Středa, 2 prosince
Shadow

Archiv pro štítek: Hanhikivi

Finsko rozšiřuje jadernou spolupráci s Ruskem

Finsko rozšiřuje jadernou spolupráci s Ruskem

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Rusko a Finsko podepsaly novou mezivládní dohodu o spolupráci v jaderné energetice, která byla podmínkou pro ruské firmy, aby mohly stavět nové bloky na JE Hanhikivi. Smlouva byla podepsána 25. února v Helsinkách finským ministrem ekonomiky Jan Vapaavuorim a šéfem ruské státní jaderné korporace Rosatom Sergejem Kirijenkem. Prostřednictvím této smlouvy budou Finsko a Rusko spolupracovat v oblasti jaderné energetiky, výzkumu jaderných reaktorů a jejich využití v produkci elektřiny, jaderné bezpečnosti, ochrany proti radiaci a ochrany životního prostředí. Klíčovým bodem nové dohody je, že plně řeší otázku zodpovědnosti za následky případných jaderných havárií. Finsko je totiž signatářem Pařížské úmluvy o občanské odpovědnosti za jaderné škody, zaštítěné Organizací pro hospodářskou s...

Rosatom je připraven navýšit svůj podíl ve finské společnosti Fennovoima na 49 %, pokud o to bude požádán

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Ruská státní korporace Rosatom je připravena navýšit svůj podíl ve finské společnosti Fennovoima na 49 %, pokud takový návrh předloží finská strana. Prohlásil to šéf ruské korporace Sergej Kirijenko, kterého citovala tisková služba Rosatomu. „Rosatom je k tomu připraven, pokud odpovídající návrh dostane. Zatím ale existuje i vůle některých finských akcionářů navýšit svůj podíl. V tom případě bychom se spokojili i s 34% podílem,“ vysvětlil šéf korporace. Rusko a Finsko podepsaly v Helsinkách mezivládní smlouvu o spolupráci v oblasti mírového využití atomové energie. Pod dokumentem se objevily podpisy generálního ředitele Rosatomu, Sergeje Kirijenka, a finského ministra ekonomiky, Jana Vapaavuori. V průběhu posledních deseti let zelo v atomové sféře ve vztazích obou stran vakuum - plat...
Rusko a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci při využití jádra k mírovým účelům

Rusko a Finsko uzavřely dohodu o spolupráci při využití jádra k mírovým účelům

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Mezinárodní smlouvu o spolupráci při využití jaderné energie k mírovým účelům uzavřely dnes v Moskvě Rusko a Finsko. Oznámila to tisková služba ruské státní korporace Rosatom. Předcházející smlouva o spolupráci při mírovém využití jádra byla uzavřena mezi SSSR a Finskem 14. května roku 1969 a později byla prodloužena do roku 2004. Nově podepsaný dokument formuluje rámcové podmínky pro účast Ruska ve finském programu mírového využití a rozvoje jaderné energetiky a předjímá uzavírání dalších dohod a smluv o projektech. Konkrétně o přípravě projektu výstavby jaderné elektrárny Hanhikivi-1. Akciová společnost Rusatom Overseas (dceřinná společnost státní korporace Rosatom) a finská společnost pro jadernou energii Fennovoima již koncem prosince 2013 oznámily, že podepsaly kontrakt na vý...
Společnost Fennovoima odeslala ministerstvu práce a ekonomiky Finska hodnocení dopadu projektu výstavby JE Hanhikivi-1 na životní prostředí

Společnost Fennovoima odeslala ministerstvu práce a ekonomiky Finska hodnocení dopadu projektu výstavby JE Hanhikivi-1 na životní prostředí

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Finská energetická společnost Fennovoima oznámila, že odeslala ministerstvu práce a ekonomiky Finska zprávu hodnotící dopad projektu výstavby jaderné elektrárny Hanhikivi-1 na životní prostředí. Analýza dopadu na životní prostředí byla vypracována v souladu s kritérii finského zákonodárství. Jak Fennovoima informovala již na konci loňského roku, akciová společnost Rusatom Overseas (patřící do struktur ruské státní korporace Rosatom) a Fennovoima podepsaly kontrakt na výstavbu této jaderné elektrárny. Elektrárna má stát nedaleko města Pyhäjoki, ležícím na západním pobřeží Finska. Společně s kontraktem na výstavbu energetického bloku byla uzavřena smlouva s ruskou akciovou společností TVEL na dodávky paliva. Jednání se vedla také o kontraktu, týkajícího se kapitálového vstupu Rusatom ...
Společnosti korporace Rosatom podepsaly balík dohod o stavbě Jaderné elektrárny Hanhikivi 1

Společnosti korporace Rosatom podepsaly balík dohod o stavbě Jaderné elektrárny Hanhikivi 1

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Dne 21. prosince 2013 v Helsinkách společnosti spadající pod Státní korporaci pro jadernou energii Rosatom podepsaly s finskými partnery balík dokumentů o třech klíčových směrech spolupráce, jejichž cílem je realizace projektu výstavby Jaderné elektrárny Hanhikivi ve Finsku s využitím ruských technologií. Konkrétně se jednalo o dohodu mezi společnostmi VSF a Rusatom Overseas vymezující podmínky odpovědnosti a poměry podílů v projektu. Podle dokumentu se Rusatom Overseas stane akcionářem společnosti Fennovoima s účastnickým podílem 34 %. Druhý dokument podepsali zástupci vedení společností Fennovoima a Rusatom Overseas. Jde o kontrakt na vybudování jaderné elektrárny, v němž jsou zakotveny povinnosti stran při výstavbě JE a její podmínky. Dále byla podepsána dohoda mezi společnostmi Fe...

