Středa, 2 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: JAR

Jihoafrická republika chystá velké investice do jádra

Jihoafrická republika chystá velké investice do jádra

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Jihoafrická republika si stanovila za cíl během následujících patnácti let investovat mezi 60 až 70 miliardami amerických dolarů do výstavby flotily nových jaderných elektráren. Země doufá v přidání 9 600 MW nových jaderných kapacit do národního energetického mixu s cílem řešit nedostatek elektřiny. To odpovídá výstavbě 6 až 8 nových reaktorů. Podle vlády Jihoafrické republiky je jednou z několika jaderných společností ucházejících se o jihoafrický kontrakt také korporace Rosatom. O výstavbě nových jaderných elektráren ruský jaderný orgán rovněž jedná s regulačními úřady v Alžírsku, Egyptě a Maroku. Aktuálně má Jihoafrická republika dva jaderné energetické reaktory, jenž vyrábí pět procent elektřiny v zemi. První z nich do provozu vstoupil v roce 1984. Podle Světové jade...
Společnost Eskom předložila žádosti o licence pro nové jaderné lokality

Společnost Eskom předložila žádosti o licence pro nové jaderné lokality

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Jihoafrická společnost Eskom podala žádosti o licence pro nové jaderné lokality v oblasti Thyspunt nacházející se u Eastern Cape a v oblasti Duynefontein u Western Cape k místnímu regulačnímu úřadu - National Nuclear Regulator (NPR). Obě žádosti zmiňují úmysl žadatele v lokalitách postavit a provozovat „jaderné reaktory, související pomocná zařízení pro jadernou elektrárnu a doposud neidentifikované technologie,“ uvedl úřad NPR. Regulátor bude nyní přezkoumávat obě žádosti, konkrétně jejich úroveň dodržení příslušných předpisů. Úřad NPR následně rozhodne, zda by žádosti měly být přijaty pro další technické posouzení a k veřejnému připomínkovému řízení, nebo odmítnuty a vráceny žadateli.  Jihoafrické Ministerstvo energetiky získalo v prosinci minulého roku souhlas kabinetu k vy...
Společnost Eskom má zájem o jadernou energii

Společnost Eskom má zájem o jadernou energii

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Jihoafrická energetická společnost Eskom neočekává, že do dubna 2016 skončí s řízenými výpadky elektřiny. Podnik chce, aby vláda pokračovala s plánovaným rozšířením jaderných kapacit, sdělil parlamentu generální ředitel společnosti dne 11. listopadu. Nejvyspělejší ekonomika v Africe bojuje se svojí dosud nejhorší energetickou krizí. Společnost Eskom se usilovně snaží udržet světla v milionech domácností a podniků. Po nástupu masivního programu pro údržbu stárnoucích uhelných elektráren, která v zemi probíhá, byla společnost Eskom na počátku tohoto roku nucena implementovat časté celostátní výpadky elektřiny, které jsou zde známé jako „snižování zatížení“. Nicméně společnost zatím odpojila od elektřiny pouze některé oblasti, přičemž celková doba tohoto stavu dosáhla za poslední...
Rozvoj jaderné energetiky v Africe

Rozvoj jaderné energetiky v Africe

Aktuálně, Hlavní, Ve světě
Několik afrických zemí má zájem o jadernou energii. Věří, že právě jaderná energetika jim přinese mimo jiné i určitou prestiž. Země s jaderným programem jsou totiž považovány za bohatší a technologicky vyspělejší, což má za následek zlepšení statusu oproti ostatním rozvíjejícím se zemím. Jaderná energie není pro Afriku žádnou novinkou. V této oblastí je aktivní už od padesátých let minulého století, kdy byl v Demokratické republice Kongo postaven první africký jaderný reaktor. Nyní však africké země chtějí vybudovat jadernou energetiku jako nástroj na zajištění vlastní energetické bezpečnosti. V současné době se v osmi afrických zemích nachází 12 výzkumných jaderných reaktorů. Jihoafrická republika je z těchto zemí jediná, která provozuje také reaktor energetický. List afrických ...
Afrika na pokraji jaderné revoluce?

Afrika na pokraji jaderné revoluce?

Aktuálně, Ve světě
S cílem ukončení obrovského nedostatku elektrické energie a stimulace ekonomiky, nastal možná správný čas na přechod k jaderné energetice, rozhodly největší africké ekonomiky. Není žádným tajemstvím, že hospodářský vývoj Afriky byl potlačován nedostatkem elektřiny na celém kontinentu. Zpráva Africa Progress Report 2015 odhaduje roční ekonomickou ztrátu související s elektřinou v rozmezí 2-4 % HDP. V Ghaně a Tanzanii stojí výpadky elektřiny místní podniky až 15 % jejich tržeb. V Africe neklidně na elektřinu čeká více než 600 milionů lidí. Jihoafrická republika sama o sobě představuje 50 % z aktuálního instalovaného výkonu 9 GW v subsaharské Africe. Podle zprávy Africa Progress Report 2015 při současném tempu elektrifikace (investicemi 8 miliard dolarů nebo 0,49 procenta HDP ročně)...
Nové úložiště použitého paliva pro jadernou elektrárnu Koeberg

