Neděle, 25 října
Shadow

Archiv pro štítek: jaderný materiál

Povolení pro Burke Hollow

Povolení pro Burke Hollow

Zprávy
Společnost Uranium Energy Corporation (UEC) získala licenci opravňující ji spravovat jaderné materiály pro jejich texaský projekt těžby In-Situ Leaching. Jednalo se o poslední ze 4 hlavních povolení potřebných k těžbě uranu. Společnost podala žádost o licenci opravňující ji spravovat radioaktivní materiály texaská komisi zajišťující kvalitu životního prostředí v říjnu 2014. Komise nyní vydala licenci, oznámila 20. února UEC. Hranice licence zahrnují oblast 5385 akrů (2179 hektarů). Ta zahrnuje více výrobních oblastí a povoluje výstavbu osamoceného zařízení. Navíc má projekt Burke Hollow kromě licence nyní mimo těžební oblast o 4452 hektarů, schválenou od prosince 2016, navíc další povolení pro ukládání radioaktivního materiálu, od července 2015, a oddělení od podzemn...
Irák žádá o mezinárodní pomoc při znovunabytí jaderného materiálu, kterého se zmocnili povstalci

Irák žádá o mezinárodní pomoc při znovunabytí jaderného materiálu, kterého se zmocnili povstalci

Aktuálně, Ve světě
Irák ztratil kontrolu nad jaderným materiálem, kterého na univerzitě v Mosulu zmocnili povstalci. Jde o materiál s velkým množstvím příměsí, takže ho nelze přímo použít k výrobě jaderné bomby. Irák před nedávnem přistoupil k mezinárodní úmluvě, která ostatní země zavazuje k tomu, aby mu pomohly. Podle agentury Reuters, která údajně obdržela kopii sdělení irácké vlády Organizaci spojených národů, bylo na univerzitě v Mosulu skladováno přibližně 40 kg sloučenin uranu pro vědecký výzkum. Od 9. července je město Mosul pod kontrolou ozbrojených vzbouřenců a tuto situaci popsal irácký velvyslance Mohamed Ali Alhakim Spojeným národům jako převzetí zmíněných jaderných materiálů, oznámila agentura Reuters. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) uvedla 10. července, že byla uvědo...

USA a Rusko ratifikují dohodu o jaderně-ekologické spolupráci

Aktuálně, Ve světě
Ruská vláda předala parlamentu k ratifikaci rámcovou dohodu s USA, týkající se mnohostranné spolupráce v jaderně-ekologické oblasti, v níž je v Rusku rozvíjen současný program od 21. května 2003. Dokument byl podepsán 14. června 2013. Jak je uvedeno v doprovodných dokumentech k návrhu zákona o ratifikaci, 16. června loňského roku vypršela doba platnosti mezivládní dohody pro spolupráci Ruska a USA v oblasti bezpečných transportů, skladování a ničení zbraní a předcházení rozmisťování zbraní ze 17. června 1992. Prezident Vladimír Putin rozhodl neprodlužovat dobu platnosti dohody, ale namísto toho vypracovat vzájemně přijatelné rovnocenné varianty spolupráce s USA v jaderné sféře. Ruské Ministerstvo zahraničních věcí spolu se zainteresovanými resorty a organizacemi provedlo nezbytné konzul...
Írán pokračuje v obohacování uranu a stavbě nových kapacit, tvrdí zpráva MAAE

Írán pokračuje v obohacování uranu a stavbě nových kapacit, tvrdí zpráva MAAE

Aktuálně, Ve světě
Írán pokračuje ve stavbě a rozvoji kapacit pro obohacování uranu včetně instalací nových centrifug v továrnách Fordow a Natanzu. Ve své zprávě to uvádí Mezinárodní agentura pro jadernou energii. Zatím však odmítá spekulovat, zda Islámská republika skutečně vyvíjí vojenský jaderný program, pro nedostatek konkrétních důkazů. Ve zprávě pro Radu guvernérů MAAE její generální ředitel Jukija Amano uvedl, že v otázce „komplexního společného přístupu, potřebného k tomu, abychom s definitivní platnosti vyvrátili nebo potvrdili, že Írán vyvíjí kromě civilní také vojenský jaderný program“ stále nebylo dosaženo žádného pokroku. Agentuře se rovněž nepodařilo získat přístup na utajený jaderný objekt v Parčínu. Zpráva uvádí, že přes dosavadní prohlášení a zprávy Írán stále nezastavil práci na o...

Student převážel radioaktivní materiál používaný ve zdravotnictví

Aktuálně, Ve světě
Před několika dny uveřejnila řada světových i českých médií (například ZDE) zprávu o tom, že na moskevském letišti Šeremeťjevo byl zadržen íránský cestující, který se snažil odletět do Islámské republiky s 18 kovovými tyčemi, obsahujícími radioaktivní izotop sodíku Na-22. Ten je používán při vyšetřeních pomocí pozitronové tomografie a v materiálové defektoskopii, ale ne ve vojenství. Má poločas rozpadu 2,603 roku, takže z něj nelze ani vyrobit účinnou „špinavou bombu“, kontaminující okolí radiací – takový poločas znamená příliš málo přeměn na jednotku času, než aby představoval větší nebezpečí (za předpokladu, že by se lidé v zasažených místech nezdržovali). Na vývoz  Na-22 z Ruska do Íránu nejsou žádná právní omezení, jelikož jde o surovinu, s níž se běžně obchoduje (například j...