Úterý, 20 října
Shadow

Archiv pro štítek: euratom

Spojené království nebude moci přispět na projekt ITER bez dohody ohledně Brexitu

Spojené království nebude moci přispět na projekt ITER bez dohody ohledně Brexitu

Aktuálně, Ve světě
Pokud Spojené království a Evropská Unie nedosáhnou dohody o podmínkách Brexitu, Spojené království již nebude členem programu výzkumu a technologického rozvoje organizace Euratom ani organizace Fusion for Energy a také nebude schopno spolupracovat na projektu mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (International Thermonuclear Experimental Reactor – ITER) prostřednictvím EU, uvedla vláda dne 23. srpna. V dokumentu o jaderném výzkumu – bez dohody ohledně Brexitu – vláda Spojeného království prohlásila, že se zavázala pokračovat v domácím výzkumu a dalších mezinárodních partnerstvích, aby si Spojené království udrželo svoji „celosvětově vedoucí pozici“ v této oblasti. Dokument uvádí, že Spojené království je na cestě k uzavření bilaterální dohody o jaderné sp...
Po brexitu by mohlo vzniknout celoevropské jaderné společenství

Po brexitu by mohlo vzniknout celoevropské jaderné společenství

Aktuálně, Hlavní, Nové bloky ve světě
Spojené království je jednou z evropských zemí, které mají ambice v jaderné energetice. Nedávné události však před ni postavily několik překážek a jedním ze způsobů, jak usnadnit jejich překonání, by mohlo být nové celoevropské jaderné společenství. Celoevropské společenství Prvním problémem je vystoupení z Evropské unie a tedy i z organizací jako je Euratom. Toto Evropské společenství pro atomovou energii sice představuje samostatnou organizaci, ale je plně integrováno do Evropské unie. Setrvání Spojeného království v tomto společenství podporují zástupci britského jaderného průmyslu. Podle Toma Greatrexe, ředitele Nuclear Industry Association, je pro zemi výhodné zůstat v Euratomu, protože toto společenství usměrňuje pohyb zboží, lidí a služeb v&nbs...
Brexit provoz tokamaku JET údajně neovlivní

Brexit provoz tokamaku JET údajně neovlivní

Aktuálně, Inovativní reaktory
Nic se nezměnilo, pokud jde o budoucnost britského výzkumného centra Culham Centre for Fusion Energy (CCFE) a tokamaku Joint European Torus (JET), uvedl dne 30. listopadu vedoucí centra Ian Chapman. Institut CCFE je britské národní výzkumné centrum zaměřené na výzkum fúze, které sídlí ve výzkumné zóně Culham Science Centre v hrabství Oxfordshire. V institutu britští vědci společně s jejich evropskými kolegy provozují tokamak JET. Tokamak JET je největším v současnosti provozovaným tokamakem a zároveň jediným zařízením, které je schopné produkovat fúzní energii. Všechna zařízení spojená s projektem tokamaku JET jsou provozována institutem CCFE v rámci kontraktu mezi Evropskou komisí a britskou organizací United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA). To...
60 let centrem jaderné energetiky Cesta od vědeckého ústavu k mezinárodně uznávané společnosti.

60 let centrem jaderné energetiky Cesta od vědeckého ústavu k mezinárodně uznávané společnosti.

60 let, Aktuálně, Hlavní, V Česku
Vznik Ústavu jaderné fysiky, dnešní ÚJV Řež, a. s., byl unikátní a znamená v historii československé (a české) vědy a výzkumu mimořádný počin. Datum 10. června 1955 představuje zásadní zlom ve výzkumu a především aplikaci vědeckých poznatků v oblasti jaderné energetiky v bývalém Československu. Tento den byly, s podporou tehdejšího Sovětského svazu, vládním nařízením č. 30/1955 Sb. ustaveny Výbor pro výzkum a mírové využití atomové energie a Ústav jaderné fysiky (od roku 1959 Ústav jaderného výzkumu). Jako strategicky nejvýhodnější místo pro jeho umístění byla vybrána obec ve středních Čechách, na pravém břehu Vltavy, Řež. Historické ohlédnutí Využití atomové energie pro mírové účely mělo od počátku silnou vládní podporu a dostatečné finanční prostředky ze státního rozpočtu. D...
Euratom schválil smlouvu o dodávkách paliva do nových bloků JE Pakš

