Sobota, 31 října
Shadow

Archiv pro štítek: JE Beznau

Švýcarský regulátor schválil znovuspuštění prvního bloku JE Beznau

Švýcarský regulátor schválil znovuspuštění prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská společnost Axpo získala regulační schválení ke znovuspuštění prvního bloku jaderné elektrárny Beznau v tomto měsíci -  poté, co důkazy předložené v prosinci minulého roku prokázaly, že oxidy hliníku obsažené v tlakové nádobě reaktoru nemají vliv na bezpečnost tohoto bloku. Tlaková nádoba reaktoru byla vyrobena v závodě Creusot Forge ve Francii v šedesátých letech minulého století. Podle tehdejších výrobních směrnic byl během procesu odlévání přidán hliník pro usnadnění kyslíkové vazby. Švýcarský regulační a dozorčí orgán Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) dne 6. března prohlásil: „Tento krok znamená úspěšné dokončení rozsáhlého testovacího a analytického procesu. Se schválením bezpečnostní dokumentace ze strany dozorčího orgánu může nyní společnos...
Švýcarský regulační úřad volá po kontrole parogenerátorů

Švýcarský regulační úřad volá po kontrole parogenerátorů

Aktuálně, Ve světě
Švýcarský regulační úřad si vyžádal přezkum dokumentace ohledně konstrukce a kvality výkovků, které jsou součástí parogenerátorů na jaderných elektrárnách Beznau a Gösgen. Regulátor uvedl, že tímto krokem reaguje na dění ve Francii. Švýcarský jaderný regulační úřad Swiss Federal Nuclear Safety Inspectorate (ENSI) si vyžádal hloubkový přezkum výrobní dokumentace komponent parogenerátorů. Přezkumy mají zahrnovat ověření výrobce, délky výroby, použitých materiálů, aplikovaných konstrukčních specifikací a regulací, odchylek při výrobě, výrobního procesu se zaměřením na proces kování, velikosti ingotů, správného provedení přijímacích testů včetně ověření certifikací a výsledků inspekcí provozovatele elektrárny a regulačních autorit. Regulační úřad ENSI dále uvedl, že bude rovněž vyžadova...
Švýcarsko v referendu odmítlo návrh na zrychlené odstavení jaderné energetiky

Švýcarsko v referendu odmítlo návrh na zrychlené odstavení jaderné energetiky

Aktuálně, Ve světě
Návrh na nucené odstavení starších švýcarských jaderných bloků byl v referendu odmítnut. Pět provozovaných jaderných reaktorů pokrývá více než jednu třetinu švýcarských energetických potřeb. Reaktory tak mohou i nadále provozovány až do konce své provozní životnosti. Jádro je ve Švýcarsku druhým největším zdrojem elektřiny. Celkově se na švýcarském energetickém mixu podílí ze zhruba 35 %. Podle údajů z loňského roku dalších 52 % energetického mixu pokryly vodní elektrárny, díky čemuž má Švýcarsko jednu z nejčistších a nejstabilnějších energetik na světě. V roce 2010 existovaly ve Švýcarsku aktivní plány na nahrazení pěti stárnoucích reaktorů. Plány byly dokonce podpořeny veřejným referendem a potvrzením regulačního úřadu, že lokality švýcarských jaderných elek...
Společnost Axpo uvedla, že testy potvrdily bezpečnost reaktorové nádoby prvního bloku JE Beznau

Společnost Axpo uvedla, že testy potvrdily bezpečnost reaktorové nádoby prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská společnost Axpo dne 16. listopadu uvedla, že ke státnímu jadernému regulačnímu úřadu předložila „ověřitelný důkaz“, že oxidy hliníku obsažené v reaktorové nádobě prvního bloku jaderné elektrárny Beznau nemají žádný vliv na bezpečnost provozu. Blok je mimo provoz už od května roku 2015, kdy byl odstaven v rámci plánované odstávky na výměnu paliva. Ultrazvukové zkoušky provedené na reaktorové nádobě bloku během této odstávky objevily v některých místech materiálové anomálie vniklé při výrobním procesu. Na začátku tohoto roku společnost Axpo sdělila, že anomálie v materiálu nádoby jsou vměstky oxidů hliníku. Dne 14. listopadu společnost Axpo předložila o stavu reaktorové nádoby bezpečnostní zprávu k regulačnímu úřadu Federal Nuclear Safety Inspectorate ...
Švýcarské jaderné společnosti vzdaly snahy na výstavbu nových jaderných elektráren

Švýcarské jaderné společnosti vzdaly snahy na výstavbu nových jaderných elektráren

