Pátek, 4 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: jaderní veteráni

TNK 2017: Jaderní veteráni chtějí své znalosti předat mladé generaci

TNK 2017: Jaderní veteráni chtějí své znalosti předat mladé generaci

Aktuálně, V Česku
Jakým způsobem předat know-how z oblasti jaderné energetiky nové generaci, aby se po desetiletí sbírané znalosti z české společnosti nevytratily, to bylo hlavním tématem konference pořádané spolkem Jaderní veteráni ve spolupráci s Mezinárodní unií veteránů jaderné energetiky a průmyslu (IUVNEI) a Mezinárodním kongresem jaderné mládeže (IYNC). Hlavním cílem konference „Transfer znalostí – závazek jaderných veteránů vůči mladé generaci“ bylo probrat možnosti a způsoby předání jaderných znalostí, tedy unikátního know-how a dovedností, kterými disponuje silná generace jaderníků podílející se na výstavbě jaderných projektů v druhé polovině minulého století, nastupující mladé generaci. „Bohužel začíná vznikat „příkop“ v kontinuitě know-know, které si Č...
Jaderní veteráni si ve Vídni předávali zkušenosti

Jaderní veteráni si ve Vídni předávali zkušenosti

Aktuálně, V Česku
V rámci 60. generální konference Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve Vídni 27. září 2016, proběhlo setkání veteránů jaderné energetiky z různých zemí světa, kterého se účastnili i čeští a slovenští zástupci. Během kulatého stolu si vzájemně předali zkušenosti a probrali nejpalčivější otázky rozvoje jaderné energetiky ve svých zemích. Kulatý stůl pořádala Mezinárodní asociace veteránů jaderné energetiky a průmyslu (MSVAEP), která sdružuje veterány z různých zemí světa. Ve svém úvodním slově prof. Viktor Murogov, předseda asociace MSVAEP, zdůraznil, že asociace jaderných veteránů je spolkem nositelů znalostí, které je potřeba předávat dále. Jednou z nejdůležitějších událostí pro asociaci bylo podle něj začlenění fyzikálně inženýrské univerzity MIFI, která se nachází...