Euratom schválil smlouvu o dodávkách paliva do nových bloků JE Pakš

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Euratom, dozorčí agentura nad jadernou energetikou v Evropské unii, schválil kontrakt mezi Maďarskem a Ruskem o dodávkách jaderného paliva pro plánované nové bloky JE Pakš. Dne 20. dubna uvedl na tiskové konferenci János Lázár, šéf úřadu předsedy vlády Viktora Orbána, že Evropská komise téhož dne oficiálně informovala maďarskou vládu o tom, že agentura Euratom Supply Agency (ESA) podepsala smlouvu mezi těmito dvěma zeměmi.   Lázár sdělil, že podle prohlášení vydaného úřadem předsedy vlády, byly odstraněny všechny překážky pro udržení výroby v lokalitě Pakš i po odstavení současných bloků. „Nyní již není otázkou, zda bude elektrárna rozšířena, ale jakým způsobem bude rozšíření provedena,“ uvedl. Dále dodal, že stavební práce by měly začít již v roce 2018. Zprávy z tisku...
Evropská komise schválila novou JE ve Velké Británii

Evropská komise schválila novou JE ve Velké Británii

Aktuálně, Nové bloky ve světě
Evropská komise (EK) oznámila, že s francouzským dodavatelem EDF Energy schválila vybudování a provoz nové jaderné elektrárny v Hinkley Point C. EDF Energy předložila Evropské komisi příslušnou dokumentaci v lednu roku 2010 v souladu s požadavky Smlouvy o Euratom, podle níž jsou dodavatelé nových jaderných elektráren povinni informovat Evropskou komisi o všech investičních projektech. Všechny stránky projektu, kterých se nějakým způsobem dotýká Dohoda o Euratomu, byly následně posouzeny speciální skupinou v rámci Evropské komise a v diskuzích s představiteli EDF. Evropská komise podala britské vládě svoje stanovisko v dokumentu datovaném 12. červencem, v souladu s Článkem 41 Smlouvy o Euratom. V něm uvádí, že projekt na výstavbu dvou EPR reaktorů na hrabství Somerset v jihozáp...
Rakouské referendum o vystoupení země z Euratomu se zatím jeví jako zcela neúspěšné

Rakouské referendum o vystoupení země z Euratomu se zatím jeví jako zcela neúspěšné

Aktuálně, Ve světě
Vídeň - Rakouský petiční plebiscit o vystoupení země z organizace Evropské společenství pro jadernou energii (Euratom), prosazený odpůrci jaderné energetiky, se po pěti dnech konání jeví zatím jako velký propadák. Občané projevují o možnost vyjádřit se k této věci minimální zájem, napsala včera agentura APA. Plebiscit končí v pondělí večer. Např. v Salcburku dosud podepsalo petiční archy na podporu požadavku asi 2000 lidí, a to je největší počet, jaký se agentuře podařilo v metropolích spolkových zemí zjistit. V burgenlandské metropoli Eisenstadt podepsalo do včerejška 47 lidí a v Sankt Pöltenu asi 180 osob z 51 000 obyvatel města. Jinde je to obdobné... Zdroj: Haló noviny, redakční zpráva
Hlavní konstruktér ruských palivových článků pokládá plán české vlády na vytvoření jaderných rezerv za reálný

Hlavní konstruktér ruských palivových článků pokládá plán české vlády na vytvoření jaderných rezerv za reálný

Aktuálně, Hlavní, Nové bloky v ČR, Palivový cyklus
Rozhodnutí české vlády o vytvoření státních strategických zásob jaderného paliva, které před několika dny uveřejnil deník E15, zcela odpovídá posledním prohlášením Euratomu. Ve výroční zprávě této organizace za rok 2009, která byla zveřejněna před měsícem, lze najít otevřené doporučení zemím EU: «Euratom Supply Agency stále doporučuje všem státům EU udržovat adekvátní množství strategických zásob paliva a využívat všech možností světového trhu pro rozšiřování těchto zásob podle konkrétních podmínek». Tento závěr však v Česku vyvolal značnou odezvu a nastolil několik zatím nezodpovězených otázek. Zaprvé,  kdo bude takové projekty financovat? Společnost ČEZ to podle informací listu E15 kategoricky odmítá, neboť z komerčního hlediska je to pro nenávratná investice a nemá tedy žádný ...