Aktuálně, Ve světě
Švýcarské jaderné společnosti Axpo, Alpiq a BKW ve společném prohlášení ze dne 12. října letošního roku oznámily, že stahují rámcové žádosti o povolení na výstavbu nových jaderných bloků, které by nahradily ty současné. Žádosti byly původně předloženy už v roce 2008, avšak v roce 2011 byly odloženy. Žádosti byly zmraženy po nehodě v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči, která rovněž vedla k tomu, že se švýcarská vláda rozhodla do roku 2050 odstranit jadernou energetiku ze svého energetického mixu. „Energetický trh se od doby předložení žádostí o licence na výstavbu nových jaderných elektráren v roce 2008 dramaticky změnil. Tvůrci energetických politik tak nastavili kurz k energetické budoucnosti bez jaderné energie,“ uvádí společné prohlášení. Žádost předpokládala výstavbu...
Testy strukturální integrity na reaktorové nádobě prodlouží odstávku JE Beznau

Testy strukturální integrity na reaktorové nádobě prodlouží odstávku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Prokázaní strukturální integrity reaktorové nádoby prvního bloku švýcarské jaderné elektrárny Beznau trvá déle, než se původně očekávalo, uvedl vlastník elektrárny, společnost Axpo. Firma tak v současné době očekává, že regulační povolení k restartování bloku obdrží koncem letošního roku. Během plánované odstávky v květnu minulého roku byly na reaktoru provedeny inspekce za využití nejmodernějších ultrazvukových defektoskopických přístrojů. Měření v některých místech základního materiálu reaktorové nádoby zaznamenala nálezy indikující malé nesrovnalosti, které vznikly už při výrobně reaktoru. Společnost Axpo uvedla, že od té doby provedla několik sofistikovaných ultrazvukových měření, rozsáhlé přezkoumání výrobního procesu a  analýzy detekovaných anomálií. Vyšetřování dosud potvr...
Švýcarský parlament váhá o útlumu jaderné energetiky v zemi

Švýcarský parlament váhá o útlumu jaderné energetiky v zemi

Aktuálně, Uzavírání JE a radioaktivní odpad, Ve světě
Obě komory švýcarského parlamentu odmítly stanovení lhůty na provoz místních jaderných elektráren, což naznačuje určitý posun v politice útlumu jaderné energetiky, která byla zavedena před pěti lety, po nehodě v japonské jaderné elektrárně Fukušima Dajiči. Většina poslanců se shodla na tom, že je zbytečné a ukvapené uzavřít bezpečně provozované jaderné bloky. Rozhodnutí o stanovení limitu pro provoz jaderných elektráren by rovněž znamenalo riziko finančních kompenzací za předčasné uzavření těchto jaderných bloků. Švýcarsko jedná o budoucnosti svých pěti jaderných elektráren od roku 2011. Na základě rozhodnutí o útlumu jaderné energetiky v zemi mají být všechny zdejší reaktory uzavřeny po dosažení maximální provozní životnosti 50 let. V rámci tohoto rozhodnutí Švýcarsko také upustilo...
Dodatečné inspekce reaktorové nádoby zpozdily restart prvního bloku JE Beznau

Dodatečné inspekce reaktorové nádoby zpozdily restart prvního bloku JE Beznau

Aktuálně, Ve světě
Švýcarská jaderná společnost Axpo předložila ke švýcarskému regulačnímu úřadu plán pro další inspekce vad v tlakové nádobě reaktoru prvního bloku jaderné elektrárny Beznau. V současné době tak společnost nepředpokládá, že by blok restartovala dříve než v říjnu roku 2016. Během plánované odstávky, která proběhla v květnu letošního roku, byly provedeny kontroly tlakové nádoby prvního bloku jaderné elektrárny Beznau za pomoci nejmodernější ultrazvukové defektoskopické techniky. Společnost Axpo uvedla, že tyto kontroly zaregistrovaly určité nálezy v některých částech základního materiálu tlakové nádoby reaktoru, které naznačují nesrovnalosti při procesu její výroby. Společnost následně provedla další měření a analýzy s cílem posoudit tato zjištění v souladu s regulačními předpisy a výsl...
Na jaderných blocích v Belgii proběhnou ultrazvukové testy tlakových nádob reaktorů

Na jaderných blocích v Belgii proběhnou ultrazvukové testy tlakových nádob reaktorů

Aktuálně, Ve světě
Tlakové nádoby reaktorů prvního a druhého bloku belgické jaderné elektrárny Doel se podrobí ultrazvukovým testům v říjnu a listopadu letošního roku. Testy mají za úkol zjistit přítomnost jakýchkoliv vad v reaktorových nádobách. Ultrazvukové testy jsou považovány za nezbytné, neboť tyto reaktorové nádoby byly vyrobeny ve stejném zařízení jako tlaková nádoba reaktoru prvního bloku švýcarské jaderné elektrárny Beznau, u které byly během defektoskopických vyšetření nalezeny v červenci letošního roku náznaky materiálových kazů. Defektoskopické kontroly na prvním bloku jaderné elektrárny Beznau byly doporučeny v souvislosti se zjištěnými náznaky materiálových kazů v reaktorových nádobách třetího bloku belgické jaderné elektrárny Doel a druhého bloku belgické jaderné elektrárny Tihange....