Fennovoima zahájila proces vyhodnocení vlivu na životní prostředí v případě výstavby reaktoru VVER-1200

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnost Fennovoima Oy zahájila proces vyhodnocení vlivu na životní prostředí (VVŽP) s ohledem na výstavbu reaktoru VVER-1200. 17. září předala Fennovoima podle projektu Rosatomu finskému Ministerstvu práce a hospodářství program přípravy tohoto projektu. Začátkem září předalo vedení Fennovoimy majitelům akcií projekt dohody se státní korporací Rosatom o výstavbě energobloku s reaktorem VVER-1200 v rámci projektu plánované jaderné elektrárny Hanhikivi . Majitelé finské společnosti Fennovoima, která zahrnuje 60 finských podniků, mají do konce října schválit investiční záměr o budoucí účasti v projektu. Ministr ekonomiky Finska Jan Vapaavuori přivítal spolupráci mezi podnikem Fennovoima Oy a státní korporací Rosatom. K podpisu smlouvy o výstavbě jaderného bloku pro finskou Jadernou ele...

Smlouva o výstavbě JE Hanhikivi bude uzavřena do konce tohoto roku

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Společnosti Fennovoima a Rusatom Overseas se zaměřily na to, aby koncem roku 2013 došlo k uzavření investičního rozhodnutí a zakázky na výstavbu nové finské jaderné elektrárny v lokalitě Hanhikivi. Tyto dvě společnosti oznámily, že mají v plánu schválit podrobný rozvrh projektu, financování a plány na to, že Rosatom převezme 34% podíl ve společnosti Fennovoima ve chvíli, kdy bude kontrakt uzavřen. Fennovoima byla založena v roce 2007, aby postavila novou jadernou elektrárnu ve Finsku. Poté, co v roce 2012 německý E-ON prodal svůj 34% podíl ve společnosti Fennovoima, je plně vlastněna konsorciem Voimaosakeyhtiö SF, které se skládá ze 60 finských společností. Dříve než může být smlouva uzavřena, musí se místní uživatelé a dodavatelé elektřiny, kteří tvoří finské vlastníky společnos...

Finská Fenovoima si vybrala projekt ruských jaderných fyziků

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Ruská státní korporace pro jadernou energii Rosatom úspěšně podnikla další krok k prosazení svých technologií na evropském trhu. Korporace společně s finskou společností Fennovoima schválila kritéria pro stavbu nové JE Hanhikivi na severu Finska. Fennovoima v rámci shody názorů dosažené během jednání předloží nabídku Rosatomu a kontrakt na výstavbu elektrárny k posouzení šedesáti akcionářům konsorcia Voimaosakeyhtio SF. To je vlastníkem společnosti Fennovoima. Akcionáři, jimiž jsou spotřebitelé elektřiny, včetně soukromých společností, měst i obcí, mají schválit dohodu do konce října 2013. Poté bude předkládaný projekt JE předán na posouzení úřadu finského jaderného regulátora /STUK/. Rosatom nabízí ve Finsku reaktor o výkonu 1200 MW postavený podle projektu AES 2006 generace 3+, ste...

Finsko dává přednost ruským technologiím

Aktuálně
Finská společnost Fennovoima se rozhodla přizvat ruskou státní korporaci Rosatom na stavbu nové jaderné elektrárny Hanhikivi-1. Třetí finská jaderná elektrárna bude mít reaktor z Ruska. Začátkem července finská společnost Fennovoima a Rusatom Overseas, dceřiná firma korporace Rosatom, podepsaly předběžnou dohodu o vypracování projektu nové jaderné elektrárny Hanhikivi-1. Partneři plánují, že kontrakt bude podepsán do konce letošního roku. Finové dali přednost Rusatom Overseas před francouzskou společností Areva a japonskou Toshibou. S oběma korporacemi jednala Fennovoima od února letošního roku. Jednání však nebyla úspěšná a v dubnu byla finskou stranou oslovena ruská korporace. Nová finská elektrárna, která vyroste nedaleko města Pyhäjoki na severu země, by měla získat reakto...

Rosatom si získal Finské experty, postaví jadernou elektrárnu Hanhikivi 1

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Ruská státní korporace Rosatom je pro Finy tradičně důvěryhodným partnerem. Svou vynikající pověst potvrdila získáním zakázky na stavbu moderní jaderné elektrárny Hanhikivi. Zakázky na dodávky zařízení pro JE získají díky spolupráci s Rosatomem i české firmy. Finská společnost Fennovoima a akciová společnost Rusatom Overseas se dohodly na tom, že ruská korporace postaví ve Finsku jadernou elektrárnu Hanhikivi 1. Finové zpočátku uvažovali také o spolupráci se společnostmi Areva a Toshiba, pak se ale definitivně rozhodli pro Rosatom. Jednoznačné rozhodnutí finských expertů ovlivnilo několik faktorů. Kromě toho, že technologie VVER-1200 (stejná, jako ta, která je součástí jeho nabídky v tendru na dostavbu jihočeské JE Temelín) Finům vyhovuje z technického, ekonomického a bezpečnostn...