Nové úložiště použitého paliva pro jadernou elektrárnu Koeberg

Aktuálně, Ve světě
Jihoafrická státní energetická společnost Eskom zaplatí kolem 200 milionů jihoafrických randů (379,3 milionů korun) za sedm nových skladovacích sudů, aby udržela jadernou elektrárnu Koeberg v provozu i po roce 2018. Dva reaktory o výkonu 900 MWe v JE Koeberg ročně vyprodukují přibližně 32 tun použitého jaderného paliva, po roce 2018 tak bude zapotřebí postavit další úložiště. Společnost Holtec International dodá pro jadernou elektrárnu Koeberg dvouúčelové transportní a úložné kontejnery HI-STAR 100. Na základě smlouvy podepsané se společností Eskom v květnu letošního roku, firma Holtec rovněž navrhne a dodá potřebná manipulační zařízení. Mimo to společnost Holtec zajistí školení a služby spojené s nakládáním sudů, navíc poskytne i pomoc při licenčním procesu. Oba bloky jaderné...
Jihoafrická republika brzy začne se zadáváním veřejných zakázek

Jihoafrická republika brzy začne se zadáváním veřejných zakázek

Aktuálně, Ve světě
Vláda Jihoafrické republiky má v úmyslu zahájit proces zadávání veřejných zakázek na nové jaderné projekty ještě tento měsíc, uvedla v odpovědi na parlamentní otázky ministryně energetiky Tina Joemat-Petterson. Ministryně Joemat-Petterson odpovídala na dotaz opozičního ministra energetiky Gordona Mackaye, který zpochybnil stupeň transparentnosti průběhu procesu zadávání veřejných zakázek. Proces popsal jako „patrně nerozvinutý“ a v prohlášení uvedl, že by požadoval, aby bylo dodrženo ze strany ministryně energetiky „úplně zpřístupnění a zveřejnění procesu zadávání veřejných zakázek.“ Ministryně energetiky Joemat-Petterson již dříve sdělila, že proces zadávání veřejných zakázek by mohl začít během druhého čtvrtletí tohoto finančního roku. Očekává se, že strategičtí partneři budou ...
Jihoafrická republika začne se zadáváním zakázek pro novou jadernou elektrárnu ještě během letoška

Jihoafrická republika začne se zadáváním zakázek pro novou jadernou elektrárnu ještě během letoška

Aktuálně, Nové bloky ve světě, Palivový cyklus, Ve světě
Jihoafrická republika začne s procesem zadávání veřejných zakázek pro novou jadernou elektrárnu ve druhém čtvrtletí tohoto fiskálního roku. Očekává se, že hlavního dodavatele zvolí ke konci roku. Jihoafrickému národnímu shromáždění South African National Assembly to oznámila ministryně energetiky Tina Joemat-Pettersonová v rámci projevu o politice a rozpočtu na léta 2015/2016. Energetická bezpečnost země je předpokladem pro národní rozvojový plán Jihoafrické republiky, který předpokládá ekonomický růst ve výši 5,5 %, uvedla ministryně Joemat-Pettersonová. Jihoafrický kabinet schválil v roce 2010 plán na výstavbu 9600 MWe jaderných kapacit. První nový jaderný blok by měl být uveden do provozu v roce 2023. Za tímto účelem podepsala jihoafrická vláda s různými zeměmi několik mezi...
Čína podepsala s Jihoafrickou republikou několik dohod v oblasti jaderné energetiky

Čína podepsala s Jihoafrickou republikou několik dohod v oblasti jaderné energetiky

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Zástupci Číny a Jihoafrické republiky podepsali několik dohod v oblasti jaderné energetiky včetně memoranda o porozumění, na jehož základě má vzniknout partnerství v oblasti jaderného palivového cyklu, dohody o rámcovém financování výstavby nové jaderné elektrárny v Jihoafrické republice a dohody o výcviku personálu pro obsluhu a údržbu jaderných zařízení.   Před uzavřením těchto dohod došlo v listopadu k podepsání mezivládní rámcové dohody o jaderné spolupráci mezi oběma zeměmi, která je přípravným krokem k možné výstavbě čínských jaderných elektráren v Jihoafrické republice. V posledních měsících podepsala Jihoafrická republika podobné dohody také s Francií a Ruskem. Dle společnosti China National Nuclear Corporation (CNNC) memorandum o porozumění podepsané společnostmi...
JAR uzavřela dohodu o spolupráci s Čínou

JAR uzavřela dohodu o spolupráci s Čínou

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Jihoafrická republika podepsala s Čínou mezivládní rámcovou dohodu o spolupráci v oblasti mírového využití jaderné energie. Podobné dohody byly nedávno podepsány i s Ruskem a s Francií. Dokument stvrdili 7. listopadu v Pretorii podpisem jihoafrická ministryně energetiky, Tina Joematová-Petterssonová, a ředitel organizace China National Energy Administration, Wu Sin-siung. Podle prohlášení jihoafrického ministerstva energetiky dohoda zahájí přípravu pro potenciální uplatnění čínských jaderných technologií v energetice JAR. Je v něm uvedeno: „Vláda znovu potvrdila své závazky na posílení jihoafrické energetiky novými jadernými bloky o celkovém výkonu 9,6 GWe, což proběhne podle plánu Integrated Resource Plan 2010-2030 jako opatření na zajištění stabilních dodávek elektřiny nutných ...