Úterý, 20 října
Shadow

Archiv pro štítek: exploze

Bezpečnost jaderných reaktorů: Areva nabízí exkluzivní řešení nežádoucí akumulace plynů v chladících systémech reaktoru

Bezpečnost jaderných reaktorů: Areva nabízí exkluzivní řešení nežádoucí akumulace plynů v chladících systémech reaktoru

Aktuálně, Ve světě
Areva podepsala s americkou strojírenskou společností NucCorp Inc. smlouvu o exkluzivních dodávkách technologie Nuclear Grade Air Trap (NGATTM) pro jaderný průmysl. Toto zařízení pasivně monitoruje a reguluje nahromaděný vzduch a plyny v kapalinových bezpečnostních systémech jaderných elektráren. Hromadění vzduchu a plynů může ohrozit řádné fungování systémů nezbytných pro bezpečnost elektrárny, například systému pro nouzové chlazení aktivní zóny. NGATTM, jediné řešení svého druhu, nepřetržitě monitoruje nežádoucí hromadění plynů a automaticky je odstraňuje ještě před tím, než se mohou dostat do klíčových rozvodů reaktoru. Systém NGATTM eliminuje potřebu pravidelného odplyňování a ultrazvukového testování. Může tak pomoci snížit náklady a zvýšit efektivitu provozu elektrárny. Jedno...
Odtajněné dokumenty odhalují rozsah zkoušek francouzských jaderných bomb

Odtajněné dokumenty odhalují rozsah zkoušek francouzských jaderných bomb

Aktuálně, Ve světě
Francouzské ministerstvo obrany odtajnilo více než 60 dokumentů o jaderných explozích na území dnešního Alžírska. Původně tajné materiály byly zveřejněny po četných demarších a soudních stížnostech ze strany Asociace veteránů jaderných zkoušek (Association des vétérans des essais nucléaires, AVEN). Nové informace ukazují, že Francouzi léta tajili skutečné dopady jaderných výbuchů. Francouzský list Le Parisien uvádí, že mezi odtajněnými dokumenty byla mapa s označenými místy, která zasáhl radioaktivní spad po prvním výbuchu atomové pumy na tomto území. Francouzi v Alžírsku zkoušeli jaderné zbraně na speciálním polygonu u obce Reggane. Bomba o výkonu 70 kilotun, což je třikrát více, než bylo shozeno na japonskou Hirošimu, měla krycí název „Modrý tarbík“. První zkouška byla uskutečn...
Havárie spojené se ztrátou chladiva (LOCA)

Havárie spojené se ztrátou chladiva (LOCA)

Články, Hlavní
Největší nebezpečí, které při provozu jaderných elektráren hrozí, je únik radioaktivních látek z aktivní zóny reaktoru do životního prostředí. Díky hloubkové ochraně je takový únik možný pouze při těžkých haváriích spojených s tavením paliva při vysokých teplotách. Vzhledem k tomu, že se poměrně velké množství energie uvolňuje z reaktoru i po jeho odstavení rozpadem dceřiných produktů, je potřebné zajistit systémy chlazení tak, aby za žádných okolností nebyla překročena teplota, při které by se deformovaly palivové články. Aby k takové situaci mohlo dojít, musely by současně selhat různé bezpečnostní systémy a právě těmto se budeme věnovat. Dělení bezpečnostních systémů Bezpečnostní systémy dělíme obecně na pasivní a aktivní. Pasivní systémy ke svému fungování nepotřebují dodávku elekt...
Japonci uveřejnili plány nového ochranného krytu nad 3. blokem JE Fukušima Dajiči

Japonci uveřejnili plány nového ochranného krytu nad 3. blokem JE Fukušima Dajiči

Aktuálně, Jaderná elektrárna Fukušima
Elektrárenská společnost Tepco zveřejnila plány na výstavbu ochranné obálky nad poškozeným 3. blokem jaderné elektrárny Fukušima Dajiči. Část reaktorové budovy, která kryla servisní podlaží, byla zničena při explozi vodíku tři dny po zásahu cunami v březnu 2011. Výbuch strhl střechu a nechal odhalený bazén s vyhořelým palivem, který se nacházel v posledním patře budovy a nyní je plný suti a zkroucených palivových tyčí. Prach z rozdrceného betonu také znemožňuje průtok vody bazénem. Bude tedy vybudován nový skelet, který zakryje poškozenou reaktorovou budovu a bude ji chránit před vnějšími vlivy počasí, a rovněž zamezí úniku radioaktivního materiálu do okolí. Tato samostatná vnější struktura poslouží k vyjmutí paliva ze skladovacího bazénu za pomoci jeřábu, bude 54 metrů vysoká a ...