společnosti Engie. V rámci kontraktu měl být dodán simulátor s kompletní replikou blokové dozorny prvního bloku JE Tihange, včetně všech nutných grafických simulačních nástrojů pro počítačový model elektrárny a stanoviště instruktorů. Nový simulátor, který je umístěn v rozšířeném výcvikovém centru přímo v areálu elektrárny, byl prohlášen za provozuschopný v březnu letošního roku. Oficiální inaugurační ceremonie byla uspořád...
Společnost Electrabel připravuje restart třetího bloku JE Doel a druhého bloku JE Tihange

Společnost Electrabel připravuje restart třetího bloku JE Doel a druhého bloku JE Tihange

Aktuálně, Ve světě
Belgický federální regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (AFCN) včera oznámil, že schválil opětovné spuštění třetího bloku jaderné elektrárny Doel a druhého bloku jaderné elektrárny Tihange. Provozovatel elektráren, společnost Electrabel, uvedl, že regulátor shledal oba bloky naprosto bezpečné pro další provoz. K tomuto závěru došel po sérii testů a inspekcí vyšetřujících výrobní kazy tlakových nádob reaktorů těchto bloků. Společnost Electrabel odstavila oba bloky v březnu roku 2014. „Odstavení jaderné elektrárny jako preventivní opatření je jedním z obecných principů jaderné bezpečnosti,“ prohlásila včera společnost. Dne 17. července letošního roku společnost Electrabel předložila prvotní verze svých finálních zpráv ohledně stavu elektráren k regulačnímu úřadu AFCN. ...
Belgický regulační úřad schválil prodloužení provozu JE Doel

Belgický regulační úřad schválil prodloužení provozu JE Doel

Aktuálně, Ve světě
Dva belgické reaktory budou moci pokračovat v provozu až do roku 2025 poté, co belgický regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC) rozhodl, že oba bloky mohou bezpečně fungovat déle, než byla jejich původní projektová čtyřicetiletá životnost. Regulační úřad FANC schválil akční plán předložený provozovatelem elektrárny – společností Electrabel - v dubnu letošního roku. Plán popisuje opatření, která mají být přijata v příštím desetiletí, aby došlo k zajištění bezpečného pokračování provozu dvou tlakovodních reaktorů, každý o instalovaném výkonu 433 MWe. Plán obsahuje body týkající se modernizace zastaralých zařízení, stejně jako stanovení harmonogramu a priorit různých akcí. Předběžné schválení tento plán obdržel od regulačního úřadu už v červenci. Jakákoliv odchylka ...
Belgický soud rozhodl – Electrabel musí zaplatit jadernou daň z roku 2013

Belgický soud rozhodl – Electrabel musí zaplatit jadernou daň z roku 2013

Aktuálně, Ve světě
Belgický Ústavní soud zamítl odvolání společnosti Electrabel proti zákonnosti jaderné daně uvalené vládou v roce 2013. Společnost se domnívá, že výše daně nezohledňuje zhoršující se podmínky na trhu, v němž působí. Belgická vláda v roce 2008 oznámila, že provozovatelé jaderných elektráren v této zemi musí provést jednorázovou platbu ve výši 250 milionů euro (6,8 miliardy korun). Nicméně v roce 2009 zdejší vláda prohlásila, že odloží plánované postupné odstavení jaderných zařízení, avšak provozovatelům jaderných elektráren bude účtovat během období 2010-2014 roční daň ve výši 215-245 milionů euro (5,8-6,6 miliardy korun). V roce 2012 pak vláda schválila zákon, který úroveň daně zdvojnásobil. Provozovatelé jaderných zařízení v Belgii podali v červnu 2013 k Ústavnímu soudu stížnost ...
Dohoda o prodloužení provozu jaderné elektrárny Doel

Dohoda o prodloužení provozu jaderné elektrárny Doel

Aktuálně, Ve světě
Mezi společností Electrabel a belgickou vládou bylo v zásadě dosaženo dohody o podmínkách prodloužení provozu prvního a druhého bloku jaderné elektrárny Doel o 10 let. Revidovaná byla také daň, která má být zaplacena místním provozovatelem jaderných elektráren. Belgická ministryně energetiky, životního prostředí a udržitelného rozvoje Marie-Christine Marghem dne 29. července oznámila, že jednání byla dokončena na základě dohody o poplatku za pokračování provozu dvou reaktorů a na základě revize směrnice o “jaderném příspěvku”. Podle dohody musí společnost Electrabel zaplatit roční poplatek ve výši 20 milionů euro (541 milionů korun) mezi lety 2016 a 2025 pro zachování provozu prvního a druhého bloku jaderné elektrárny Doel. Poplatek musí být zaplacen do státního fondu pro přenos ...
Skupina expertů projednává výsledky testů belgických reaktorů

Skupina expertů projednává výsledky testů belgických reaktorů

Aktuálně, Ve světě
Mezinárodní skupina expertů nedávno projednávala výsledky nejnovějších materiálových zkoušek tlakové nádoby reaktoru třetího bloku JE Doel a druhého bloku JE Tihang, oba vlastní společnost Electrabel. Skupina brzy vydá stanovisko k metodice, která bude muset být použita v bezpečnostní žádosti pro restartování bloků. Třetí blok JE Doel a druhý blok JE Tihange byly odstaveny v roce 2012 poté, co ultrazvukové testy naznačily možnou přítomnost trhlin v reaktorové nádobě. Další šetření ukázalo, že vady jsou takzvané vodíkové vločky, které vznikly už při výrobním procesu. Belgický regulační úřad Federal Agency for Nuclear Control (FANC) povolil společnosti Electrabel restart reaktorů v květnu 2013 s tím, že budou provedeny ještě další testy k vyhodnocení dlouhodobého efektu těchto vloček....