Úterý, 20 října
Shadow

Archiv pro štítek: Jan Kysela

Ing. Jan Kysela, CSc. – Osobnost, která formovala jadernou energetiku

Ing. Jan Kysela, CSc. – Osobnost, která formovala jadernou energetiku

Aktuálně, V Česku
Jak pamětníci, tak jeho současní spolupracovníci se shodují v tom, že Ing. Jan Kysela, CSc., byl celý život skutečným „jaderníkem“! Jeho nečekaný skon v pátek 27. 11. 2015 znamená prázdné místo v pracovním týmu i v jaderné komunitě. Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze, obor anorganické technologie, absolvoval v roce 1966. A o rok později již rozšířil tým Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, kde byl od podzimu 1967 ve funkci inženýr asistent. Tak jak to odpovídalo dobovým zvyklostem, musel na další postup nejen studovat, publikovat, ale především mít odpracované roky. V roce 1976 se stal vědecko-technickým pracovníkem a o pět let později vedoucím oddělení ozařovacích experimentů. Ve stejném roce 1981 obhájil kandidátskou práci a získal vědeckou hodnost kandidáta technických vě...